kullancscsípés

Leírások a kullancscsípés jellegzetes tüneteiről, a fertőzésről, a megelőzésről és a teendőkről, valamint a Lyme-kór veszélyeiről.

A szív tolmácsa az arc: Az arc betegségeinek lelki háttere
Az univerzummal, a létezés bensőnkből fakadó igazságával elveszíti a kapcsolatot az az ember, aki képtelen kimutatni negatív érzéseit (a haragot, az idegességet, a másikkal szemben érzett dühöt, indulatot, elégedet- lenkedést, agressziót, félelmet, szorongást, az ösztönös cselekedeteket).A feszültség, a frusztráció, a düh a félelmek, a vélt és valós sérelmek és általában az érzelmek elfojtása – és a ki nem élt érzelmek – negatívan hatnak közérzetünkre. A folyamatos érzelemelfojtás a szervezetben gátat képez, ami egy idő után depresszióhoz és más testi, lelki és mentális betegséghez vezet. Mutassuk meg valódi arcunkat, rántsuk le a leplet személyiségünkről! Ebben segít a lelki fejődésünkhöz szükséges megtanulandó lecke, betegségünk. Cikkünkben az arc 15 betegségének lelki hátterén keresztül rávilágítunk arra, hogy mi zajlik arcunk színpadán (és a színfalak mögött).Arcizom-rángatózás Idegrendszeri betegségre utal az arcizom, rángatózása, a hirtelen izom-összerándulás, vagy izomrángások sorozata, amelynek jellemzője az izmok szakaszos, gyors megfeszülése és ellazulása. Lelki okai:szexközpontúság, dühkitörés, vészjóslás, sikerhajhászás, erkölcsi kilengés, jelen életben okozott lelki sebek, félelem a megcsaltságtól, tudatalatti önféltés, elfojtott félelem a terhességtől, dac miatti gátlás, szeméremsértés miatti szorongás. Mentális okai:tekintélyvesztés miatti negatív jövőkép, identitásproblémák, szégyenkezés, jelen életbeli megrögzöttségek, önáltatás. Arcfájdalom Valamilyen krónikus gyulladás, fogászati, fül-orr-gégészeti beavatkozást követően indul, de elkezdődhet előzmények nélkül is; az arcideg rostjainak fokozott érzékenysége idézi elő. Lelki okai:melankólia, borúlátás, ledérség, kapcsolatszegénység, lelki fájdalom, szellemi támadástól rettegés, munka elsődlegessége, félelem miatti érzelmi gát, tiltás miatti szorongás. Mentális okai:fenyegetés, öngyilkossági gondolat, életerő-elszívás miatti negatív jövőkép, kiüresedettség miatti negatív jövőkép, jelen életbeli szóbeli visszaélések,elfojtott kreatív impulzusok, hamis eszmények, korábbi álláspont feladása. Arcödéma Szívbetegség, vénaelzáródás, terhesség alatti magas vérnyomás okozza. Lelki okai:harag, idegenkedés, félelem természeti jelenségektől, feszesség, elvetemedettség, szülőtől rettegés, utánozási hajlam, alvási rémület, rosszkívánság miatti meddő küzdelem, sértettség ártóimpulzusa, túlzott igények miatti szorongás, tudatalatti félelem a felelősségre vonástól. Mentális okai:nézetfeladás miatti bűntudat, lesújtó vélemény miatti hitehagyottság. Arc rosszindulatú melanómája Az arcbőr pigmenttermelő sejtjeiből kiinduló rosszindulatú tumor, amely az állandó károsító ingernek (erős UV- sugárzás, mechanikai ártalom) kitett anyajegyből alakulhat ki, de megjelenhet anyajegy mentes bőrfelületen is. Lelki okai:gátlások, csüggedtség, slamposság, lezüllöttség, veszély miatti szorongás, álbecsületérzet, elfojtott hűtlenség, tudatalatti kitaszítottság érzés, elfojtott vérszomj, tudatalatti érzelmi megrázkódtatás, önmegfelelési vágy miatti gátlás, bűnbe sodródás miatti gátlás, veszély miatti szorongás. Mentális okai:döntés halogatása, mindenbe beleegyezés, jelen életbeli életellenes mágikus programok. Arctályog Fogeredetű tályog, csonteredetű melegtályog és sugárgomba okozta tályog miatt az arcon előforduló gümőkóros eredetű hidegtályog és az arckelés beolvadása után jelentkező melegtályog. Lelki okai:önzőség, félelem a nemi erőszaktól, orgazmusképtelenség, duzzogás, lelki sivárság, pöffeszkedés, szenvelgés, soványság iránti vágy, fenyegetettség érzés, közönséges viselkedés, elfojtott szabadságvágy, tudatalatti félelem a küldetés beteljesítésétől, önbezárkózás ártóimpulzusa. Mentális okai:régi bűntudati problémák, gyógyíthatatlan betegség miatti negatív jövőkép, elfojtott nemi vágy miatti bűntudat, ártószándék miatti besúgás. Arcüreggyulladás A nyálkahártya megduzzadását bakteriális, vírusos, gombás fertőzés vagy allergia okozhatja. Lelki okai:anyagi biztonság elvesztése, félelem az újrakezdéstől, tudatalatti félelem a szegénységtől, lelki irányítottság miatti szorongás, kapcsolati sérülések miatti gátlás. Arcbőr kelése A bőrben lévő szőrtüszők baktériumos elfertőződése, melyet leggyakrabban Staphylococcus fajok okoznak. Lelki okai:önkényesség, virtuskodás, életellenesség, teljes apátia, félelem mások közelségétől, élettelenség, korrupcióra való hajlam, megszokáshoz ragaszkodás, öngerjesztés, elfojtott önsajnálat, tudatalatti félelem a megmérettetéstől, más által betáplált tisztátalan érzések, eredménykényszer miatti gátlás, jelen életbeli anyagi hiányérzet miatti szenvedés. Mentális okai:önutálat miatti bűntudat, szellemi züllés, mentális visszaélés, mások bemocskolása, félresiklott tehetség, fizikai bántalmazás miatti ártószándék. Arc cellulitise Bőralatti kötőszöveti gyulladás. Lelki okai:fellengzősség, kiábrándultság, alacsonyrendűség, félelem az intimitástól, elaljasultság, titkolt rossz szokások, elvégzett dologgal kapcsolatos feszültség, kapcsolati problémák miatti gátlás, méltatlan bánásmód, elkárhozástól való félelem. Mentális okai:felsőbb hatalmaktól függetlenedés.Arccsonttörés Erős ütések, esések, otthoni, közlekedési, munkahelyi és sport balesetek okozhatják a környező szövetek sérülésével járó arccsontfraktúrát; időskorú embereknél a törés fő oka a csontritkulás. Lelki okai:bosszúszomj, látszat-élet, elfojtott bizalmatlanság, elfojtott félelem a jövőtől, létbiztonság miatti félelem, belső vita miatti szorongás, félelem miatti belső rendezetlenség, tudatalatti bosszankodás, elutasítás miatti gátlás. Mentális okai:alattomos szándék, túlzott gyanakodás, öngúny, önmegtagadás, dorgálás, szellemi elfajzás, kötöttség, túlzott maradiság.Archorzsolás Külső tényező (érdes felület és a bőr felszínének összedörzsölődése) okozta elváltozás az arc bőrfelszínének megkarcolódása, amely enyhe vérzéssel és fájdalommal jár. Lelki okai:feltűnni akarás, belső nyugtalanság, lelki meghasonlottság,túlzott irigység, elfojtott magamutogatás, tudatalatti társaságigény, tudatalatti félelem a munkaviszony bizonytalanságától, tudatalatti félelem az érzelmi nehézségektől. Mentális okai:titkolt ambíciók, megalapozatlan tervek.Archűdés Az arc mimikái izmainak működéscsökkenését toxikus ártalmak, gyulladás (hűlés), sérülés, agydaganat, paralízis okozzák; a homlokráncolás és szemlehunyás lehetetlenné válása mellett féloldali arcbénulást, a könnyelválasztás és az ízérzési zavarát idézi elő. Lelki okai:dühroham, hangulatfüggés, harc a befolyásért, túlzott uralkodóhajlam, kudarcérzet miatti szorongás, tudatalatti életuntság, parancsszegés miatti félelem. Mentális okai:logika túlértékelése, befolyásoltság, gyengeség tévhite, kísértés miatti bűntudat, túlzott élettagadás, bujálkodás miatti bűntudat, tudatalatti környezet-félrevezetési késztetés, leblokkolás miatti negatív jövőkép.Arci akut nyirokcsomó-gyulladás A fertőzéssel szembeni küzdelem következménye a nyirokcsomó gyulladása, amit bakteriális (akut bakteriális eredetű felső légúti és arcüregi infekciók, kullancs által terjesztett Lyme-kór, TBC),virális (heveny virális eredetű felső légúti és arcüregi fertőzések), gombák és paraziták általi fertőzések okoznak. Lelki okai:félelem a betegségtől, túlzott félelem a megmérettetéstől, önpusztító tévhitek miatti gátlás, szorongás miatti belső diszharmónia, ábrándkergetés miatti szorongás, anyagi manipuláltság miatti félelem. Mentális okai:magánélet hiánya miatti ártószándék, túlzott materializmus, jelen életbeli rögzült negatív gondolatséma, elbizakodottság miatti bűntudat, alulértékeltség miatti negatív jövőkép, hitelrontás.Arcidegzsába Trigeminusz neuralgia; a háromosztatú ideg ágainak a lefutása mentén fellépő nyilalló fájdalom, melynek oka egy – az ideget nyomó – rendellenesen lefutó ér, valamint az arc betegségei és daganat. Lelki okai:elszalasztott lehetőségek utáni sóvárgás, biztonságvágy, félelem a hibák beismerésétől, tudatalatti sokk, elfojtott szexuális mellőzöttség, elfojtott önemésztés. Mentális okai:jelen életbeli rögeszmék, túldédelgetett álmok, csapdába esettség érzése miatti hitehagyottság, kényszerítő erő.Arcüregrák Az arcüreg szövetének elfajulásos elváltozása, amely a szomszédos szövetekbe terjed, a nyirokerek és a vérkeringés révén a test távolabbi szöveteiben is áttéteket képezhet, Lelki okai: üresség, élet megtagadása, lelki elfajzottság, elfojtott kegyetlenség, tekintély hiánya, tudatalatti szexuális vágy, félelem miatti élettől elzárkózás, megoldatlan érzelmi kötődések miatti szorongás, Mentális okai:lekorlátozott tudatosság, szentségelés, életidegen gondolatok miatti bűntudat, túlzott elvtelenség.Arczsibbadás Hideg, agyi érbetegség, arcsérülés, Bell-féle bénulás, Herpes zoster, neurosarcoidosis, arccsonttörés, koleszteatóma, arcideg tumora, szív-és érrendszeri betegség és a nyálmirigy rákja okozhatják arc zsibbadását. Lelki okai:kielégülésről való lemondás, lekötelezettség, elnyelt düh, gépiesítő viselkedésminták, érzelmi elszigeteltség, elfojtott rettegés, túlzott cselekvésképtelenség, termékenység elutasítása, tudatalatti irigység, tudatalatti félelem az elvárásoktól, túlzott félelem a feszültségtől, tudatalatti félelem a nőiesség elvesztésétől, elfojtott érzelmi energiák miatti szenvedés, üldözöttségérzés miatti félelem, háttérbe szorítottság miatti szenvedés, fiatalkori szexuális visszaélések miatti gátlás, szorult helyzet miatti szenvedés. Mentális okai:elvárásoknak megfelelni vágyás, szóbeli terror, nyerészkedés miatti ártószándék, rossz férj tévhit, magány miatti hitehagyottság.Forrás: Késmárki László: Test-lélek szótár II. A betegségek lelki, mentális és karmikus okai Ankh Kiadó 2014.A könyv kedvezményesen megrendelhető: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1328112660635106&set=a.1328112617301777.1073742318.100003091552774&type=3&theaterFacebook oldalunk: https://www.facebook.com/utmutatoaleleknek1/?fref=tsAktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető: https://elozoeletek.blogspot.hu/2011/12/karmaoldas-idopontok.html
szerda, 17:51
Elozoeletek.hu
Jön Avril Lavigne új lemeze
A 32 éves énekesnő 2014-ben adta ki legutóbbi lemezét. Egy évvel később egy interjúban beszélt Lyme-kórjáról.
09.01. 16:00
Kemma.hu
Eljutottam oda, hogy legjobb lenne meghalni – évekig félrekezelték a fiatal nő Lyme-kórját
Eljutottam oda, hogy legjobb lenne meghalni – évekig félrekezelték a fiatal nő Lyme-kórját
„Amíg nem adod fel, legyőzhetetlen vagy” – áll Francia Krisztina Facebook-borítóján. És ha valaki, akkor ő hitelesen mondhatja ezt, ő az, aki az elmúlt években valóban megtapasztalta a saját testi és lelki határait. Azt, hogy miért nem szabad feladni. A fiatal nőt két és fél évig pszichés eredetű kórral kezelték, másfél éve derült ki, hogy mi is a valódi betegsége. És még legalább egy éve biztosan rámegy, mire a Lyme-fertőzése tünetmentes lehet. Forrás: Nők Lapja Café: Eljutottam oda, hogy legjobb lenne meghalni – évekig félrekezelték a fiatal nő Lyme-kórját
08.21. 10:00
Nlcafe.hu
hirdetés
Bourbon-vírus: halálos kullancscsípés
Egy új kullancsok által terjesztett vírusos betegség jelent meg néhány éve Észak-Amerikában, s halálos kockázatot jelent. Egyelőre még különleges és ritka betegségnek számít, de mindenképpen figyelmeztető, hogy két halálos áldozata is volt, a második... ...
08.03. 06:30
Hazipatika.com
Kullancsfertőzött macska harapása okozta egy nő halálát
Kullancsfertőzött macska harapása okozta egy nő halálát
Kullancsfertőzött macska harapása okozta egy japán nő halálát. Szakértők szerint ez az első eset a világon, hogy kullancs okozta betegség ilyen úton terjedt át emberre, a halálát okozva.Forrás: Nők Lapja Café: Kullancsfertőzött macska harapása okozta egy nő halálát
07.25. 12:40
Nlcafe.hu
Lyme-kór eredetű ízületi gyulladás, vagy arthritisz?
A két betegség tünetei több vonatkozásban valóban hasonlóak, azonban teljesen eltérő kezelést igényelnek.
07.24. 09:00
Vital.hu
Lyme-kór: szimulánsnak hiszik a betegeket
Lyme-kór: szimulánsnak hiszik a betegeket
Ha valaki ránéz Veronikára, nem is gondolná, hogy a fiatal nő évek óta súlyos fájdalmakkal és rosszullétekkel küzd. Ez a „szerencse a szerencsétlenségben” azonban néha újabb nehézségek elé állítja őt, és krónikus Lyme-kórban szenvedő betegtársait. Forrás: Nők Lapja Café: Lyme-kór: szimulánsnak hiszik a betegeket
07.19. 07:00
Nlcafe.hu
Milyen kullancs és bolhaelleni nyakörvet érdemes venni a kutyának – tesztelt a Nébih
A Nébih szakemberei 14, engedéllyel rendelkező mintán – 9 irtó és 5 riasztó hatású nyakörvön – végeztek tartóssági tesztet. Az ellenőrzés során figyelembe vették, hogy a gyártók terméktől...
07.07. 19:05
Ittlakunk.hu
Mi ez? Lyme-kór eredetű ízületi gyulladás, vagy arthritisz?
Mi ez? Lyme-kór eredetű ízületi gyulladás, vagy arthritisz?
A fertőzött kullancs csípése után nem mindenkinél jelentkeznek a jellegzetes bőrtünetek. Sok esetben a beteg nem is tud a kullancs csípésről, csak a későbbiekben megjelenő, Lyme-kórra utaló egyéb tünetek kapcsán merül fel ennek gyanúja. Az ízületi- és izomfájdalmak miatt ilyenkor sokan rheumatoid arthritiszre (RA), más néven reumás sokízületi gyulladásra gondolnak. A két betegség tünetei több vonatkozásban valóban hasonlóak, azonban teljesen eltérő kezelést igényelnek.
07.05. 13:00
Eletforma.hu
A kullancs új gyógyszerek „aranybányája” lehet
A kullancs új gyógyszerek „aranybányája” lehet
A kullancs nyála új gyógyszerek "aranybányája" egy új brit tanulmány szerint - számolt be róla a BBC hírportálja.
07.04. 13:24
Drinfo.hu
hirdetés
Kullancsnyálból készülhet új szívgyógyszer
A kullancs nyála új gyógyszerek "aranybányája" egy új brit tanulmány szerint - számolt be róla a BBC hírportálja. ...
07.02. 10:00
Hazipatika.com
Aranybánya lehet a kullancs nyálából
A kullancs új gyógyszerek "aranybányája" lehet egy új tanulmány szerint
06.29. 14:00
Origo.hu
Új gyógyszerek készítésére lehetnek jók a kullancsok
A kullancs nyála új gyógyszerek "aranybányája" egy új brit tanulmány szerint - számolt be róla a BBC hírportálja.
06.29. 06:25
Profitline.hu
A kullancs nyála egy aranybánya
A kullancs nyálában található fehérjék a szívizomgyulladás gyógyítására, a stroke és az artritisz, szívinfarktus, hasnyálmirigy gyulladás ellen lesz majd egyszer használhatók Oxford-i kutatók szerint. A tanulmányt a Scientific Reports című folyóirat közölte.
06.28. 22:22
Informed.hu
A kullancs új gyógyszerek "aranybányája" lehet
A kullancs nyála új gyógyszerek “aranybányája” egy új brit tanulmány szerint – számolt be róla a BBC hírportálja. A kullancs nyálában található fehérjéket veszélyes szívbetegség gyógyítására lehet felhasználni – állapították meg oxfordi kutatók a Scientific Reports aktuális számában megjelent tanulmányukban.
06.28. 22:10
Egeszsegtukor.hu
 Kullancsnyálból jöhetnek a jövő szívgyógyszerei
Kullancsnyálból jöhetnek a jövő szívgyógyszerei
A kullancs nyálában olyan fehérjék vannak, amik a gyógyszergyártásban játszhatnak majd szerepet.
06.28. 20:40
Hvg.hu
A kullancs nyála a szívgyógyszerek aranybányája
A fehérje megszünteti a gyulladást, amely szívizomgyulladást, végső soron szívelégtelenséget okozhat.
06.28. 20:14
Mno.hu
Lyme-kór eredetű ízületi gyulladás, vagy arthritisz?
Lyme-kór eredetű ízületi gyulladás, vagy arthritisz?
A fertőzött kullancs csípése után nem mindenkinél jelentkeznek a jellegzetes bőrtünetek. Sok esetben a beteg nem is tud a kullancs csípésről, csak a későbbiekben megjelenő, Lyme-kórra utaló egyéb tünetek kapcsán merül fel ennek gyanúja.
06.28. 07:00
Wellnesscafe.hu
Gyógyszer nincs, védőoltás van
5-15%-os a kullancs-encephalitis elleni átoltottság.
06.23. 05:16
Nepszava.hu
Allergiás a húsra? Lehet, hogy kullancs csípte meg
Encephalitisen és Lyme-kóron kívül húsallergiát is terjeszthet a kullancs.
06.22. 18:30
Origo.hu
Lyme-kór eredetű ízületi gyulladás, vagy arthritisz?
A fertőzött kullancs csípése után nem mindenkinél jelentkeznek a jellegzetes bőrtünetek. Sok esetben a beteg nem is tud a kullancs csípésről, csak a későbbiekben megjelenő, Lyme-kórra utaló egyéb tünetek kapcsán merül fel ennek gyanúja. Az ízületi- és izomfájdalmak miatt ilyenkor sokan rheumatoid arthritiszre (RA), más néven reumás sokízületi gyulladásra gondolnak. A két betegség tünetei több vonatkozásban valóban hasonlóak, azonban teljesen eltérő kezelést igényelnek.
06.22. 08:07
Patikamagazin.hu
Kullancshelyzet: veszélyben a szülők
Egyre több szülő dönt úgy, hogy a kullancs által terjesztett vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás (kullancsencephalitis) ellen a magas hatékonyságú védekezést választja gyermekének: a védőoltást. A családorvosok tapasztalatai szerint azonban sok felnőtt halogatja, hogy magának is kérje a vakcina beadását – pedig a gyermekekhez képest a felnőttek körében lényegesen gyakoribb a kullancsencephalitis előfordulása és a fertőzés eredménye akár súlyos, életre szóló fizikai és szellemi károsodás is lehet. Szakemberek felhívják a figyelmet, hogy több népszerű nyaralóhelyen, például Ausztria, Szlovénia , illetve Horvátország egyes nem tengerparti régióiban is sok a fertőzött vérszívó.
06.20. 12:00
Egeszsegtukor.hu
Gazdik figyelem! Ezek az élősködők emberre is veszélyesek
Gazdik figyelem! Ezek az élősködők emberre is veszélyesek
Az élősködők nem csak állataink egészségét veszélyeztetik, de mi magunk is számos súlyos betegséget elkaphatunk rajtuk keresztül. A tavasztól őszig tartó kullancs- és bolhaszezon már a múlté, egész évben számolnunk kell a veszéllyel. Érdemes a legújabb fejlesztésű megelőző szereket használni.
06.20. 11:00
Eletforma.hu
Baktériumok olvadnak ki a jég alól: a gleccsermúmia Lyme-kórban szenvedett
Baktériumok olvadnak ki a jég alól: a gleccsermúmia Lyme-kórban szenvedett
A régi korok emberének temetői, vagy épp elhullott állati tetemek is befagytak a jégrétegekbe, a gleccserekbe, és a globális felmelegedés miatt ezek valóban kiolvadhatnak. De a kutatók szerint nincs rá nagy esély, hogy az így ,,hibernálódott" kórokozók tömeges emberi megbetegedéseket okoznak.
06.19. 11:48
Delmagyar.hu
Kullancs elleni praktikák a kertben
Kullancs elleni praktikák a kertben
Néhány ügyes módszerrel a kertben is csökkenthetjük az elszaporodásukat és megakadályozhatjuk a kullancsok terjeszkedését.
06.12. 10:33
Balintgazda.hu
A <strong>kullancscsípés</strong> veszélyeire figyelmeztet egy gyermekét vesztett anya
A kullancscsípés veszélyeire figyelmeztet egy gyermekét vesztett anya
Orvosai szerint a kétéves amerikai kislány egy kullancscsípés után kapta el a ritka fertőzést, ami aztán az életét követelte. Forrás: Nők Lapja Café: A kullancscsípés veszélyeire figyelmeztet egy gyermekét vesztett anya
2017.06.11. 09:45
Nlcafe.hu
Emberre is veszélyes élősködők: minden negyedik kisállattartó veszélyben lehet
Emberre is veszélyes élősködők: minden negyedik kisállattartó veszélyben lehet
Az élősködők nem csak állataink egészségét veszélyeztetik, de mi magunk is számos súlyos betegséget elkaphatunk rajtuk keresztül. A tavasztól őszig tartó kullancs- és bolhaszezon már a múlté, egész évben számolnunk kell a veszéllyel.
2017.06.08. 14:00
Haziallat.hu
A Lyme-kór alig ismert tünetei
A Lyme-kór alig ismert tünetei
A Lyme-kórt leggyakrabban a klinikai tünetek alapján lehet és kell felismerni. Melyek ezek a tünetek?
2017.05.25. 06:30
Otvenentul.hu
A 3 legvisszataszítóbb élősködő az emberi testben
A 3 legvisszataszítóbb élősködő az emberi testben
Ha azt mondjuk, élősködő, azt mondod, kullancs, bolha, tetű, és talán nem is sejted, hogy akár egy többméteres állat is élhet a testedben.
2017.05.21. 06:30
Otvenentul.hu
Kullancs kiszedése: így távolítsd el a kullancsot szakszerűen akkor is, ha nincs kullancs csipesz a háznál - Szakember tanácsai
Kullancs előfordulása, kullancs kiszedése, kullancs elleni oltás - Miért veszélyes a kullancs és hogyan védekezhetünk ellene? Kiknek ajánlott a kullancs elleni védőoltás és mikor kell beadatni?
2017.05.18. 10:20
Szuloklapja.hu
Állandó fájdalomban él, mégsem hiszik el az orvosok, hogy beteg
Állandó fájdalomban él, mégsem hiszik el az orvosok, hogy beteg
A 28 éves tanárnő egészsége egy kullancscsípés után roppant meg. Azóta állandó fájdalomban él, mégsem kap orvosi segítséget. Forrás: Nők Lapja Café: Állandó fájdalomban él, mégsem hiszik el az orvosok, hogy beteg
2017.05.08. 13:20
Nlcafe.hu
Lyme-kór: milyen jelekre figyeljünk?
A kullancsok terjesztette Lyme-kór változatos tünetekkel jelentkezhet, az időben megkezdett kezelés azonban gond nélkül gyógyíthatja. Milyen jelei lehetnek a fertőzésnek? ...
2017.05.06. 07:00
Hazipatika.com
Kullancs kiszedése lépésről lépésre
Itt a tavasz, a jó idő sokakat a szabadba csábít. Érdemes azonban odafigyelnünk, ugyanis a dús növényzet gyakran rejt élősködőket, így kullancsokat is. ...
2017.05.04. 05:30
Hazipatika.com
Kullancs elleni védőoltás: még beadható
A vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás mellett más potenciálisan súlyos betegségeket is terjesztenek a tavasszal újra felbukkanó kullancsok. A kullancsencephalitis ellen védelmet biztosító oltást még a kullancsszezon előtt célszerű beadatni, de... ...
2017.04.14. 08:00
Hazipatika.com
Nem egyszer gondolt öngyilkosságra az Igazából szerelem színésznője
Lyme-kórban és krónikus fáradtság szindrómában szenved, ami sokszor iszonyúan megkeserítette az életét.
2017.04.12. 17:23
Velvet.hu
Eltűnt ez a kutyuska Zugligetből
Egy zugligeti eltűnt kutyusról kaptunk egy kedves képet és egy üzenetet. Csütörtökön tűnt el."Keressük 10 hónapos Golden Retriever nőstény kutyusunkat. Halvány lila nyakörvet és szürke kullancs...
2017.04.07. 09:14
Ittlakunk.hu
A kullancscsípés rémisztő következménye
Enyhe, szinte észrevehetetlen lefolyástól akár végzetes következményekig is terjedhet az agyvelőgyulladás jelentette kockázat. A veszélyes állapot kialakulását számos tényező előidézheti. ...
2017.04.05. 04:00
Hazipatika.com
Jurassic Park újratöltve: emlősvért találtak egy ősi kullancsban
Borostyánba zárt kullancsot fedeztek fel egy dominikai bányában. A kullancs belsejében jól kivehetők az utolsó lakomájából származó vörösvérsejtek. A vér eredetét egyelőre még nem sikerült pontosan meghatározni, de valószínűleg egy ősi majomból származik, olvasható a Science Alert tudományos portálon.
2017.04.04. 18:00
Origo.hu
Dárdai Pál: Igazi kullancs tudok lenni
A Hertha magyar edzője megerősítette, a Bundesligából és külföldről is voltak megkeresései.
2017.04.03. 09:44
Hir24.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – a te kutyád is veszélyben lehet
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2017.03.31. 05:30
Videokedvenc.hu
Kiknek jó a kullancs elleni oltás?
Súlyos betegségek is kialakulhatnak egyetlen kullancscsípés miatt, a fertőzések ellen azonban már létezik védőoltás. Hány éves kortól adható a gyerekeknek, és elsősorban kiknek javasolt? ...
2017.03.28. 11:00
Hazipatika.com
Nehéz elbújni előle, de muszáj!
Jórészt a klímaváltozás, illetve a szabadtéri szabadidős tevékenységek népszerűsége áll a kullancs által okozott vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladásos megbetegedések gyakoribbá válása mögött - tartalmazza a WHO 2011-ben kiadott, átfogó jelentése. 
2017.03.23. 13:00
Eletforma.hu
Agyadra mehet!
Nemcsak az erdőben, hanem szabadtéri sportoláskor a városi parkokban, a játszótereken is támad az élősködő. Az önvizsgálat elmulasztása miatt fokozottan veszélyeztetettek vagyunk. Nem lehet előre tudni, hogy kinél okoz súlyos szövődményeket a kullancsencephalitis vírusfertőzés. Gyógyszer nincs rá. Vannak olyan uniós országok, ahol az ezredfordulót követő évtizedben többszörösére emelkedett a kullancs-encephalitis előfordulása. A betegség súlyosabb esetekben komoly maradványtünetekkel gyógyul, a kórházi kezelésre szoruló betegek harmada-fele kénytelen elhagyni korábbi munkahelyét!
2017.03.16. 17:00
Eletforma.hu
Gombával irtanák a kullancsokat
Bár Európa területén rengeteg a kullancs, az irtásukra alkalmazott szert az unió néhány évvel ezelőtt környezetvédelmi okokra hivatkozva betiltotta. Magyar tudósoknak azonban sikerült olyan korszerű kullancsirtó szert kifejleszteniük, amely csak a vérszívókra veszélyes, a környezetet nem károsítja.
2017.03.13. 20:00
Mno.hu
Mennyire gyakori a Lyme-kór? - egy ábrán
A Lyme-kór a Borrelia nemzetségbe tartozó baktériumok által okozott megbetegedés, amelyet e kórokozóval fertőzött kullancsok terjesztenek. bejelentett Lyme-kóros megbetegedések száma
2017.03.12. 12:05
Profitline.hu
Veszélyes kullancscsípés: a Lyme-kór több hónapig is lappanghat
A Lyme-kór, amellyel ma már a kullancsok többsége fertőzött,..
2017.03.12. 06:30
Videokedvenc.hu
Veszélyes kullancscsípés: a Lyme-kór több hónapig is lappanghat
A Lyme-kór, amellyel ma már a kullancsok többsége fertőzött,..
2017.03.12. 06:30
Videokedvenc.hu
A kullancs egyetlen csípése is súlyos betegséget okozhat
Érdemes védőoltással védekezni a kullancsok ellen, hiszen a kullancsnak már egyetlen csípése is súlyos betegséget, akár maradandó károsodást is okozhat - mondták el szakemberek egy budapesti sajtóbeszélgetésen.
2017.03.10. 14:42
Webbeteg.hu
A kullancs egyetlen csípése is súlyos betegséget okozhat
Érdemes védőoltással védekezni a kullancsok ellen, hiszen a kullancsnak már egyetlen csípése is súlyos betegséget, akár maradandó károsodást is okozhat - mondták el szakemberek egy csütörtöki sajtóbeszélgetésen Budapesten.
2017.03.10. 08:30
Drinfo.hu
A kullancs már egy csípéssel súlyos betegséget okozhat
Az oltást most érdemes beadatni, hogy a tavaszi aktivitási időszak előtt kialakuljon a védettség.
2017.03.09. 15:49
Index.hu
Kullancs-encephalitis: csak az oltás nyújt védelmet
A kemény tél miatt később kezdődik a kullancsszezon, de ez nem jelenti azt, hogy kevesebb lesz a fertőzés.
2017.03.09. 13:25
Weborvos.hu
Aktuális kérdés: melyik a legjobb szer a kullancsok ellen?
Kutyánként változik, hogy melyik kullancs elleni szer lehet a..
2017.03.09. 08:25
Videokedvenc.hu
Gyors lefolyású babéziózis: íme, az első tünetek
A betegséget egy egysejtű parazita okozza, ami kullancscsípés útján..
2017.03.07. 05:30
Videokedvenc.hu
Gyors lefolyású babéziózis: íme, az első tünetek
A betegséget egy egysejtű parazita okozza, ami kullancscsípés útján..
2017.03.07. 05:30
Videokedvenc.hu
Mikor kell beadni az első kullancs elleni oltást, hogy biztosra menj? Már nincs sok időd
Tavasszal már aktívak a kullancsok, így gyorsan közeleg a veszély.
2017.02.22. 13:35
Femina.hu
Tavasszal hirtelen támad a kullancs - megelőzés és kezelés
A hirtelen ébredező tavasz a kullancsok szaporodását is gyorsítja. Mielőtt erdőn-mezőn kirándulnánk, érdemes informálódni a kullancs által okozott betegségekről. Hogyan előzzük meg, és hogyan kezeljük a kutyák és macskák kullancscsípését? 
2017.02.20. 09:00
Haziallat.hu
Lyme-kór: új, antibiotikus krém jöhet
A Bécsi Egyetem kutatói ígéretes eredményeket értek el egy antibiotikus krémmel a Lyme-kór kialakulásának megelőzésében. ...
2017.01.11. 16:00
Hazipatika.com
Nagyon ígéretes egy új Lyme-kór elleni kezelés
1000 páciensből egy sem lett beteg.
2017.01.07. 17:20
Index.hu
Most kell kérni a kullancscsípés elleni oltást
A kullancsok sokak életét megkeserítik, olyannyira, hogy szinte mindenkinek van róluk közvetlen élménye. Kész szerencse, hogy a csípéseknek csak elenyésző része okoz megbetegedést. De jobb félni, mint megijedni. Meg is mondjuk, hogy mikor érdemes... ...
2016.12.29. 06:00
Hazipatika.com
Egyre több ember lesz allergiás a húsra kullancscsípés miatt
Ausztrália egyes területein a kullancscsípés okozta allergia már nagyjából olyan gyakori, mint a földimogyoró-allergia.
2016.10.07. 10:45
Élőben.hu
Melyik szer a legjobb kullancs ellen?
Problémát jelent, hogy a kullancsok képesek kialakítani egyfajta..
2016.10.02. 08:30
Videokedvenc.hu
Ilyen betegségeket okozhat a kutyánál a kullancs
A kullancs két, kutyákra veszedelmes betegség kórokozóját hordozhatja: az..
2016.10.01. 04:30
Videokedvenc.hu
Ilyen betegségeket okozhat a kutyánál a kullancs
A kullancs két, kutyákra veszedelmes betegség kórokozóját hordozhatja: az..
2016.10.01. 04:30
Videokedvenc.hu
Ezek az élősködők megkeseríthetik a macskád életét
Elsősorban a bolha, kullancs, ritkábban rühatka jöhet még szóba, mit..
2016.09.29. 05:30
Videokedvenc.hu
Ezek az élősködők megkeseríthetik a macskád életét
Elsősorban a bolha, kullancs, ritkábban rühatka jöhet még szóba, mit..
2016.09.29. 05:30
Videokedvenc.hu
Vírusos agyhártyagyulladás - nem csak kullancs, hanem nyers tej is okozhat megbetegedést! Erre figyelmeztet a szakértő
Csípés nélkül is okozhat megbetegedést az egyébként kullancsok által terjesztett vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás (kullancsencephalitis), a nyers házi tej is lehet vírushordozó - figyelmeztetett Schneider Ferenc infektológus, a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház osztályvezető főorvosa.
2016.09.27. 08:16
Szuloklapja.hu
Ezért se igyon nyers tejet!
A vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás talán a legveszélyesebb kullancsok által terjesztett betegség. Jogosan tartunk hát tőle, de eddig legalább abban bízhattunk, hogy a kullancscsípés elkerülésével a betegség sem fenyeget minket. Egy, az MTI-hez eljuttatott közlemény azonban arra figyelmeztet, hogy már nem csupán közvetlenül a vérszívók által kaphatjuk el a fertőzést, így télen sem lehetünk biztonságban tőle. [...] Bővebben!
2016.09.26. 09:11
Mandiner.hu
A nyers tejtől is megbetegedhetünk vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladásban
A veszélyes betegségeket terjesztő kullancs egyre gyakrabban fordul elő városi környezetben, családi házak kertjében, parkokban, ráadásul az enyhe időjárás miatt a kullancs okozta betegségek szezonja ősz végéig is eltarthat - mutatnak rá a szakemberek. Hozzáteszik: a gyermekekhez képest a felnőttek körében lényegesen gyakoribb a kullancs okozta vírusos agyvelőgyulladás (kullancsencephalitis), melyben szerepet játszhat többek között a kisgyermekkori szülői testkontroll és az egyre közismertebb védőoltásos védekezés lehetősége. A kullancsencephalitis vírus a nyers kecske- és tehéntejben is fertőzőképes marad, ezért ezeket csak megfelelő pasztörizálás, forralás után ajánlott fogyasztani. Az elmúlt években több nyers tej okozta járványt is jelentettek Magyarországon.
2016.09.24. 14:18
Csaladinet.hu
Szakértő: a nyers tej is okozhat vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladást
Nem kizárólag a kullancs lehet a betegség okozója.
2016.09.22. 13:52
Elelmiszeronline.hu
Kullancs helyett a nyers tej is fertőzhet
Nemcsak a kullancsoktól, hanem a nyers tejtől is elkaphatja az ember a vírusos agyvelőgyulladást. A nyers tejet csak forralás után ajánlják fogyasztani a szakértők.Forrás: Nők Lapja Café: Kullancs helyett a nyers tej is fertőzhet
2016.09.22. 11:10
Nlcafe.hu
Kullancs terjesztette betegségek és tüneteik
Európában tucatnyi fertőzést terjesztenek a kullancsok. A négy legfontosabb betegség (kullancsencephalitis, Lyme-kór, TIBOLA, nyúlpestis) tüneteiről, lappangási idejéről, kezeléséről és a prognózisáról is bővebben olvashat cikkünkben.
2016.09.22. 09:41
Webbeteg.hu
Félti kutyáját a kullancsoktól? Itt a tuti tipp!
Kiderült, melyek a legmegbízhatóbb hazai forgalmazásban is kapható kullancs elleni nyakörvek.
2016.09.11. 12:55
Divany.hu
Melyik kullancs irtó nyakörvet válasszam?
17 többféle hatóanyag-tartalmú, kutyáknak szánt kullancsirtó- és kullancsriasztó nyakörvet tesztelt a NÉBIH Szupermenta csapata. Volt olyan is, ami hatóanyagot sem tartalmazott.
2016.09.09. 09:25
Haziallat.hu
Muchichka László (Roboraptor): A The Tick pont olyan szuperhőssorozat, amilyenre szükség van
A The Tick (avagy a magyar keresztségben A Kullancs) egy borzasztóan szatirikus képregényhős, aki görbetükröt tart a Marvel és a DC szuperhőseinek. [...] Bővebben!
2016.08.23. 08:48
Mandiner.hu
"Számomra az igazi iskola az élet" - Varga Lili színésznő válaszolt
Varga Lili idén végzett a Színművészetin, de a Vörösmarty Színház közönsége már több darabban is láthatta. A színésznőt a Feol.hu kérdezte.A feol.hu cikkéből:"Számomra az igazi iskola az élet, vagyis a gyakorlat. Az egyetem fizikai és lelki erőnlétet, alapot ad: felkészíti a testet és az idegrendszert. Képzi az ember beszéd- és énekhangját, fizikumát, formálja az ízlését, a hozzáállását és a gondolkodásmódját. Nem a színészmesterség fortélyait tanultuk meg, hanem azt, hogyan tudunk magunkból fogalmazni" - mesélte Varga Lili.Fotó: vorosmartyszinhaz.huAzzal kapcsolatban, hogy elsőre nem vették fel az egyetemre, elmondta: természetesen igazságtalannak érezte, amikor nem jutott tovább, de kellett az az egy év. "Rengeteg tapasztalattal lettem gazdagabb. Abban az évben csináltuk Vidovszky Györggyel és Tasnádi Istvánnal a Cyber Cyrano-t a Kolibri Színházban, ami azóta is repertoáron van, a Trafóban kísérleteztünk és tréningeztünk hajnalig egy kis csapattal, emellett több helyen is dolgoztam: többek között például vendéglátóiparban, hipermarketben, kereskedelemben. Azóta elképesztően tisztelem az ott dolgozó ebereket, és még inkább tudtam értékelni azt, hogy az egyetemen vagyok, és hogy azt tanulhatom, azzal foglalkozhatok majd, amit szeretek" - hangsúlyozta a színésznő.Kopaszságával kapcsolatban elmondta, olyan szakmában dolgozik, ahol előnyt lehet belőle kovácsolni. "A világért sem gondolom, hogy ettől én különleges vagyok, de ha már ezt hozta az élet, meg kell tanulni használni. Nem divatból lettem kopasz, és beteg sem vagyok. A probléma 11 éves koromban kezdődött, akkor hullott ki a hajam. Számtalan kivizsgáláson voltam, nem tudtak rájönni az orvosok, mi lehet a fő ok. (...) Tavaly előtt forgattam egy dokumentumfilmet Berta Enikővel Lyme címmel. Kiderült, hogy hasonló a saját történetem. Ezért felkerestem a filmen szereplő doktornőt, és úgy néz ki, rátaláltam a megoldásra. Most még csak annyit mondhatok, jó úton vagyok" - számolt be Varga Lili, aki korábban hordott parókát, de elege lett belőle. "Mindegyikben más személyiség voltam, ami egy fejlődő tininél nem túl szerencsés. A színpadon viszont éppen ezért jó. Más lehetek, mindig más, de közben önmagam is" - tette hozzá.A teljes interjú itt olvasható.
2016.08.11. 07:02
Szinhaz.hu
Megcsípett egy szúnyog. Vagy kullancs?
A pókok, szúnyogok, kullancsok csípése kellemetlen, sőt még fájdalmas is, főként, ha valaki érzékeny a beinjektált anyagokra.
2016.08.09. 08:05
Egeszsegtukor.hu
Már minden második kullancs fertőzött
  Itthon tetőzik a kullancsszezon. Érdemes erre figyelni, ha szabadtéri programot tervez valaki a következő hetekben
2016.08.02. 20:45
Gondola.hu
Vigyázz! Brutál sok a fertőzött kullancs
Legalább tízféle betegséget terjesztenek a fertőzött kullancsok. Óriási a veszély a tetőző kullancsinvázió miatt. A szakértők a kirándulóknak javasolják a védőoltást, de legalább a kullancsriasztók használatát. Csípés esetén a kullancsot a lehető leggyorsabban el kell távolíttatni.Forrás: Nők Lapja Café: Vigyázz! Brutál sok a fertőzött kullancs
2016.08.02. 16:08
Nlcafe.hu
Tetőzik a kullancsszezon!
Az év eleji előrejelzésnek megfelelően, az enyhe téli időjárás miatt tetőzik a kullancsok száma hazánkban: egyre többen fordulnak háziorvoshoz kullancscsípés miatt, miközben a parazitát továbbra is sok tévhit övezi. A többféle veszélyes betegséget – vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladást (kullancs-encephalitist) illetve a Lyme-kórt – is terjesztő kullancs nem csupán erdőkben, mezőkön található meg, de egyre gyakoribb a városi parkokban, strandokon, játszótereken is.
2016.08.01. 13:00
Egeszsegtukor.hu
Kullancs a görényben - miért nem egyszerű kiirtani?
A görények kullancsmentesítését megnehezíti, hogy roppant érzékenyek a..
2016.07.30. 08:30
Videokedvenc.hu
Olcsóbb Lyme-kórosnak lenni, mint beoltatni magunkat kullancs ellen
Megyénkben tavaly nem volt vírusos agyvelőgyulladásra példa, ellenben Lyme-kórt 11 esetben jelentettek a járási tiszti főorvosok. Egyesek a védőoltásra, mások pedig a kullancsirtó sprayre esküsznek.
2016.07.29. 15:30
Kemma.hu
El a kullancsokkal!
A közönséges kullancs számos kórokozót hordozhat és terjeszthet, amelyekkel az embert is megfertőzheti. Tavasztól őszig a leginkább aktívak...
2016.07.29. 08:03
Anna.hu
Kullancsszezon extrákkal
Az év eleji előrejelzésnek megfelelően, az enyhe téli időjárás miatt tetőzik a kullancsok száma hazánkban: egyre többen fordulnak háziorvoshoz kullancscsípés miatt, miközben a parazitát továbbra is sok tévhit övezi. A többféle veszélyes betegséget – vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladást (kullancs-encephalitist) illetve a Lyme-kórt – is terjesztő kullancs nem csupán erdőkben, mezőkön található meg, de egyre gyakoribb a városi parkokban, strandokon, játszótereken is. […]
2016.07.27. 10:00
Babafalva.hu
Házi praktikák, hogy ne a rovarcsípésről szóljon a nyár
Legforróbb évszakunk hűs estéit, a vízparti nyaralás vagy a kora esti strandolás óráit sokszor megkeserítik a rovarok. Bármennyire igyekszünk is irtani, a szúnyog sajnos már-már hozzátartozója a vízparti nyaraknak és sajnos olykor-olykor egy-egy darázscsípés, hangyatámadás vagy kullancs is nehezíti az életünket. Néhány házi praktikával jól enyhíthetőek a tünetek, ezek közül válogattunk.
2016.07.26. 07:50
Termalfurdo.net
Tetőzik a kullancsszezon!
Az év eleji előrejelzésnek megfelelően, az enyhe téli időjárás miatt tetőzik a kullancsok száma hazánkban: egyre többen fordulnak háziorvoshoz kullancscsípés miatt, miközben a parazitát továbbra is sok tévhit övezi. Magyarországon, akárcsak számos népszerű környező nyaralási célországban idén nyáron is számolni kell a többféle betegséget is terjesztő kullancsokkal.
2016.07.25. 17:25
Webbeteg.hu
Borsos árú oltással védekezhet a kullancs okozta agyvelőgyulladás ellen
Védőoltással lehet védekezni a kullancs által terjesztett - vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás ellen. Az oltás, amelyből a megfelelő védettség megszerzéséhez többre is szükség van, meglehetősen drága, egyetlen adag ára elérheti a 6500 - 10 ezer forintot. A háziorvos a beadásáért is kérhet térítést.
2016.07.25. 12:19
Nol.hu
A Lyme-kór 10 figyelmeztető tünete - Innen tudod, hogy sürgősen orvoshoz kell menned
Már javában benne vagyunk a kullancsszezonban, így kiemelten fontos, hogy védd magad. A vérszívók olyan komoly betegségeket terjeszthetnek, mint például Lyme-kór. A Lyme-kór a Borrelia burgdorferi nevű baktériummal fertőzött kullancsok csípése nyomán alakul ki, és nincs ellene védőoltás. Első és legfontosabb tünete a csípés körül kialakuló, egyre nagyobb folt, de vannak más jelei is.
2016.07.22. 15:46
Femcafe.hu
Nem lesz kullancsirtás
Akármennyi kullancs is van, egyelőre senki se reménykedjen az irtásban, ennek oka látszólag egyértelmű, jelenleg nincs erre hatásos szer. Marad tehát az egyéni védekezés: kullancsriasztó, hosszú nadrág, sapka, sál, kesztyű.
2016.07.20. 19:35
Hvg.hu
Melyik szer a legjobb kullancs ellen?
Problémát jelent, hogy a kullancsok képesek kialakítani egyfajta..
2016.07.09. 06:30
Videokedvenc.hu
Melyik szer a legjobb kullancs ellen?
Problémát jelent, hogy a kullancsok képesek kialakítani egyfajta..
2016.07.09. 06:30
Videokedvenc.hu
Milyen betegséget okozhat a kutyánál a kullancs?
A kullancs két, kutyákra veszedelmes betegség kórokozóját hordozhatja: az..
2016.07.05. 06:30
Videokedvenc.hu
Milyen betegséget okozhat a kutyánál a kullancs?
A kullancs két, kutyákra veszedelmes betegség kórokozóját hordozhatja: az..
2016.07.05. 06:30
Videokedvenc.hu
Szúnyog-, pók-, rovarcsípés: hogyan kezeld babáknál, kisgyermekeknél? Plusz úti patika lista, ha gyerekkel mész nyaralni
Mely gyógynövények enyhíthetik kiválóan a szúnyog- és rovarcsípéseket? Milyen szelíd módszerekkel enyhítheted még kisbabád kellemetlen viszketését, ha megcsípte a szúnyog vagy pók? Milyen természetes szerrel kend be a gyereket kullancscsípés kivédésére? Melyek a nyári úti patika elengedhetetlen kellékei, ha babával, kisgyerekkel utaztok?
2016.07.04. 09:46
Szuloklapja.hu
Tudtad? Így működik a kullancs- és a bolhanyakörv
A kullancs- és a bolhanyakörvek általános jellemzője, hogy olyan..
2016.07.04. 07:30
Videokedvenc.hu
Tudtad? Így működik a kullancs- és a bolhanyakörv
A kullancs- és a bolhanyakörvek általános jellemzője, hogy olyan..
2016.07.04. 07:30
Videokedvenc.hu
Így sose szedjük ki a kullancsot a kutyából
Mindazok a módszerek, amelyek a kullancs haláltusájához vezetnek,..
2016.07.01. 06:30
Videokedvenc.hu
Így sose szedjük ki a kullancsot a kutyából
Mindazok a módszerek, amelyek a kullancs haláltusájához vezetnek,..
2016.07.01. 06:30
Videokedvenc.hu
Ezeket a gyógyszereket vidd a családi nyaralásra
Egyre többen gondolják úgy, hogy nem kell otthon ülni egész nyáron akkor sem, ha gyermekkel bővül a család, és totyogókkal, ovisokkal is meg lehet találni a megfelelő helyszínt egy remek nyaraláshoz. Sokan vállalnak be külföldi utat is (kis)gyerekkel, igaz, ebben az esetben körültekintőbb előkészületekre lehet szükség, különösen, ha az úti patikát állítjuk össze. Mi legyen a gyógyszeres „ládikában”, ha a család nyaralni megy? Dr. Kovács Tibor csecsemő- és gyermekgyógyászt, a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet orvosigazgatóját kérdeztük. Van különbség a gyógyszerek összeállításában, ha külföldre, illetve ha belföldre utazik a család? Dr. Kovács Tibor: A kullancskiszedő csipesz nagy valószínűséggel nem a tengerparti utazások alkalmával lehet szükséges, illetve a probiotikum használatát is inkább az egzotikus országok, ázsiai, észak-afrikai utazások esetén szoktuk javasolni. Egy magyarországi utazás, nyaralás esetén sem ez utóbbira lesz feltétlenül szükségünk, bár természetesen nem árt, ha magunkkal visszük. Kell figyelni valamire a gyógyszerek szállításánál, tárolásánál? Dr. Kovács Tibor: Minden készítménynek van egy optimális tárolási hőmérséklete, erre érdemes figyelni. Például, ha kúpot viszünk és az ötven fokos autóban ott hagyjuk, egyrészt a hatóanyag károsodik, másrészt állagra is károsodhat. Megfontolandó kifejezetten gyógyszertárolásra alkalmas kis gyógyszeres hűtőtáskát tartani, ami mellett garantálni tudjuk a gyógyszerek optimális hőmérsékleti tartományát. Mi a teendő, ha egy gyógyszer, amit szednünk kell, a külföldi utazásunk során elfogy? Dr. Kovács Tibor: Célszerű megtartani a gyógyszer dobozát, mert az azon szereplő hatóanyag alapján tud az orvos tájékozódni. Nagy valószínűséggel a gyári név nem lesz ismerős számára, de az, hogy az adott készítmény milyen és mennyi hatóanyagot tartalmaz, az fontos és informatív. Az ottani (külföldi) orvos ez alapján pontosan meg tudja tervezni a további kezelést. Mit tegyünk, ha a gyermekünk erős hasmenéssel küzd a nyaralás alatt? Ezzel az élménnyel szinte minden kisgyeremekes szülő találkozott már.  Dr. Kovács Tibor: A legfontosabb, hogy semmilyen bélműködést leállító szert NE adjunk a kicsinek. Ez gyermekkorban tilos! Egyrészt azt a hamis látszatot keltheti a szer adása, hogy túlvan a gyermek az adott fertőzésen, másrészről viszont pont az ellenkezője történhet, elhúzódik a betegség. Vannak olyan készítmények, amelyek elősegítik a széklet összeállását, illetve a probiotikumok segítenek visszaállítani a normális bélflórát. A legfontosabb azonban a megfelelő folyadék- és sópótlás, akár ún. rehidráló szerek segítségével. Milyen gyógyszereket javasolt utazás esetén magunkkal vinni? A folyamatosan szedett gyógyszerek mellett: lázmérő életkornak megfelelő láz- és fájdalomcsillapítók, kétféle hatóanyag-tartalommal sebtapasz sebfertőtlenítő kézfertőtlenítő gél steril géz magas faktorú naptej napégésre való nyugtató krém hasmenés elleni szer (bélműködést leállító szer gyermekkorban tilos!) probiotikum (egzotikus helyre történő utazás előtt már érdemes szedni, plusz a kint tartózkodás alatt folyamatosan) hányinger-csillapító görcsoldó allergia elleni szerek torokfertőtlenítő szemcsepp orrspray fülcsepp rovarcsípésre gél asztmásoknak rohamoldó spray, kullancs kiszedő csipesz orrszívó Köszönjük a tanácsokat! Tünde További terhességgel, szüléssel és gyermekneveléssel kapcsolatos tartalmakat olvashatsz a Bezzeganya Facebook oldalán. Tetszik?
2016.06.23. 06:00
Bezzeganya.postr.hu
A Lyme-kór jelei
Fontos, hogy a diagnózisnál a tüneteket együttesen értelmezzük, ugyanis nem mindig a Lyme-kór áll a kör alakú bőrpír hátterében.
2016.06.16. 06:30
Otvenentul.hu
A kullancsok mindenkit csípnek!
Az enyhe, csapadékos tél kedvezett az élősködőknek, ezért az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is kullancsinvázióra számíthatunk. A szakemberek szerint a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladást vagy a Lyme-kórt nem csak az erdőben, hanem szabadtéri sportoláskor a városi parkokban is bárki elkaphatja. Dr. Torzsa Péter családorvost kérdeztük a kullancsok által terjesztett kór veszélyeiről.
2016.06.04. 10:00
Egeszsegtukor.hu
Találtak egy kóbor kutyát a Temető utcában
Találtak ma egy kóbor kutyust Nagytétényben a Temető utcában.A megtaláló, Sárdi Nikolett reggel állatorvoshoz is elvitte a Foxy keveréket:"Kapott a kullancs miatt oltást is, meg egy...
2016.06.02. 11:59
Ittlakunk.hu
Természetes illóolajjal a kullancsok ellen
A kirándulók többségének jellegzetessége, hogy amint kilépnek a természetbe, szúnyog- és kullancs elleni szerekkel fújják magukat. Sajnos ezek legtöbbje vegyi anyagokat tartalmaz. Szerencsére azonban létezik természetes megoldás is!
2016.05.25. 13:04
Hajraegeszseg.hu
Védekezés a kullancsok ellen
Tudtad, hogy a kullancsok által terjesztett betegségek egyik a Lyme-kór? Vajon hogyan lehet elkapni? A közhiedelemmel ellentétben a kullancsok nem a fákról támadják meg áldozataikat és nem is kizárólag az erdőben jelenthetnek veszélyt, hanem a fűben, bokrok alacsony ágain tartózkodnak, és az arra sétáló állatok szőrébe, vagy az ember ruháira akaszkodnak fel. Vigyázzunk egészségünkre, és óvjuk magunkat a kullancsok támadásától a kirándulások alatt!
2016.05.23. 09:36
Kamaszpanasz.hu
Nem csitul a Lyme hullám, a tavalyinál is erősebb szezon várható
A kullancsok fele Lyme kórokozóval fertőzött. Új korokozókat terjeszthetnek a hazai szúnyogok, már a szomszédunkban a Zika vírus és a Malária. Készüljünn fel időben!
2016.05.18. 10:11
Edenkert.hu
Ezeken a helyeken vannak a legtöbb kullancs - Eláruljuk, hol kell nagyon vigyáznod magadra!
A napsütés, a jó idő kicsalogat minket a szabadba, hiszen ilyenkor jól esik kimozdulni, kirándulni, túrázni a zöldülő erdőben vagy akár elnyúlni a parkban. Kirándulás után azonban érdemes alaposan átnézni magad, ugyanis tavasszal, az ébredő természetben a kullancsok is egyre aktívabbá válnak. Éppen ezekben a hónapokban - márciustól júniusig - van a kullancsok aktivitásának csúcsidőszaka.
2016.05.11. 15:46
Femcafe.hu
"Állandó fájdalommal élek" - Hiába járt orvostól orvosig a Lyme-kóros nő
Nyolcéves korában csípte meg a kullancs, azóta bujkálhatott benne a kór.
2016.05.11. 07:32
Hir24.hu
Kullancs ellen tartsunk oposszumot?
Tényleg igaz, hogy kizárólag vegyszerekkel lehet védekezni a veszélyes vérszívó ellen, nincs természetes megelőzési módszer? Erről és a kullancscsípés körüli félreértésekről kérdeztük Dr. Lakos András infektológust, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a kullancsok és az általuk terjesztett betegségek kutatóját.
2016.05.08. 14:15
Origo.hu
Kullancs: pici, csúnya és nem mindig ártalmatlan
A tavaszi hónapokban, márciustól júniusig a legaktívabbak a kullancsok.
2016.05.08. 10:15
Weborvos.hu
Pici, csúnya és nem mindig ártalmatlan a kullancs!
A napsütés, a jó idő kicsalogat minket a szabadba, jól esik kimozdulni, kirándulni, túrázni a zöldülő erdőben vagy akár elnyúlni a fűben, a parkban. Egy ilyen kirándulás után azonban érdemes magunkat alaposan átnézni
2016.05.08. 04:00
Wellnesscafe.hu
Pici, csúnya és nem mindig ártalmatlan - Hogyan védekezzünk a kullancs ellen?
A napsütés, a jó idő kicsalogat minket a szabadba, jól esik kimozdulni, kirándulni, túrázni a zöldülő erdőben vagy akár elnyúlni a fűben, a parkban. Egy ilyen kirándulás után azonban érdemes magunkat alaposan átnézni, ugyanis tavasszal, az ébredő természetben a kullancsok is egyre aktívabbá válnak. Éppen ezekben a hónapokban - márciustól júniusig - van a kullancsok aktivitásának csúcsidőszaka.
2016.05.03. 08:49
Csaladinet.hu
Hogyan védekezzünk a kullancs ellen?
A napsütés, a jó idő kicsalogat minket a szabadba, jól esik kimozdulni, kirándulni, túrázni a zöldülő erdőben vagy akár elnyúlni a fűben, a parkban. Egy ilyen kirándulás után azonban érdemes magunkat alaposan átnézni, ugyanis tavasszal, az ébredő természetben a kullancsok is egyre aktívabbá válnak. Éppen ezekben a hónapokban – márciustól júniusig – van a kullancsok Bővebben A Hogyan védekezzünk a kullancs ellen? bejegyzés először a CsaládiVilág jelent meg.
2016.05.02. 14:26
Csaladivilag.hu
Életveszélyes betegséggel is fenyegethetik kedvencünket a kullancsok
A kullancs által terjesztett babesiosis életveszélyes is lehet a kutya..
2016.04.29. 04:30
Videokedvenc.hu
Életveszélyes betegséggel is fenyegethetik kedvencünket a kullancsok
A kullancs által terjesztett babesiosis életveszélyes is lehet a kutya..
2016.04.29. 04:30
Videokedvenc.hu
Életveszélyes betegséggel is fenyegethetik kedvencünket a kullancsok
A kullancs által terjesztett babesiosis életveszélyes is lehet a kutya..
2016.04.29. 04:00
Videokedvenc.hu
Készíts házi, teljesen természetes kullancsriasztót!
Támadnak a vérszívók, készülj fel a természet erejével! A rövid, enyhe tél miatt sajnos számítanunk kell arra, hogy a napsütéssel, a meleggel együtt viszonylag hamar megjelennek a kullancsok és a szúnyogok is. A drogériákban számtalan vegyszert tartalmazó termék kapható, ám ezek romboló hatással lehetnek a bőrödre. Mit tehetsz hát? Készíts rovarriasztót házilag! A kullancsok által terjesztett betegségek közül talán a legveszélyesebb a vírusos agyhártya- és agyvelőgyulladás, valamint a Lyme-kór. Sajnos ezekkel szemben csak orvos segíthet, a kullancsok ellen azonban a természetben fellelhető növények széles tárháza van segítségedre. Mi most a gerániumot, azaz a rózsamuskátlit ajánljuk figyelmedbe. Miért a geránium? A geránium illóolaja széleskörű antimikrobiális hatással bír, melynek köszönhetően gyakori alkotórésze a bőrápoló kozmetikai készítményeknek és gyakran szolgál parfümök, testpermetek illatanyagául. Fontos, hogy csakis 100%-os tisztaságú, minőségi illóolajat válassz. Én az Aromax Geránium illóolajat ajánlom, mert tiszta, nem toxikus, nem érzékenyítő, nem fototoxikus, ezért biztonságos a használata. Annyira finom az illata, hogy méltán használható hangulatjavításra is aromalámpásban, de készíthetsz belőle frissítő testpermetet is. Ez a permet fejfájás ellen is segítségedre lehet. Szúnyogok, kullancsok és más rovarok ellen is bevetheted, hatásos ellenszert készíthetsz nagyon egyszerűen.2 ajándék recept szúnyogok és kullancsok ellen Hasznos társ, ha kirándulni mész, vagy egy jó kis grillezésre készülsz a kertben. 1. Krém 3 evőkanál mandulaolaj (avokádó- vagy búzacsíra-olaj is jó) 2 evőkanál aloe vera gél 25-30 csepp geránium illóolaj Keverd össze a hozzávalókat alaposan, majd néhány perc múlva már használhatod is. 2. Spray 1 db 2-2,5 dl-es szórófejes flakon tisztított víz 30 csepp geránium illóolaj 14 csepp citronella illóolaj 3-4 evőkanál mandulaolaj (avokádó- vagy búzacsíra-olaj is jó) A flakonban rázd össze jól a hozzávalókat, és már kész is a házi rovarriasztó spray. Ez a keverék a kutyád számára is védelmet nyújt. (Ne aggódj, ha az olaj és a víz szétválna a flakonban, ez teljesen normális. Csak annyit kell tenned, hogy minden használat előtt felrázod a keveréket.) Fontos! Mindegyik szúnyogriasztó koncentrált illóolajakat tartalmaz, amelyek allergiás reakciókat válthatnak ki, ha érzékeny vagy rájuk. Végezz 24 órás bőrpróbát a csuklód belső oldalán. Ha nem tapasztalsz bőrirritációt, használd nyugodtan a krémet vagy a sprayt, hogy csípések és kellemetlenségek nélkül élvezhesd a természetet.
2016.04.25. 20:42
Evamagazin.hu
A kutyákat is veszélyezteti a Lyme-kór
A kellemes tavaszi és még kellemesebb nyári napok igazi megkeserítői a kullancsok, különösen az általuk terjesztett Lyme-kór miatt. Az emberek többsége tisztában van a kullancscsípés lehetséges következményeivel, de a kutyatartók sem mindig gondolnak... ...
2016.04.25. 14:00
Hazipatika.com
Kullancscsípés okozta betegségek: így előzhető meg a Lyme-kór és a vírusos agyvelőgyulladás - Az ÁNTSZ közleménye
Megelőzhető a kullancscsípés okozta Lyme-kór és a vírusos agyvelőgyulladás, ha az emberek a túrák, séták előtt és után is figyelnek a veszélyekre, illetve tünetekre - közölte az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat pénteken az MTI-vel.
2016.04.25. 09:35
Szuloklapja.hu
Íme a gomba, ami felfalja a kullancsot
Magyar szakemberek húszéves kutatómunkája áll a legújabb kullancs elleni szer mögött, mely jó eséllyel már jövő évtől elérhető lesz bárki számára.Forrás: Nők Lapja Café: Íme a gomba, ami felfalja a kullancsot
2016.04.25. 07:43
Nlcafe.hu
Megelőzhetőek a kullancscsípés okozta betegségek
Megelőzhető a kullancscsípés okozta Lyme-kór és a vírusos agyvelőgyulladás, ha az emberek a túrák, séták előtt és után is figyelnek a veszélyekre, illetve tünetekre - közölte az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat pénteken az MTI-vel.
2016.04.25. 06:37
Drinfo.hu
Te is így szeded ki a kullancsot? Ezzel okozhatsz igazán nagy bajt
Nem csak a gyufa alkalmatlan a kullancs kicsalogatására.
2016.04.24. 08:05
Femina.hu
Így előzhetők meg a kullancscsípés okozta betegségek
Megelőzhető a kullancscsípés okozta Lyme-kór és a vírusos agyvelőgyulladás, ha az emberek a túrák, séták előtt és után is figyelnek a veszélyekre, illetve tünetekre - közölte az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat pénteken az MTI-vel.
2016.04.24. 07:15
Profitline.hu
6 tanács a kullancscsípés okozta betegségek megelőzéséért
Ezekben a hónapokban a legaktívabbak a kullancsok. A közönséges kullancs számos kórokozót hordozhat és terjeszthet, amelyekkel vérszívása során az embert is megfertőzheti. E betegségek közül Magyarországon elsősorban a Lyme-kór és a kullancs terjesztette vírusos agyvelőgyulladás fordul elő. Fontos tudni, hogy kis odafigyeléssel a betegségek megelőzhetők, illetve az agyvelőgyulladás esetében védőoltás is rendelkezésre áll.
2016.04.24. 05:21
Webbeteg.hu
Így védekezz a kullancsok és az általuk terjesztett betegségek ellen!
Megelőzhető a kullancscsípésés okozta Lyme-kór és a vírusos agyvelőgyulladás, ha a túrák, séták előtt és után is figyelsz a veszélyekre, illetve tünetekre. Most különösen ügyelj, hisz a kullancsok március végétől június elejéig, illetve szeptemberben a legaktívabbak. Ezeken a helyeken különösen légy résen A nálunk leggyakoribb közönséges kullancs számos kórokozót hordozhat és terjeszthet, amelyek közül Magyarországon elsősorban a Lyme-kór és a...
2016.04.23. 08:24
Anyanet.hu
Figyelmeztetést adott ki az ÁNTSZ a kullancsok miatt
Megelőzhető a kullancscsípés okozta Lyme-kór és a vírusos agyvelőgyulladás, ha az emberek a túrák, séták előtt és után is figyelnek a veszélyekre, illetve tünetekre - közölte az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) pénteken.
2016.04.22. 21:50
Hvg.hu
ÁNTSZ: megelőzhetőek a kullancscsípés okozta betegségek
A közönséges kullancs legnagyobb számban a sűrű aljnövényzetű erdőkben, bokros-fás területeken fordul elő, de megtalálható városi parkokban, játszótereken, kiskertekben is.
2016.04.22. 17:47
Ma.hu
Megelőzhetőek a kullancscsípés okozta betegségek
Oda kell figyelni a túrák előtt, és megelőzhető a baj.
2016.04.22. 17:17
Metropol.hu
Vigyázat! A Lyme-kór a magzatot is megfertőzheti!
 A Lyme-kór szövődményei ellen  csak a mielőbbi felismerés, és az idejében megkezdett antibiotikum-kezelés nyújt védelmet. Ez  fontos kismamák esetében, a kórokozó ugyanis a magzatot is megfertőzheti, és a fertőzés koraszülést is okozhat.
2016.04.18. 09:00
Eletforma.hu
Kullancs a görényben - ezért nem egyszerű kiirtani
A görények kullancsmentesítését megnehezíti, hogy roppant érzékenyek a..
2016.04.18. 06:30
Videokedvenc.hu
Kullancs a görényben - ezért nem egyszerű kiirtani
A görények kullancsmentesítését megnehezíti, hogy roppant érzékenyek a..
2016.04.18. 06:30
Videokedvenc.hu
HA EZT A PIROS FOLTOT LÁTOD A GYEREKED ARCÁN, AZONNAL ROHANJ ORVOSHOZ!
Vigyázzunk, a Lyme-kór alattomosan üti fel a fejét. De ez az egyik legbiztosabb jele lehet.
2016.04.15. 15:00
Kiskegyed.hu
Ilyen betegséggel is megfertőzheti kutyádat a kullancs
A kullancsok által terjesztett kutyabetegségek közül a Babesiosis a..
2016.04.13. 07:30
Videokedvenc.hu
Ilyen betegséggel is megfertőzheti kutyádat a kullancs
A kullancsok által terjesztett kutyabetegségek közül a Babesiosis a..
2016.04.13. 07:30
Videokedvenc.hu
A Lyme-kór a magzatot is megfertőzheti
Az idei enyhe tél miatt szakértők szerint kullancsinvázió várható a tavasztól őszig tartó időszakra. A vérszívók által terjesztett agyvelőgyulladás ellen védőoltással védekezhetünk. A másik kullancsok által terjesztett betegség, a Lyme-kór szövődményei ellen azonban csak a mielőbbi felismerés, és az idejében megkezdett antibiotikum-kezelés nyújt védelmet. Ez különösen fontos kismamák esetében, a kórokozó ugyanis a magzatot is
2016.04.13. 06:53
Babafalva.hu
A hosszabb távú antibiotikum kezelés nem enyhíti a krónikus Lyme-kórt
Holland szakértők szerint a Lyme-kórral összefüggő makacs tünetektől szenvedő betegek számára nem nyújt enyhülést a hosszabb távú antibiotikum kezelés.
2016.04.11. 08:30
Vital.hu
Lyme-kór: a magzatot is megfertőzheti
Az idei enyhe tél miatt szakértők szerint kullancsinvázió várható a tavasztól őszig tartó időszakra. A vérszívók által terjesztett agyvelőgyulladás ellen védőoltással védekezhetünk. A kullancsok által terjesztett másik betegség, a Lyme-kór... ...
2016.04.08. 13:00
Hazipatika.com
A Lyme-kór a magzatot is megfertőzheti
A kullancsok által terjesztett kórokozó a magzatot is megfertőzheti, és a fertőzés koraszülést is okozhat.Forrás: Nők Lapja Café: A Lyme-kór a magzatot is megfertőzheti
2016.04.07. 19:15
Nlcafe.hu
A Lyme-kór kórokozója a magzatot is megfertőzheti
Az idei enyhe tél miatt szakértők szerint kullancsinvázió várható a tavasztól őszig tartó időszakra. A vérszívók által terjesztett agyvelőgyulladás ellen védőoltással védekezhetünk. A másik kullancsok által terjesztett betegség, a Lyme-kór szövődményei ellen azonban csak a mielőbbi felismerés, és az idejében megkezdett antibiotikum kezelés nyújt védelmet. Ez különösen fontos kismamák esetében, a kórokozó ugyanis a magzatot is megfertőzheti, és a fertőzés koraszülést is okozhat.
2016.04.07. 14:50
Webbeteg.hu
Ezeket a dolgokat nem biztos, hogy hallotta már a Lyme-kórról
Itt a tavasz, melegszik az idő, de a napfény és a kellemes hőmérséklet mellett sajnos visszatérnek életünkbe a kullancsok is, és velük együtt egy rendkívül veszélyes betegség, a Lyme-kór. ...
2016.04.07. 12:00
Hazipatika.com
Lyme-kór: a magzatot is megfertőzheti
A kór lappangási ideje akár három hónap is lehet, de tünetek általában a csípés után egy héttel megjelennek.
2016.04.07. 06:44
Weborvos.hu
Elszaporodtak és fertőzőbbek lettek a kullancsok! Milyen tüneteknél gyanakodj Lyme-kórra? Szakértő válaszol
Mostantól már különösen kell ügyelni a kullancscsípésre - figyelmeztet a Lyme-kór specialista! Az elmúlt években nem csak hogy elszaporodtak, de fertőzőbbek is lettek a kullancsok. 5 dolog, amit tudnod kell a kullancscsípésről, kullancseltávolításról.
2016.04.06. 13:45
Szuloklapja.hu
Nem csitul a Lyme–hullám, a tavalyinál is erősebb kullancsszezon várható
Az idei enyhe tél miatt szakértők szerint kullancsinvázió várható a tavasztól őszig tartó időszakra. A vérszívók által terjesztett agyvelőgyulladás ellen védőoltással védekezhetünk. A másik kullancsok által terjesztett betegség, a Lyme-kór szövődményei ellen azonban csak a mielőbbi felismerés, és az idejében megkezdett antibiotikum-kezelés nyújt védelmet. Ez különösen fontos kismamák esetében, a kórokozó ugyanis a magzatot is megfertőzheti, és a fertőzés koraszülést is okozhat.
2016.04.06. 12:05
Babanet.hu
Lyme-kór: a magzatot is megfertőzheti
Az idei enyhe tél miatt szakértők szerint kullancsinvázió várható a tavasztól őszig tartó időszakra. A vérszívók által terjesztett agyvelőgyulladás ellen védőoltással védekezhetünk. A másik kullancsok által terjesztett betegség, a Lyme-kór szövődményei ellen azonban csak a mielőbbi felismerés, és az idejében megkezdett antibiotikum-kezelés nyújt védelmet. Ez különösen fontos kismamák esetében, a kórokozó ugyanis a magzatot is megfertőzheti, és a fertőzés koraszülést is okozhat.
2016.04.06. 10:51
Csaladinet.hu
A tavalyinál is fertőzőbb kullancsszezon várható
A Lyme-kór ma már népbetegség Magyarországon, és a valós betegszám a bejelentett esetekénél jóval magasabb lehet.
2016.04.06. 07:07
Metropol.hu
Kinőtte magát a Lyme-kór
Veszélyes azzal takarózni, hogy beoltattuk magunkat a kullancsoltással: a legutóbbi, ismert adatok szerint negyedére csökkent az encephalitis vírusos megbetegedések száma, ugyanakkor a kullancs enchephalitis helyét átvették a Lyme baktériumok.
2016.04.05. 22:42
Mno.hu
Van már otthoni kullancsteszt! Életet menthet
Ahogy egyre nő a hőmérséklet, és hosszabb a napos órák száma, a szabadban töltött idő is egyre nő. Ilyenkor érdemes megtenni a kellő óvintézkedéseket a vérszívó élősködők, a kullancsok ellen. De mi van akkor, ha már megtörtént a baj? Két egyszerű, nálunk is kapható gyorsteszt segítségével megállapítható fertőzött volt-e a kullancs.
2016.04.05. 21:03
Kiskegyed.hu
Kezdődik a kullancsszezon
Nem csitul a Lyme-hullám, a tavalyinál is erősebb szezon várható.Forrás: Nők Lapja Café: Kezdődik a kullancsszezon
2016.04.05. 19:55
Nlcafe.hu
Nem csitul a Lyme-hullám, a tavalyinál is erősebb szezon várható
A klímaviszonyok átalakulásának a hatására negyedére csökkent az encephalitis vírusos megbetegedések száma, ugyanakkor átvették a helyét a Lyme-baktériumok. A Lyme ellen azonban nincs védőoltás, ezért fontos az innovatív védelem.
2016.04.05. 19:30
Hvg.hu
A kullancscsípés húsallergiát okozhat?
Az Egyesült Államokban egyre terjed a Lone Star névre keresztelt kullancsfaj, melynek csípése után jobb kerülni a vörös húsok fogyasztását. Az élősködő által okozott allergiás esetek, már több európai országban is megjelentek.
2016.04.05. 16:30
Wellnesscafe.hu
Hogyan védekezz a kullancsok ellen?
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén tavasszal is kullancsinvázióra számíthatunk, hiszen az enyhe, csapadékos tél kedvezett a többféle betegséget terjesztő élősködőknek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az elszaporodó kullancsok miatt ma már a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladást (kullancs-encephalitist) és a Lyme-kórt nemcsak az erdőben, hanem szabadtéri sportoláskor a városi parkokban, az óvodai játszótereken is elkaphatják, akik nem védettek.
2016.04.05. 10:25
Kamaszpanasz.hu
Fokozottan figyeljünk a kullancscsípésre
Erdei kirándulás során többször ellenőrizzük magunkon, hogy érte-e a testünket kullancscsípés. Ugyanis minél hosszabb ideig bennünk van a kullancs annál valószínűbb a fertőzés - közölte a Lyme-kór specialista.
2016.04.05. 09:28
Ma.hu
Miért fontos kutyáknál a („kullancsbetegség”) babesiosis elleni védőoltás?
Itt a tavasz és megkezdődött a kullancsszezon.Vas megyében a babesiosis - magyar neve egyelőre nincs, sokan kullancsbetegségnek hívják - főleg tavasszal fordul elő és a kutyákat veszélyezteti. A babéziózis, latin nevén babesiosis egy kullancsok által terjesztett, egysejtű parazita által okozott súlyos betegség, mely nálunk elsősorban a kutyákat veszélyezteti. Sokan összetévesztik a szintén kullancsok által terjesztett Lyme-kórral. A babéziózis egyértelműen orvosi vészhelyzet, mely késlekedés nélküli, azonnali beavatkozást igényel. A betegség egyik óráról a másikra hirtelen felszökő igen magas lázzal és általános elesettségi állapottal jár. A babéziózis legfőbb szezonja a tavasz és az ősz, de hűvös nyarakon és enyhe teleken is gyakori. Azonnal megkezdett, szakszerű kezeléssel jó eséllyel gyógyítható. Forrás: https://hu.wikipedia.orgA kórokozó – egy vérparazita – kullancs csípése által terjed. A szervezetbe jutva a vörösvértestekben szaporodik, azokat tönkreteszi. Két-három nap lappangási idő után specifikus tünetei, a kezdeti bágyadtság, láz, étvágytalanság; de jellemző még a véres, kólaszerű (vagy híg kávészerű) vizelet, valamint később sárgaság is jelentkezhet. A besárgult, elfekvő állatok ilyenkor infúziót kapnak, de sokszor az intenzív kezeléssel sem menthetőek meg. Védőoltással megelőzhető a babesiosis Magyarországon ma már elérhető egy új, babesiosis elleni védőoltás. A gyártó cég 97%-os hatékonyságot ígér, ami azt jelenti, hogy ezeknél az állatoknál nem, vagy olyan enyhén zajlik le a fertőzés, hogy az érzékelhető klinikai tüneteket nem okoz. Az első védőoltást bármelyik, fél évesnél idősebb kutya megkaphatja, utána 1 hónap múlva meg kell ismételni. Az emlékeztető oltás utáni védelem 6 hónapig tart, tehát a vakcinázást félévente érdemes elvégezni. Ilyenkor már elég egyetlen alkalom. Az oltás optimális időpontja a kullancsinvázió kezdete előtt 1 hónappal. A betegség gyakorisága és veszélyessége miatt, nagy jelentősége lehet az új vakcinának.Amennyiben kérdése, kérése van keressen bennünket! Név: Szombathelyi Állatkórház Cím: 9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 9/b Telefon: 06/94/310-034 E-mail: allatkorhaz@upcmail.hu Web: allatorvos-szombathely.hu Facebook: facebook.com/szhelyiallatkorhazkullancskutyákvédőoltásállatkórház
2016.03.23. 14:51
Alon.hu
Meddőségért felelős kórokozót is terjeszthet a kullancs
Gyakran halljuk, hogy a Lyme-kór és az agyhártyagyulladás kialakulásáért felelős kórokozókat hordoznak ezek a rovarok , de azt kevesen tudják, hogy még mintegy hét egyéb, emberre veszélyes betegség kialakulásáért is felelősek.
2016.03.19. 14:57
Ma.hu
Hány éves kortól adható a kullancs elleni védőoltás?
Az enyhe tél sajnos kedvezett a kullancsok szaporodásának, így idén sem számolhatunk azzal, hogy a nagy hideg jelentősen csökkententette volna a mennyiségüket. A kullancsok kétféle betegséget terjesztenek: a Lyme-kórt és a kullancenchephalitiszt. A kullancs által terjesztett agyhártyagyulladás sajnos igen veszélyes betegség, mindenképp kórházi ellátást igényel. Létezik védőoltás ellene – a gyerekek számára is.
2016.03.18. 00:00
Babanet.hu
Használd ezt a trükköt, és soha többé nem kell félned a kullancsoktól
Jön a kullancsszezon. Ezek a kis kártékony állatok rengeteg betegséget terjesztenek, az agyvelőgyulladás és a Lyme kór csak a két legimertebb.
2016.03.14. 15:42
Kiskegyed.hu
Nem csíped majd, ha megcsípnek
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén tavasszal is kullancsinvázióra számíthatunk, hiszen az enyhe, csapadékos tél kedvezett a többféle betegséget terjesztő élősködőknek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az elszaporodó kullancsok miatt ma már a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladást és a Lyme-kórt nemcsak az erdőben, hanem szabadtéri sportoláskor a városi parkokban, az óvodai játszótereken is elkaphatják, akik nem védettek. A betegek mintegy 30%-ában súlyos lefolyást mutató kullancs-encephalitis betegség védőoltással megelőzhető. 
2016.03.09. 01:20
Origo.hu
Lyme-kórt diagnosztizáltak Hugh Hefner feleségénél
A 89 éves Playboy csinos feleségénél néhány napja diagnosztizálták a fertőzött kullancsok terjesztette betegséget.
2016.03.08. 12:30
Starity.hu
Kullancsinvázió! Óvodai udvaron, játszótéren, szabadtéren is megfertőződhet a gyerek - Mit tehetsz ellene?
Az enyhe, csapadékos tél kedvezett a többféle betegséget terjesztő élősködőknek, így az elmúlt évekhez hasonlóan az idén tavasszal is kullancsinvázióra kell számítani. A kullancsok vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladást (kullancs-encephalitist) és a Lyme-kórt terjeszthetnek. Akik nem védettek, azok akár az óvodai udvaron, játszótéren is veszélynek vannak kitéve, nem csak az erdőben - mint ahogy azt sokan hisszük.
2016.03.08. 11:11
Szuloklapja.hu
Invázió közeleg! Senki sincs biztonságban!
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén tavasszal is kullancsinvázióra számíthatunk, hiszen az enyhe, csapadékos tél kedvezett a többféle betegséget terjesztő élősködőknek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az elszaporodó kullancsok miatt ma már a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladást (kullancs-encephalitist) és a Lyme-kórt nemcsak az erdőben, hanem szabadtéri sportoláskor a városi parkokban, az óvodai játszótereken is elkaphatják, akik nem védettek.
2016.03.06. 09:00
Eletforma.hu
Nyolc tény és tévhit a kullancsokról
A mai napig számos tévhit él a köztudatban a kullancsokkal és a kullancscsípés kezelésével kapcsolatban. Jegyezzétek meg az alábbiakat!Nem riasztja el a cigarettafüst és az étel, ital szaga! A...
2016.03.04. 15:25
Ittlakunk.hu
Jön a kullancsinvázió!
Súlyos betegségeket terjesztenek a kullancsok. Az egyik az agyhártyagyulladás a másik pedig a lyme kór. Mivel enyhe volt a tél, tavasztól több lehet a kullancs - mondta el az InfoRádiónak Torzsa Péter, a SOTE egyetemi docense.
2016.03.03. 06:06
Inforadio.hu
Hamarosan kezdődik a vérszívók szezonja
Idén várhatóan sok lesz a kullancs, hiszen enyhe volt a tél, így sok vérszívó túlélhette a hideg évszakot.
2016.03.02. 17:06
Weborvos.hu
Figyelem! Kullancsinvázióra kell számítani!
Az elszaporodó kullancsok miatt ma már a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladást (kullancs-encephalitist) és a Lyme-kórt nemcsak az erdőben, hanem szabadtéri sportoláskor a városi parkokban, az...
2016.03.02. 15:04
Ittlakunk.hu
Kullancsinvázióra kell számítani Magyarországon
A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az elszaporodó kullancsok miatt ma már a vírusos agyvelő- és agyhár- tyagyulladást és a Lyme-kórt nemcsak az erdőben, hanem szabadtéri spor- toláskor a városi parkokban, az óvodai játszótereken is el lehet kapni.
2016.03.02. 13:37
Mon.hu
Kullancsinvázió várható tavasszal
Az enyhe, csapadékos tél kedvezett a többféle betegséget terjesztő élősködőknek, így az elmúlt évekhez hasonlóan idén tavasszal is kullancsinvázióra kell számítani - hangzott el egy sajtóbeszélgetésen szerdán. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az elszaporodó kullancsok miatt ma már a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladást (kullancs-encephalitist) és a Lyme-kórt nemcsak az erdőben, hanem szabadtéri sportoláskor a városi parkokban, az óvodai játszótereken is elkaphatják, akik nem védettek - olvasható a sajtóbeszélgetést szervező ügynökség szerdai, az MTI-nek elküldött közleményből. Vas, Zala és Veszprém megyében fordul elő leggyakrabban fertőzött, azaz betegséget, például Lyme-kórt terjesztő kullancs. A betegek mintegy 30 százalékában súlyos lefolyást okozó kullancs-encephalitis betegség védőoltással megelőzhető, a Lyme-kórt viszont csak a csípés elkerülésével lehet kivédeni. A kullancs-encephalitis elleni oltásokat (ez első két adagot mindenképpen) még a fertőzésveszély-mentes időszakban kell beadatni, azaz az oltási sort célszerű a napokban elkezdeni - hívják a figyelmet a szakemberek.Fotó: Kullancsveszély.huA közlemény felidézi az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) adatait, miszerint 2013 óta tavaly volt a legmagasabb a jelentett Lyme-kóros esetek száma Magyarországon: 2015-ben 1445 Lyme-kóros esetet regisztráltak. A kullancs okozta vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladást is tartalmazó encephalitis esetszám pedig 106 volt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2011-ben kiadott átfogó jelentése szerint a kullancs-encephalitis megbetegedések száma egyrészt a klímaváltozás, másrészt a kültéri szabadidős tevékenységek népszerűsége okán egész Európában növekszik. A WHO szerint a betegség évről évre fokozódó problémát jelenthet a kontinensen, hiszen már olyan helyekről - Németország egyes régióiból, Svájcból, Litvániából, a skandináv országokból és Oroszországból - is érkeznek bejelentések, ahol korábban a betegség nem volt jelen. Németországban és Svájcban 1993-2006 között 200 százalékkal nőtt a megbetegedések száma, de Lengyelországban is mintegy 60 százalékos emelkedést tapasztaltak a szakemberek. Kapcsolódó anyag:Kullancs elleni védőoltás és bevizsgáltatás: Hogyan működik és mennyibe kerül?kullancsbetegségVas megye
2016.03.02. 12:44
Alon.hu
Ashley Olsen gyógyíthatatlan beteg
A bájos Olsen-ikrek számos vígjátékban szerepeltek. Ashley-nél előrehaladott állapotban diagnosztiztálták a Lyme-kórt. Egyes hírek szerint haldoklik. ...
2015.11.20. 10:55
Hazipatika.com
Új esélyt kapott az élettől - Leküzdi a gyilkos kórt az énekesnő
Avril Lavigne háza tájáról végre jó hírek érkeznek. Míg Ashley Olsen állapota egyre csak romlik, addig az énekesnőnek úgy tűnik, hogy sikerül legyőznie a Lyme-kórt.
2015.11.13. 11:26
Femcafe.hu
Ez a modell 6 éve Lyme-kóros, rengeteg orvosnál járt, mégsem tudták, mi a baja
Szerinte úgy 30 orvos diagnosztizálta félre, de szerencsére saját maga megállapította, mi a hiba.
2015.11.12. 17:59
Egyre súlyosbodik a színésznő állapota - Betegsége kezd elhatalmasodni rajta
Egyre csak nő az aggodalom Ashely Olsenért! A fiatal színésznő évek óta Lyme-kórban szenved, állapota pedig nem igen akar javulni. Többek közt ez az oka annak, hogy egyre ritkábban látni a reflektorfényben.
2015.11.10. 07:36
Femcafe.hu
A térdvizesedés a Lyme-kór első jele is lehet
A térd spontán kialakuló ödémás duzzanata utalhat a kullancs terjesztette Lyme-fertőzésre akkor is, ha a jellegzetes bőrtünet elmarad – állapították meg amerikai ortopéd sebészek. A korai felismerés elejét veheti a súlyosabb tünetek kialakulásának.
2015.11.02. 12:20
Origo.hu
Őszi kutyabajok: erre érdemes figyelni
A legveszélyesebb ilyenkor is a kullancs.
2015.10.28. 05:30
Videokedvenc.hu
Őszi kutyabajok: erre érdemes figyelni
A legveszélyesebb ilyenkor is a kullancs.
2015.10.28. 05:30
Videokedvenc.hu
Eladta malibui otthonát a Lyme kórral küzdő Yolanda Foster
Betegsége miatt vált meg imádott ingatlanjától a modell. Otthonától az Instagramon búcsúzott.
2015.10.26. 10:45
Starity.hu
13 nélkülözhetetlen kellék túrázóknak
Ha túrázni mész a hazai tájakra, ezt a pár semmiséget feltétlenül vidd magaddal. Nem sok cucc, de gyakran életet ment, de legalábbis megóv sok csalódástól.1. ZseblámpaNemcsak azért, mert rátok esteledhet az erdőben, hanem azért is, mert rejtett helyekre bevilágíthatsz vele (barlang, odú, gödör, erdő mélye)2. Papírszatyor vagy összecsukható textilkosár Gombaszezonban kevesen tudnak ellenállni az avar alól kikandikáló kalaposoknak. Nejlonszatyor nem alkalmas a gyűjtésre, mert abban befülled, mire a gombavizsgálóhoz érsz.[cikk=41409]3. TuristatérképEhhez azért kell valaki olyan is a csapatban, aki tud térképet olvasni, hogy ne lepődjetek meg, ha a kitűzött célhoz 400 méter szintkülönbséget kell legyőzni.4. Növényhatározó, állathatározó, gombahatározó Sokkal érdekesebbé teszi a kirándulást, ha az utunkba kerülő természeti csodákat megpróbáljuk meghatározni (és a védett növényeket nem leszakajtani). Többek között azért is, mert olyan elképesztő névre hallgatnak növények, állatok és gombák, hogy nyelvtörőnek is beillik egyik-másik.5. Bicska Sokfunkciós kellék: ha fűzfasípot kell faragni a gyereknek, ha gombát szedsz, akkor a töve fölött ezzel vághatod el, ha túl nagy almát hoztál, s meg akarod osztani másokkal.6. Műanyag palackban víz Minden időjárási körülmények között kötelező inni. Sok helyen ráadásul friss forrásvízzel lehet pótolni az elfogyasztott csapvizet.[cikk=24598]7. Ragtapasz Nincs nagyobb bosszúság, mint amikor a drága túracipő az első kilométerek megtétele után feltöri a sarkadat. Időleges, de hatásos megoldás a ragtapasz.8. Kullancs elleni szerEzt nem is kell magyarázni, legfeljebb annyit hozzátenni, hogy este kötelező a kullancsátvizsgálás, valamint, hogy mindenféle szájba, szembe, fülbe igyekvő kellemetlenkedő bogarak ellen is tud hatni.9. Okostelefon vagy fényképezőgépKésőbb olyan jó nézegetni a képeket, ki milyen bénán kelt át a patakon, milyen magasra jutottunk a szikláknál, és milyen csodaszép volt az erdő ősszel (télen, tavasszal, nyáron).10. Hosszú cipőfűző vagy madzagBármilyen madzag, spárga is jó szolgálatot tehet, amikor leválik a cipőtalp, elszakad a hátizsák pántja, össze kell kötözni a zacskó száját.11. Időmérő (pl. óra vagy telefon) Ugyebár van, akinek csak a számítógépén van óra, de azt mégsem cipelheti magával. És jó dolog tudni, mennyi idő alatt hoztuk a távot, s mennyi van még hátra.12. Vízhatlan ülőke (akár nejlonzacskó)Nem biztos, hogy ott, ahol rátok tör az ebédidő van szárazra törölt pad, kényelmes ülőke, lehet, hogy egy kőre, vagy a földre lehet csak leereszkedni. Márpedig az vizes szokott lenni.13. SzőlőcukorAmikor már órák óta strapáljuk magunkat hegynek föl, hegynek le, akkor egy szem szőlőcukor új energiákkal tölt fel.Szöveg: Betlen Katalin
2015.10.22. 14:51
Evamagazin.hu
Lyme-kórt diagnosztizáltak a népszerű modellnél
Bella Hadidnek komoly betegséggel kell szembenéznie.
2015.10.09. 21:00
Neon.hu
A kurkuma az új csodafűszer
A kurkumát csodafűszerként emlegetik, ugyanis számos egészségügyi előnye van.Hatóanyaga, a kurkumin nemcsak a jellegzetes sárga színét kölcsönzi, hanem gyulladás-, tumor-, baktérium- és vírusellenes hatásait is. De nem javasolják terhes nőknek, illetve gyomorfekélytől szevedőknek - írja a Házipatika.hu.Nézzük az előnyeit: - Megelőzhető az Alzheimer, ha rendszeresen fogyasztunk kurkumát. - Csökkentik az ízületi gyulladás fájdalmait. - Puffadás ellen is javasolják. - Magas hőfokon sült húsokat érdemes kurkumatartalmú szószban marinálni, így 50 százalékkal csökkenti a keletkezett rákkeltő anyagok mennyiségét. - Cukorbetegség ellen is javasolják. - Lyme-kór leküzdésében, valamint szerevzetünk megóvásában is segít. - Fájdalomcsillapító. - Csökkenti a PMS, a premenstruációs tünetegyüttes kellemetlenségeit.
2015.09.30. 16:42
Boraszportal.hu
A kullancs az érzékeny vadászgörényre is ráakaszkodhat
Roppant érzékenyek a parazita ellenes készítményekre!
2015.09.17. 05:30
Videokedvenc.hu
A kullancs az érzékeny vadászgörényre is ráakaszkodhat
Roppant érzékenyek a parazita ellenes készítményekre!
2015.09.17. 05:30
Videokedvenc.hu
Volt benned nyáron kullancs? A Lyme-kór megdöbbentő, félreismerhető tünetei, amiről neked is tudnod kell
Lyme-kór kezelhető betegség, de ha nem ismerjük fel időben, sok fájdalmat és kellemetlenséget okozhat.
2015.09.13. 21:00
Kiskegyed.hu
Oltások 2016 - Érthetően a kötelező- és az ajánlott védőoltásokról
Szeretnénk bemutatni, hogy mit takarnak az értelmetlen rövidítések, a kimondhatatlan latin elnevezések a védőoltások mögött. Szeretnéd tudni, hogy; mi ellen védenek, milyen tünetekre számíthatsz az oltásokat követően, mikor ajánlott beadatni őket? Akkor olvass tovább, a végén pedig találsz egy letölthető oltási naptárt is.  {adselite}  Kötelező védőoltások: BCG - 0-4 hetes korban Tuberkulózis (gümőkór) ellen véd. Oltási reakció: "Normál BCG reakció esetén, a beadás helyén, a váll külső felén, 4-6 hét múlva, kicsi piros duzzanat jön létre. A duzzanat elfehéredhet, alatta sárgás váladék ("sajtosodás") képződhet, ami kifakadhat és hegesen gyógyulhat, a folyamat több hétig ismétlődhet. A hónaljárokban,vagy a nyakon lévő nyirokcsomók enyhe duzzanata is előfordulhat, nem kóros. Akinél az oltást követően nem alakul ki heg, annak sem kell újraoltás a tapasztalatok szerint." Di-aPer-Te+IPV+HiB  - 2 dózisú oltás; 2 - 4 hónapos korban, ismétlés 18 hónaposan (A  6 éves gyerekek DTPa-IPV oltást kapnak. A 11 évesek újraoltása  diftéria , tetanusz és  szamárköhögés elleni oltóanyaggal történik. Később, a tetanuszfertőzésre gyanús sérültek emlékeztető oltást kapnak. 11 éves kor után 10 évente emlékeztető oltással tartható fenn a védettség) Diphteria (torokgyík), szamárköhögés, merevgörcs, gyermekbénulás, Hib okozta gennyes agyhártyagyulladás ellen véd. Oltási reakció: "Az oltást enyhe tünetek követhetik. Helyileg mérsékelt duzzanat, bőrpír és érzékenység alakulhat ki. Az oltás velejárója lehet a láz is. A csecsemők testhőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni kell, hogy időben el lehessen kezdeni a lázcsillapítást (gyógyszerrel és hűtőfürdővel). Ritka, ártalmatlan, azonban igen riasztó oltás utáni esemény a "rongy baba" állapot. Az oltást követő 48 órán belül jelentkezhet sápadtsággal, izomtónus vesztéssel, ájulásszerű állapottal-, ami azonban maradandó károsodással nem jár, további oltásnál nem ismétlődik, kórházi ellátást nem igényel. Arra hajlamos csecsemőknél minden oltás fokozhatja az apnoe (légzéskimaradás) epizódok előfordulását, a légzésfigyelő riasztása megszaporodik, erre számítani kell, oltási ellenjavallatot nem jelent." Pneumococcus  - 2 dózisú oltás; 2-4 hónaposan és 12-15 hónaposan Tüdőgyulladás, agyhártyagyulladás, középfülgyulladás, arcüreggyulladás, vérmérgezés, ízületi gyulladás ellen véd - ezeket a betegségeket ugyan más baktériumok is okozhatják, de a pneumococcus szerepe kimagasló." Oltási reakció: "Nagyon gyakori a láz, aluszékonyság és/vagy álmatlanság, étvágytalanság, ingerlékenység, illetve helyi reakció (bőrpír, duzzanat) megjelenése. Más, életkorhoz kötött kombinált védőoltással egy időben alkalmazva a lázas reakciók gyakoriságának emelkedését figyelték meg. Gyakori a kiütés. Nem gyakori a görcs (beleértve a lázgörcsöt is) előfordulása." MMR - 15 hónapos korban (a teljes védettség érdekében 11 éves korban ismétlő védőoltás beadása szükséges) Kanyaró, mumpsz, rubeola (rózsahimlő) ellen véd. Oltási reakció "Az oltóanyagban gyengített élő kanyaró, rózsahimlő és mumpsz vírusok vannak. A természetes fertőzéshez hasonló módon hat a védekező-rendszerre (immunrendszer). Ennek megfelelően, az oltást követő 7. és -14. nap között un. oltási betegség léphet fel lázzal, kiütéssel, esetleg nyálmirigy duzzanattal. A tünetek sokkal enyhébbek, mint a természetes betegségnél és 1-2 napnál nem tartanak tovább." Hepatitis B - 2 dózisú oltás; 12-13 éves korban iskolai kampányoltásként Krónikus májbetegségek, májkarcinóma, májzsugor, HBV által okozott megbetegedései ellen véd. Oltási reakciók: "Gyakori a fájdalom, bőrpír, duzzanat az injekció beadásának helyén, fáradtság, láz, rossz közérzet (álmosság, fejfájás), étvágycsökkenés. Nem gyakran előfordul: influenzaszerű megbetegedés,szédülés, ingerlékenység, izomfájdalom, ritkán pedig viszketés, bőrkiütés, ízületi bántalom." Ajánlott védőoltások: HPV -2 ill. 4 dózisú oltás; 9 éves kortól ajánlott (kötelezően felajánlandó térítésmentesen a 12 éves lányoknak) "Kétféle oltóanyagot dolgoztak ki 2, illetve 4 különböző HPV típus ellen. A kétkomponensű a méhnyakrák-, a négykomponensű a méhnyak-, a hüvely-bemeneti-, a végbélrák és a nemi szemölcsökért leginkább felelős HPV típusok ellen véd." Oltási reakció: "Mindkét oltóanyag a HPV adott típusának tisztított fehérjéit tartalmazza, így, betegséget nem okoznak." ROTA - 2 dózisú oltás; 6 hetes kortól adható, de 24 hetes korig meg kell kapni mind a kettőt "Szájon át adható védőoltás (...) Az oltott csecsemők 98%-a védetté válik a súlyos fertőzéssel szemben, háromnegyede pedig egyáltalán nem betegszik meg rotavírus okozta hasmenésben." Oltási reakció: "Az oltást követő héten enyhe hasmenés és hőemelkedés jelentkezhet az oltottak 1-3%-ában." Bárányhimlő - 2 dózisú oltás; 12 hónapos kortól ajánlott (a két oltás közt 1-3 hónapnak kell eltelnie) "A fertőzés cseppfertőzéssel terjed.Típusos gyermekkori fertőzés, mely igen gyakori, többségében enyhe lefolyású betegség. Évente körülbelül 50000 megbetegedés van hazánkban. A felnőttek többsége gyermekkorban átesett a fertőzésen, de a fogékonyságot érdemes tisztázni, ha valaki nem emlékszik betegségre. Az átvészelt betegség életre szóló védettséget alakít ki. Alapbetegségtől függetlenül számíthatunk valamilyen szövődményre, ezért minden korosztályban érdemes védőoltással megelőzni a súlyos fertőzést és nagy eséllyel elkerülni a megbetegedést." Oltási reakció: Az oltás helyén bőrpír, duzzanat, enyhe fájdalom, bőrkiütés, valamint láz fordulhat elő. Influenza - 6 hónapos kor felett ajánlott (1/2-9 éves kor között 2 oltásra van szükség,4 hét eltéréssel) "Az influenza vírus járványosan terjed, súlyos megbetegedést okozhat. A vírus változékonysága miatt a fertőzés ellen szezonálisan szükséges védőoltással védekezni." Oltási reakció: "A hazánkban hozzáférhető oltóanyagok élő kórokozót nem tartalmaznak, az oltott egyén oltástól nem betegedhet meg." Meningococcus C - 2 hónapos kortól ajánlott Meningococcus B - 2 hónapos kortól ajánlott (az oltási sorozat 6 hónapos kor előtt kezdve: 3+1, 6-23 hónap között kezdve 2+1, két éves kor felett kezdve 1+1 oltásból áll) Meningococcus A,C,W,Y - 11 éves kortól ajánlott Gennyes agyhártyagyulladás ellen véd - vírus és gomba is okozhatja, de a vírus okozta fertőzésre nincs specifikus kezelés, ám rendszerint nem olyan súlyos, mint a bakteriális változat. "Hazánkban túlnyomó többségben a C és B szerocsoport fordul elő. A fiatal csecsemők és serdülők fertőzése gyakoribb." Oltási reakció: "A beadás helyén átmeneti fájdalom, bőrpír jelentkezhet. Láz és általános tünetek: étvágytalanság, aluszékonyság gyakrabban jelentkezik. Igen ritkán fejfájás, tarkókötöttség, csillapíthatatlan sírás."  A Meningococcus B oltást nem javasolt más védőoltásokkal egyszerre beadni, mert önmagában is gyakori reakció a láz. Kullancs encephalitis - 3 dózisú oltás; 1 éves kortól ajánlott Kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás ellen véd. "Az immunreakció kialakításához két alapoltás szükséges 1 - 3 hónap időközzel, melyet 9 - 12 hónap múlva emlékeztető oltás követ. A védőhatás hosszú távú fenntartására 3 év múlva, majd 5 évenként, egy újabb emlékeztető oltás szükséges.(...) Az oltás nem véd a kullancsok terjesztette más betegségek, például a Lyme-kór ellen!" Oltási reakció: Bőrpír, rövid ideig tartó láz, fejfájás léphet fel. Hepatitis A - 2 dózisú oltás; 1 éves kortól adható (Az első oltás után - oltóanyagtól függően -, 6-60 hónap múlva esedékes az emlékeztető oltás, ami 15 évig ad védettséget)Oltási reakció: Az oltás helyén bőrpír, enyhe duzzanat, fájdalom jelentkezhet. Ezeket vidd magaddal az oltásra, orvosi-, vagy védőnői vizsgálatokra: 2 db textilpelenka Ramofix háló (méret: 6-8) Pelenkázó-szett Gyermeked egészségügyi kiskönyve + oltási könyve LETÖLTHETŐ OLTÁSI NAPTÁR         Forrás: www.vacsatc.hu       Mentésoltásbárányhimlőrotavédőoltások 2016kisgyerek
2015.09.09. 21:26
Cukimamik.hu
Oltási körkép 2015 - Érthetően a kötelező- és az ajánlott védőoltásokról
Szeretnénk bemutatni, hogy mit takarnak az értelmetlen rövidítések, a kimondhatatlan latin elnevezések a védőoltások mögött. Szeretnéd tudni, hogy; mi ellen védenek, milyen tünetekre számíthatsz az oltást követően, mikor ajánlott beadatni őket? Akkor olvass tovább, a végén pedig találsz egy letölthető -nem éppen hagyományos - oltási naptárat is.  {adselite}  Kötelező oltások: BCG - 0-4 hetes korban Tuberkulózis (gümőkór) ellen véd. Oltási reakció: "Normál BCG reakció esetén, a beadás helyén, a váll külső felén, 4-6 hét múlva, kicsi piros duzzanat jön létre. A duzzanat elfehéredhet, alatta sárgás váladék ("sajtosodás") képződhet, ami kifakadhat és hegesen gyógyulhat, a folyamat több hétig ismétlődhet. A hónaljárokban,vagy a nyakon lévő nyirokcsomók enyhe duzzanata is előfordulhat, nem kóros. Akinél az oltást követően nem alakul ki heg, annak sem kell újraoltás a tapasztalatok szerint." DTPa+IPV+Hib - 2 dózisú oltás; 2 - 4 hónapos, ismétlés 18 hónapos korban (DTPa+IPV oltás ismétlése 6 éves korban, dTap oltás ismétlése 11 éves korban) Diphteria (torokgyík), szamárköhögés, merevgörcs, gyermekbénulás, Hib okozta gennyes agyhártyagyulladás ellen véd. Oltási reakció: "A DTPa+IPV+HiB oltást enyhe tünetek követhetik. Helyileg mérsékelt duzzanat, bőrpír és érzékenység alakulhat ki. Az oltás velejárója lehet a láz is. A csecsemők testhőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni kell, hogy időben el lehessen kezdeni a lázcsillapítást (gyógyszerrel és hűtőfürdővel). Ritka, ártalmatlan, azonban igen riasztó oltás utáni esemény a "rongy baba" állapot. Az oltást követő 48 órán belül jelentkezhet sápadtsággal, izomtónus vesztéssel, ájulásszerű állapottal-, ami azonban maradandó károsodással nem jár, további oltásnál nem ismétlődik, kórházi ellátást nem igényel. Arra hajlamos csecsemőknél minden oltás fokozhatja az apnoe (légzéskimaradás) epizódok előfordulását, a légzésfigyelő riasztása megszaporodik, erre számítani kell, oltási ellenjavallatot nem jelent." Pneumococcus (PCV13) - 2 dózisú oltás; 2-4 hónaposan és 12-15 hónaposan Tüdőgyulladás, agyhártyagyulladás, középfülgyulladás, arcüreggyulladás, vérmérgezés, ízületi gyulladás ellen véd - ezeket a betegségeket ugyan más baktériumok is okozhatják, de a pneumococcus szerepe kimagasló." Oltási reakció: "Nagyon gyakori a láz, aluszékonyság és/vagy álmatlanság, étvágytalanság, ingerlékenység, illetve helyi reakció (bőrpír, duzzanat) megjelenése. Más, életkorhoz kötött kombinált védőoltással egy időben alkalmazva a lázas reakciók gyakoriságának emelkedését figyelték meg. Gyakori a kiütés. Nem gyakori a görcs (beleértve a lázgörcsöt is) előfordulása." MMR - 15 hónapos korban (a teljes védettség érdekében 11 éves korban ismétlő védőoltás beadása szükséges) Kanyaró, mumpsz, rubeola (rózsahimlő) ellen véd. Oltási reakció "Az oltóanyagban gyengített élő kanyaró, rózsahimlő és mumpsz vírusok vannak. A természetes fertőzéshez hasonló módon hat a védekező-rendszerre (immunrendszer). Ennek megfelelően, az oltást követő 7. és -14. nap között un. oltási betegség léphet fel lázzal, kiütéssel, esetleg nyálmirigy duzzanattal. A tünetek sokkal enyhébbek, mint a természetes betegségnél és 1-2 napnál nem tartanak tovább." Hepatitis B - 2 dózisú oltás; 12-13 éves korban iskolai kampányoltásként Krónikus májbetegségek, májkarcinóma, májzsugor, HBV által okozott megbetegedései ellen véd. Oltási reakciók: "Gyakori a fájdalom, bőrpír, duzzanat az injekció beadásának helyén, fáradtság, láz, rossz közérzet (álmosság, fejfájás), étvágycsökkenés. Nem gyakran előfordul: influenzaszerű megbetegedés,szédülés, ingerlékenység, izomfájdalom, ritkán pedig viszketés, bőrkiütés, ízületi bántalom." Ajánlott oltások: HPV -2 ill. 4 dózisú oltás; 9 éves kortól ajánlott, kötelezően felajánlandó térítésmentesen a 12 éves lányoknak "Kétféle oltóanyagot dolgoztak ki 2, illetve 4 különböző HPV típus ellen. A kétkomponensű a méhnyakrák-, a négykomponensű a méhnyak-, a hüvely-bemeneti-, a végbélrák és a nemi szemölcsökért leginkább felelős HPV típusok ellen véd." Oltási reakció: "Mindkét oltóanyag a HPV adott típusának tisztított fehérjéit tartalmazza, így, betegséget nem okoznak." ROTA - 2 dózisú oltás; 6 hetes kortól adható, de 24 hetes korig meg kell kapni mind a kettőt "Szájon át adható védőoltás (...) Az oltott csecsemők 98%-a védetté válik a súlyos fertőzéssel szemben, háromnegyede pedig egyáltalán nem betegszik meg rotavírus okozta hasmenésben." Oltási reakció: "Az oltást követő héten enyhe hasmenés és hőemelkedés jelentkezhet az oltottak 1-3%-ában." Bárányhimlő (Varicella) 2 dózisú oltás; 12 hónapos kortól ajánlott (a két oltás közt 1-3 hónapnak kell eltelnie) "A fertőzés cseppfertőzéssel terjed.Típusos gyermekkori fertőzés, mely igen gyakori, többségében enyhe lefolyású betegség. Évente körülbelül 50000 megbetegedés van hazánkban. A felnőttek többsége gyermekkorban átesett a fertőzésen, de a fogékonyságot érdemes tisztázni, ha valaki nem emlékszik betegségre. Az átvészelt betegség életre szóló védettséget alakít ki. Alapbetegségtől függetlenül számíthatunk valamilyen szövődményre, ezért minden korosztályban érdemes védőoltással megelőzni a súlyos fertőzést és nagy eséllyel elkerülni a megbetegedést." Oltási reakció: Az oltás helyén bőrpír, duzzanat, enyhe fájdalom, bőrkiütés, valamint láz fordulhat elő. Influenza - 6 hónapos kor felett ajánlott (1/2-9 éves kor között 2 oltásra van szükség,4 hét eltéréssel) "Az influenza vírus járványosan terjed, súlyos megbetegedést okozhat. A vírus változékonysága miatt a fertőzés ellen szezonálisan szükséges védőoltással védekezni." Oltási reakció: "A hazánkban hozzáférhető oltóanyagok élő kórokozót nem tartalmaznak, az oltott egyén oltástól nem betegedhet meg." Meningococcus C - 2 hónapos kortól ajánlott Meningococcus B - 2 hónapos kortól ajánlott (az oltási sorozat 6 hónapos kor előtt kezdve: 3+1, 6-23 hónap között kezdve 2+1, két éves kor felett kezdve 1+1 oltásból áll) Meningococcus A,C,W,Y - 11 éves kortól ajánlott Gennyes agyhártyagyulladás ellen véd - vírus és gomba is okozhatja, de a vírus okozta fertőzésre nincs specifikus kezelés, ám rendszerint nem olyan súlyos, mint a bakteriális változat. "Hazánkban túlnyomó többségben a C és B szerocsoport fordul elő. A fiatal csecsemők és serdülők fertőzése gyakoribb." Oltási reakció: "A beadás helyén átmeneti fájdalom, bőrpír jelentkezhet. Láz és általános tünetek: étvágytalanság, aluszékonyság gyakrabban jelentkezik. Igen ritkán fejfájás, tarkókötöttség, csillapíthatatlan sírás."  A Meningococcus B oltást nem javasolt más védőoltásokkal egyszerre beadni, mert önmagában is gyakori reakció a láz. Kullancs-encephatilis - 3 dózisú oltás; 1 éves kortól ajánlott Kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás ellen véd. "Az immunreakció kialakításához két alapoltás szükséges 1 - 3 hónap időközzel, melyet 9 - 12 hónap múlva emlékeztető oltás követ. A védőhatás hosszú távú fenntartására 3 év múlva, majd 5 évenként, egy újabb emlékeztető oltás szükséges.(...) Az oltás nem véd a kullancsok terjesztette más betegségek, például a Lyme-kór ellen!" Oltási reakció: Bőrpír, rövid ideig tartó láz, fejfájás léphet fel. Ezeket vidd magaddal az oltásra, orvosi-, vagy védőnői vizsgálatokra: 2 db textilpelenka Ramofix háló (méret: 6-8) Pelenkázó-szett Gyermeked egészségügyi kiskönyve + oltási könyve [widgetkit id=101]       Forrás: www.vacsatc.hu      női táksaoltásvédőoltás 2015bárányhimlőrota
2015.09.09. 21:26
Cukimamik.hu
Avril Lavigne volt Taylor Swift turnéjának utolsó sztárvendége
A Lyme-kórból felgyógyuló Avril Lavigne augusztus 29-én csatlakozott Taylor Swift turnéjához egy fellépés erejéig.
2015.08.31. 14:04
Starity.hu
Így előzd meg a fejtetűt: 9+1 tipp
Mert a tetvek ügyében is a megelőzés a legfontosabb! Arról már írtunk, hogy mit tegyél, ha a gyereked fejét tetű támadta meg. De hogyan előzd meg a bajt? Tippjeink következnek arra az esetre, ha például a gyereked valamelyik iskolás- vagy ovistársa fejtetvesnek bizonyulna.1. Kérd meg a gyerekedet, hogy ne használja más fésűjét, hajcsatját, sapkáját, bukósisakját, sálját, kabátját, törülközőjét, fülhallgatóját és ő se adja kölcsön másnak a saját hasonló tárgyait.2. Beszéld meg a gyerekeddel, hogy amennyiben másokkal közös szekrényben tartja a holmiját az iskolában, most ideiglenesen tartsa külön, ha erre mód van. Minden bizonnyal az osztályfőnök is javasolni fogja ezt. Mindezt persze nagyon nehéz a gyereknek betartani, minél kisebb, annál inkább. De ha már megbeszéled vele, egy lépéssel közelebb vagy a megoldáshoz.3. Hosszú hajú lányodat ne engedd iskolába kibontott hajjal.4. Ellenőrizd rendszeresen a gyereked fejét. Ez nem könnyű, mert amíg kevés serke van benne, nem igazán felismerhetők. Fésüld át benedvesített haját a gyökerektől a hajvégekig, és a fésűbe ragadt kosz-, sampon- és egyéb maradékokat egy ruhaanyagba töröld bele. Ezután a ruhaanyagot nézd át erős lámpafényben. Egyforma, tojás formájú, szürkésfehér serkéket kell keresned a hajában. Ha nem találsz ilyet, akkor nyugodt lehetsz.[cikk=24757]5. Nézd át az aznap viselt ruháit is (főképp a pólóját, kabátját, sapkáját). Moss ki mindent, amit viseltek, amit lehet, magasabb hőfokon.6. Egy négy lánnyal rendelkező anyuka egyenesen a mélyhűtőben szokta tartani a gyerekek fésűit és hajbavalóit, egy nejlonzacskóban, valahányszor felüti a fejét a tetűjárvány.7. Magyarázd el a gyerekednek, hogy mi az a fejtetű, mit csinál az ember fejével és mennyiben káros. Minél többet tud a témában, annál tudatosabban működik együtt a megelőzésben is.8. A teafa- vagy a rozmaringolaj remek természetes tetűriasztó. Akár összekeverve is bedörzsölheted a kettőt a gyerek fejbőrébe vagy a samponba keverve megmoshatod a haját. 9. Ellenőrizd magadat és a család más felnőtt tagjait is! A tetű sokkal gyakoribb gyerekek körében, de azért a magasabban levő fejek is veszélyeztetettek.+1. Minden vonatkozó szakirodalom hangsúlyozza, hogy a fejtetvesség a tévhitekkel ellentétben nem a rossz higiéniai körülmények folyománya, hanem bárki megkaphatja. Tegyél meg minden tőled telhetőt annak érdekében, hogy az esetleges érintett osztálytárs ne váljon csúfolódás áldozatává. Mindez természetesen az iskola hozzáállásán is múlik. A fejtetű miatt ugyanúgy nem érdemes szégyenkezni, mint más élősködők, például a kullancscsípés miatt. /script -->
2015.08.25. 10:15
Evamagazin.hu
Fertőző kullancsok – veszélyben lehet a kutyád is!
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2015.08.20. 06:30
Videokedvenc.hu
Fertőző kullancsok – veszélyben lehet a kutyád is!
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2015.08.20. 06:30
Videokedvenc.hu
Mutatjuk képen, honnan tudhatod, hogy pók vagy kullancs csípett meg
A csípés formájából, méretéből, viselkedéséből következtetni lehet a tettes kilétére.
2015.08.18. 16:35
Femina.hu
Ilyen élősködők keseríthetik meg a macskád életét
Elsősorban a bolha, kullancs, ritkábban rühatka jöhet még szóba, mit..
2015.08.16. 05:30
Videokedvenc.hu
Ilyen élősködők keseríthetik meg a macskád életét
Elsősorban a bolha, kullancs, ritkábban rühatka jöhet még szóba, mit..
2015.08.16. 05:30
Videokedvenc.hu
Kullancsok, a természet vámpírjai
Az apró vérszívók észrevétlenül csapnak le gyanútlan áldozatukra. Jó, ha tisztában vagy vele, milyen kórokat hordozhat a kis bestia, és milyen tünetek esetén kell orvoshoz fordulnod. Milyen is a kullancs? 1-4 mm nagyságú rovar, táplálkozás után, vérrel teleszívva azonban akár testmérete 200-szorosára is nőhet. A hűvös, árnyékos, nedves helyeket szereti, innen leselkedik áldozatára. Pontosabban nem is tud lesni, mivel nincs szeme, így különböző külső ingerek alapján találja meg zsákmányát. A közelében lévő melegvérűek szén-monoxid kibocsátását, a hőt és a szagokat érzékeli. Rámászik áldozatára, érzésteleníti a bőrt, majd egy kis bemetszésen át vérszívásba kezd. Mindez a „donor” számára fájdalommentes. Nemétől és életkorától függően pár óráig vagy akár hetekig is élősködhet egy helyben, jól beágyazódva. Gyakran a hajas fejbőrön, fül mögött, vagy a hajlatokban állapodik meg, majd ha már jóllakott, odébb áll. Magyarország jelentős mértékben kullancsfertőzött régió, kiemelten az országhatárok mentén, Északnyugat-Magyarországon, és Budapest külső területein. Maradj a négy fal között? Nyáron, ha a természetben vagy, elkerülhetetlen, hogy találkozz kullanccsal. Sajnos ma már egyre nagyobb számban vannak jelen a városi parkokban, füves területeken is. Fontos az elővigyázatosság! Ha kirándulni indulunk, vagy akár egy délutáni piknikre a parkba, érdemes zárt ruházatot és hosszú nadrágot viselni. Vannak olyan spray-k, amik a ruhára permetezve megfelelő védelmet biztosítanak, és elriasztják a bogarakat. A békés kerti tartózkodás záloga a kullancsmentes övezet kialakítása. Mit tehetünk, hogy ezek a hívatlan vendégek kiköltözzenek az udvarunkból? A kullancsok az avar alatt meghúzódva vészelik át a telet, ezért ősszel feltétlenül gereblyézzük össze a lehullott leveleket. Nyáron rendszeresen nyírjuk a füvet, ugyanis a magas fűszálak árnyéka szintén kedvelt búvóhelyük lehet. Mi a teendő, ha kullancsot találsz magadon? Csípés esetén fontos minél előbb eltávolítani az állatot, legcélszerűbb a gyógyszertárban kapható kullancs-csipesszel, de a sima csipesz is megteszi. Mit nem szabad tenni? Csavarni, tűvel szúrkálni vagy kaparni, krémet rákenni. Nem minden állat hordoz kórokozót, de érdemes a csípést követően figyelni az esetleges tünetekre. A sebet le kell fertőtleníteni! Melyek a vszélyes tünetek? A fertőzött kullancsok kétféle kórt terjesztenek, a Lyme-kórt és az agyvelőgyulladást (kullancsencephalitis). A Lyme-kór gyulladást okoz a szervezetben, például ízületi és izomgyulladást, de súlyosabb stádiumban akár a szívre is átterjedhet. Legjellemzőbb tünete a bőr körkörös kipirosodása a csípés körül. Magyarországon évente körülbelül tízezer Lyme fertőzés fordul elő. Az agyvelőgyulladás kezdetben influenzaszerű tüneteket produkál, majd láz, fejfájás, mozgáskoordinációs problémák is jelentkeznek. Ez utóbbira ma már létezik védőoltás is. Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezik, azonnal orvoshoz kell fordulni!
2015.08.01. 10:05
Evamagazin.hu
Amit mindenképp tudnod kell a Lyme-kórról!
Évente több százezer fertőzöttet regisztrálnak szerte a világon Lyme-kórral. A kullancsok terjesztette betegséget leginkább az áprilistól szeptemberig terjedő időszakban lehet a legnagyobb valószínűséggel elkapni, de könnyen elkerülhetjük, ha odafigyelünk néhány dologra.
2015.07.30. 18:12
Marmalade.hu
Avril Lavigne először énekelt, amióta kiderült, Lyme-kórja van
Új dalt adott elő, amelyet bátorításképpen írt. Ja, és nagyon szép volt.
2015.07.27. 21:04
Velvet.hu
Küzdelem a vérszívókkal. Mi van a kullanccsal?
A nyaralások idejét éljük. Hurrá, menjünk hát felfedezni hazánkat, vagy a világot! De a legjobb napokat, a legjobb időtöltést is meg tudja keseríteni a kullancs és egyéb vérszívók. Semmi pánik, ezt kell tenni!
2015.07.18. 09:30
Marmalade.hu
Miattam nem eszik a gyerekem?
Szeretném előre bocsátani, hogy ezzel az írással két dolgot nem szeretnék: egyrészt sajnáltatni magam, másrészt a szokásos bezzegelést hallgatni. Tanácsot szeretnék kérni. Tisztában vagyok vele, hogy én vagyok az, aki valamit rosszul csináltam/csinálok, de most már önerőből nem tudom megoldani a dolgokat, a jószándékú segítő tanácsok pedig rendre kudarcot vallottak. Az alapfelállás: van egy brutál dackorszakos, nagyon rossz evő és közepesen rossz alvó, 2,5 éves fiúgyerekem. Tudom, ez kb. minden családban előfordul, de nálunk tényleg nagyon problémás a helyzet. Rengeteget gondolkodtam a dolgon, beszéltem is olyanokkal, akik valamelyest belelátnak a mindennapi életünkbe, de megoldás sajnos nincs. Hogy érthető legyen a probléma, írnék egy kicsit a háttérről írnék. Azt sokan tudják itt, hogy születése óta egyedül nevelem a fiamat, az apja felé se néz, kettesben éldegélünk. A gyerekem borzasztó anyás, nem is hajlandó a saját ágyában aludni, csak mellettem a nagy ágyban úgy, hogy közben szorongatja a karomat. Itt vannak a szüleim (sőt: mivel elváltak, hála az égnek, a fiamnak két pár nagyszülője van most, mindkettő az én oldalamról), akik pótolhatatlan segítséget nyújtanak abban, ha a gyerek például beteg (márpedig gyakorlatilag egyfolytában beteg), vigyáznak rá, én meg tudok menni dolgozni. Elkeserítő a tudat, hogy lassan többet van a gyerek az anyukámmal (főleg, ha beteg), mint velem. Emellett nagyon nehéz szűk egy év áll mögöttünk. Volt váratlan munkahelyváltás (olyan körülmények között váltunk meg egymástól a volt munkáltatóval, hogy csak azért nem mentem bíróságra, mert a francnak van erre idegrendszere meg fölös energiája, de a hullámok sajnos azóta sem ültek el), egy szakvizsga, amire jóformán csak éjszakánként bírtam tanulni. A levegőben lóg egy műtétem, amit egyszer már elhalasztottak, augusztus elején lesz újra esedékes a dolog, kb. egyhetes kórházi üdüléssel egybekötve. Dolgozom fél ötig egy másik városban, utána rohanok a gyerekért a szüleimhez. Azért oda, mert a bölcsibe, ami ötkor bezár, esélyem sincs odaérni. Húsz percem van, hogy az 50 fokos kocsiban a városban araszolva átkapcsoljon az agyam a munkáról a gyerekprogramra. Mire hazaérek hozzá, holtfáradt vagyok. Örülök neki, szeretek vele lenni, de egyszerűen kimerítenek a szűnni nem akaró korosztályos kérdések és a hisztik. Olyan hisztik vannak, amiket saját maga generál. Például: kér virslit. Mondom, jó, megfőzöm. Erre összegörnyed, eltorzul az arca és elkezd visítani: NEEMKÉJEKVISJÍÍÍÍT! És ebből naponta több is van. A szokásos ellenkezős hisztik (nem megyünk ki, megyünk be, megyünk fogat mosni, megyünk aludni, stb.) már csak grátisznak vannak. Ami viszont a legnagyobb probléma, és alapvetően ezért írok, hátha tud valaki segíteni benne: a gyerekem nem eszik. Pontosabban: semmi értelmeset nem eszik. Az édesség, az nagyon megy. Ezt nem feltétlenül csokiban kell elképzelni (bár szaranya vagyok, és szokott azt is kapni), hanem édes alapízű dolgokban. Kakaó. Kakaós csiga. A virslihez ketchup (cukormentest veszek), persze a virsli nagy része ott marad (prémium virslit veszek, még mielőtt). Zöldséget, gyümölcsöt egyáltalán nem eszik, és ezt annyira szó szerint értsétek, hogy soha életében nem kóstolt cseresznyét, dinnyét, szőlőt, epret, mert egyszerűen erre sem bírtuk rávenni, ahogy a főzelékekre, párolt vagy nyers zöldségekre sem. Mindenki mondta, majd a bölcsiben látja a többiektől és hejj de jó lesz. Aha… Fütyül rá. A gondozónénik gyakorlatilag minden nap azzal fogadnak engem/anyukámat, hogy a gyerek egy falatot sem evett egész nap, aztán persze nem is alszik, mert éhes. Ha egy hónapban egyszer eszik a gyerek öt falatot ebédre, már örömtáncot járnak a gondozónénik is. (Az meg már csak egy mellékes bosszúság, hogy mire fizetek én be havonta tízezer forintot ebédre…) Régebben legalább evett húst, vagy minden nap kért egy pohár tejfölt. Ma már azt sem. Tésztás ételek mennek (zöldséges ebből sem), a 12+ hós üveges bébiételből a paradicsomos-halacskás tészta, abból minden nap enne (szerencsére ennek a házi verzióját is szereti, és legalább némi hal kerül a szervezetébe, mert egyéb húsféle nem). Tudom, bébiétel egy ekkora gyereknek, fúj. De ha láttátok volna, amit én, hogy a gyerek gyakorlatilag fényevő tud lenni napokig, és már bármit megadnátok, hogy legalább valamit egyen, ebben meg legalább mutatóban van némi értelmes dolog, akkor ti is talán elnézőbbek lennétek magatokkal szemben. Ősszel lesz 3 éves, most kb. 12-12,5 kiló (a kétéves státuszon is pont ennyi volt, bár azóta nőtt jó pár centit), ami mellékesen a születési súlya háromszorosának felel meg. A problémát minden létező szervvel próbáltam megvitatni. A bölcsiben csak a „mármegintnemevett” lemez megy, meg a szöveg, hogy ha nem rág, csak pépeset eszik, tönkremennek a fogai. A védőnő csak sopánkodott, hogy hát ez így nem jó, enni kéne, meg külön ágyban aludni; a gyerekorvos letudta annyival, hogy nem sovány ez a gyerek és turmixoljam le neki a kaját (kösz, ha meg se kóstolja, próbáltam, sokszor, csak a mosogatnivalót halmozom vele). Nem, végül is nem extrém sovány (bár minden nadrág szó szerint leesik róla), és én nem is a kilókon aggódom elsősorban. Hanem azon, hogy értelmes dolgok nem kerülnek a szervezetébe. Vitaminok, rostok, ásványi anyagok. Hogy minden valószínűség szerint rottyon van az immunrendszere, mert szeptember óta a rekord, amit tudott menni betegség nélkül a bölcsibe, az 3-4 hét volt. De nem ritka az sem, hogy az ab-kúra befejezése után egy héttel már újra beteg. A kullancs elleni oltását úgy két hónapja váltottam ki, azóta ott pihen a gyerekorvos hűtőjében, mert egyszerűen nem sikerült neki azóta sem beadni. Próbáltam már mindent, görcsösen akarni, beleszarni, ha eszel, jó, ha nem, éhes maradsz. Próbáltam alkudozni (ha eszel, nézheted közben a mesét), fenyegetni (ha nem eszel, nincsen csoki), előnyt vagy hátrányt kilátásba helyezni. Próbáltam a száját megízesíteni. Egyszer beleerőltetni, ordítva kiköpte. Már mindent próbáltam, ami az én eszembe vagy a környezetemből bárkinek az eszébe jutott, és próbálták a bölcsiben, a nagyszülők is, mindenki, nulla eredménnyel. Erősen gyanítom, hogy mindezek a sztrájkok amiatt vannak, hogy kevés érdemi időt töltünk együtt. Valóban, mire hazaérek a munkából, holtfáradt vagyok. Egy mókuskerék az egész. Úszok minden dolgommal, ha késő estére minden el van mosogatva, már halál büszke vagyok magamra (a fél karomat adnám egy mosogatógépért, de itt az albiban erre nincs lehetőség). Nincs meg sem a fizikai, sem a lelki feltöltődés a munka-gyerek-háztartás-kis alvás-munka-gyerek… körforgásban. Nem járok el sehova, gyakorlatilag az egyetlen szórakozásom a net, vagy egy könyv, szigorúan este tíz után. Sejtem, hogy ő ezt érzi és a maga módján bosszulja meg. Például, nagyon sokáig pontban nyolckor ment aludni, mint a kisangyal. Amikor bejött az, hogy készülnöm kellett (ugye éjszaka, mikor máskor) a szakvizsgára, elkezdett tízig vagy még tovább kukorékolni, ötvenszer kijött, nyavalygott, próbálta felhívni magára a figyelmet, esélyt se hagyott nekem a tanulásra. Aztán már vissza se szokott többé a nyolc órás elalváshoz (ami azért rossz, mert 6-f7 között meg kelünk). Érzem, hogy baj van, és azt is, hogy ezen sürgősen változtatni kellene. De kifogytam az ötletekből, talán az erőből is, hogy tovább küzdjek. Legszívesebben elszaladnék két hétre valami lakatlan szigetre, ahol csend van, ahol nem kell a bajaimra gondolnom… de még az se lenne jó, mert akkor is egyfolytában a gyereken járna az eszem, és hogy még annyira se vagyok ott neki, mint eddig. Mirzanya
2015.07.14. 06:00
Bezzeganya.postr.hu
Kullancs a gyerekben? – 7 aranyszabály kullancscsípés esetén
Míg 2005-ben a vizsgált kullancsok csupán 17,3 százaléka volt fertőző, ez az arány 2012-re ijesztő mértéket öltött, már 30-50 százalékos fertőzöttséget állapítottak meg a hazai szakemberek. A kullancsok fokozott számban támadnak idén is – nem volt ugyanis fagyos, hideg tél, amely kiirthatta volna őket. Most a nagy tábor-, strand- és kirándulószezon közepén különösen érdemes odafigyelni a gyerekekre és a kullancscsípésekre. Már az egészen kicsiket is megtámadhatja a kullancs, akár a babakocsiban ülve is. Mit tegyünk, ha kullancsot találtunk a gyerekben?
2015.07.10. 12:55
Hvg.hu
Vigyázz! Elég egy apró rovar apró csípése, és beteg lehetsz évekre
Ha gyorsan észreveszik, a kullancs által terjeszett Lyme-kór gyógyítható, később már nem.
2015.07.01. 15:27
Kiskegyed.hu
Először vallott Lyme-kórjáról Avril Lavigne énekesnő
Az énekesnő egy kullancscsípéstől fertőződött meg.
2015.06.30. 11:40
Mon.hu
Nem lehet permetezni kullancsok ellen
Bózsik Béla Pál, a Lyme Borreliosis Alapítvány orvosa szerint lenne megfelelő permetszer a kullancsok ellen, azonban az Európai Unió engedélyeztetési eljárása nagyon drága.
2015.06.24. 08:00
Otvenentul.hu
Kullancsveszély: akár tőbb hónapig lappanghat a Lyme-kór
Fájdalmas mozgást okozhat a Lyme-kór, amivel ma már a kullancsok többsége..
2015.06.22. 13:00
Videokedvenc.hu
Kullancsveszély: akár tőbb hónapig lappanghat a Lyme-kór
Fájdalmas mozgást okozhat a Lyme-kór, amivel ma már a kullancsok többsége..
2015.06.22. 13:00
Videokedvenc.hu
Kullancsveszély: akár tőbb hónapig lappanghat a Lyme-kór
Fájdalmas mozgást okozhat a Lyme-kór, amivel ma már a kullancsok többsége..
2015.06.22. 13:00
Videokedvenc.hu
Kullancsveszély: akár tőbb hónapig lappanghat a Lyme-kór
Fájdalmas mozgást okozhat a Lyme-kór, amivel ma már a kullancsok többsége..
2015.06.22. 13:00
Videokedvenc.hu
Orvosszakértő: lenne hatásos permetezőszer a kullancsok ellen!
Dr. Bózsik Béla Pál, a Lyme Borreliosis Alapítvány orvosa szerint lenne megfelelő permetszer a kullancsok ellen, azonban az Európai Unió...
2015.06.22. 09:15
Egeszsegkalauz.hu
Szakértő: lenne hatásos permetszer a kullancsok ellen
Bózsik Béla Pál, a Lyme Borreliosis Alapítvány orvosa szerint lenne megfelelő permetszer a kullancsok ellen, azonban az Európai Unió engedélyeztetési eljárása nagyon drága.
2015.06.21. 11:45
Profitline.hu
Lenne hatásos permetszer a kullancsok ellen?
Bózsik Béla Pál, a Lyme Borreliosis Alapítvány orvosa szerint lenne megfelelő permetszer a kullancsok ellen, azonban az Európai Unió engedélyeztetési eljárása nagyon drága.
2015.06.21. 09:22
Drinfo.hu
Lenne hatásos permetszer a kullancsok ellen!
Bózsik Béla Pál, a Lyme Borreliosis Alapítvány orvosa szerint lenne megfelelő permetszer a kullancsok ellen, azonban az Európai Unió engedélyeztetési eljárása nagyon drága.
2015.06.21. 08:52
Inforadio.hu
Szakértő: lenne hatásos permetszer a kullancsok ellen
Bózsik Béla Pál, a Lyme Borreliosis Alapítvány orvosa szerint lenne megfelelő permetszer a kullancsok ellen, azonban az Európai Unió engedélyeztetési eljárása nagyon drága.
2015.06.20. 22:55
Hvg.hu
Nem javul a súlyos beteg híresség állapota
Ashley Olsen továbbra is szenved a Lyme-kór okozta tünetektől és a betegség szövődményeitől. Gyógyszeres terápiája ellenére se látható rajta javulás.
2015.06.20. 20:00
Kulturpart.hu
Lenne hatásos permetszer a kullancsok ellen
Bózsik Béla Pál, a Lyme Borreliosis Alapítvány orvosa szerint lenne megfelelő permetszer a kullancsok ellen, azonban az Európai Unió engedélyeztetési eljárása nagyon drága.
2015.06.20. 19:49
Ma.hu
Kockázatosnak tűnik a budapesti metrótender - hetilapszemle
A Figyelő szerint kockázatosnak tűnik a budapesti metrókocsi-felújítás, mivel az orosz pályázó drágán vállalná a munkát, az észt cégnek pedig nem látszik tapasztalatuk. A Heti válasz azt járja körbe, hogy az Európai Unió miért tiltja területén a kullancs irtását permetezőszerrel.
2015.06.18. 11:56
Inforadio.hu
Nem kell kokárda a Lyme-kórhoz – tények és tévhitek a kullancscsípéssel kapcsolatban
Itt a kullancsszezon, az anyukás fórumokon, Facebook-csoportokban egyre több kérdés merül fel a témával kapcsolatban. Nézzük, mi az igazság!
2015.06.17. 00:00
Babanet.hu
A kullancs okozta agyhártyagyulladás 5 tünete - Azonnal fordulj orvoshoz!
A kullancsencephalitis sajnos nem minden esetben gyógyítható.
2015.06.16. 15:05
Femina.hu
Miért olyan nehéz a Lyme-kór gyógyítása?
A Lyme-kórt okozó baktérium képes olyan "rejtőzködő" sejteket létrehozni, melyek ellenállnak az antibiotikumos kezelésnek. Ez az eredmény magyarázatot adhat arra, miért olyan nehéz kezelni a Lyme-kórt. ...
2015.06.04. 12:00
Hazipatika.com
Kullancs eltávolítása cérnával - videó!
Ügyes és biztonságos módszer arra, hogyan szabadulhatunk meg a betegségeket hordozó élősködőtől. ...
2015.05.31. 10:00
Hazipatika.com
Van egy nagy fegyverünk kullancsok ellen
Van egy érthetetlen uniós előírás, ami megtiltja a kullancsok irtását. Gyakorlatilag így a kullancsok szabadon szaporodhatnak. Tavaly több mint 240 000 Lyme kóros betegséget regisztrált a Kullancsszövetség, ez a szám idén a duplája is lehet. Mivel az enyhe télnek köszönhetően többségük nem pusztult el… Nem szeretnél félve kirándulni, erdőben, fás helyen sétálni? Akkor olvass tovább és tudj meg mindent a kullancsokról: Hogy kire támadnak és milyen egyszerű módon védekezhetsz ellenük.
2015.05.31. 08:00
Harmonet.hu
Hogyan működnek a kullancs elleni szerek?
A kullancs a benne levő fertőzéseket mindig csak vérszívás közben tudja továbbadni. Ha még azelőtt elpusztul, akkor nem fertőz. Ráadásul a kutyába belejutott kullancs szeret ide-oda mászkálni a bundában...
2015.05.27. 10:20
Haziallat.hu
"Komoly fájdalmai vannak" - Egyre csak rosszabbodik a színésznő állapota
Idén április elsején vallott először betegségéről Avril Lavigne, aki hónapokon át szenvedett, míg az orvosok rájöttek, hogy Lyme-kóros. A 28 éves Ashley Olsen is ezzel a betegséggel küzd, azonban míg Avril szerencsére már jobban van, addig az ő állapota egyre csak romlik.
2015.05.22. 08:09
Femcafe.hu
Egyre rosszabb a beteg színésznő állapota
Ashley Olsent tovább gyötri a Lyme-kór.
2015.05.21. 14:30
Neon.hu
Itt a tavasz, védjük kedvenceinket a kullancsokkal és szúnyogokkal szemben!
Az állattartók vívódnak, hogy folyamatos, vagy szezonális kullancs- és más kártevőkkel szembeni védekezést alkalmazzanak-e. A legjobb a folyamatos védelem, ez azonban leterhelheti az állatok máját, így sokan úgy döntenek: csak tavasztól őszig használnak valamilyen cseppet, nyakörvet, vagy tablettát.
2015.05.18. 13:18
Hajraegeszseg.hu
Súlyos beteg az egyik Olsen-lány
Ashleyt állítólag kullancs csípte meg, ez okozza egyre komolyabb problémáit.
2015.05.12. 19:30
Borsonline.hu
Tavasztól mindenképp védjük kedvenceinket a kullancsokkal és szúnyogokkal szemben!
Az állattartók vívódnak, hogy folyamatos, vagy szezonális kullancs- és más kártevőkkel szembeni védekezést alkalmazzanak-e. Utóbbi esetben is ideje ezek valamelyikét megvásárolni háziállataink számára.
2015.05.11. 22:05
Hajraegeszseg.hu
Kullancs helyes eltávolítása csipesszel vagy cérnával (videó)
Fontos, hogy a kullancsot nem szabad hegyes tárggyal eltávolítani, sem kapargatni, csavargatni, nyomkodni. A kullancsot az ingerlése ugyanis arra készteti, hogy gyomortartalmát visszaöklendezze a vérébe, a súlyos betegségeket okozó vírusok vagy baktériumok kíséretében.
2015.05.11. 20:11
Kiskegyed.hu
Gyógyíthatatlan betegséggel küzd mindenki egykori kedvenc gyereksztárja!
A gyereksztárból színésznővé majd divattervezővé érett Ashley Olsen az OK magazinnak beszélt arról, hogy Lyme-kórral küzd.
2015.05.11. 20:00
Neon.hu
Gyógyíthatlan beteg Ashley Olsen
Los Angeles - Évek óta komoly betegséggel küzd Ashley Olsen (28). A gyereksztárból színésznővé és divattervezővé lett amerikai hírességet 2012-ben diagnosztizálták Lyme-kórrral.
2015.05.11. 14:10
Blikk.hu
Babesiosis: ez a betegség akár a kutya életébe is kerülhet!
Magas láztól és levertségtől szenved a kutya, ha a kullancs babesiosis..
2015.05.07. 07:50
Videokedvenc.hu
Babesiosis: ez a betegség akár a kutya életébe is kerülhet!
Magas láztól és levertségtől szenved a kutya, ha a kullancs babesiosis..
2015.05.07. 07:50
Videokedvenc.hu
Babesiosis: ez a betegség akár a kutya életébe is kerülhet!
Magas láztól és levertségtől szenved a kutya, ha a kullancs babesiosis..
2015.05.06. 10:50
Videokedvenc.hu
Támadnak a kullancsok - Így védekezzen!
Nem a csípése kellemetlen, hiszen a kullancs észrevétlenül akaszkodik az ember, a kutya, a macska és más melegvérű állat bőrébe. A kullancs ízeltlábú vektor, járványtani szempontból ez azt jelenti,...
2015.05.05. 08:36
Portfolio.hu
Kullancs-para: hatékony módszer a vérszívók ellen
Kutyánként változik, hogy melyik kullancs elleni szer a leghatékonyabb.
2015.05.01. 23:00
Videokedvenc.hu
Óvatosan a kullancsokkal!
A kullancscsípést célszerű elkerülni, hiszen a fertőzött egyedek által oko- zott lyme-kór jelenleg nem gyógyít- ható, csak kezelhető megbetegedés. Jó hír az erdőjárók számára, hogy a csípésük ellen létezik hathatós védelem.
2015.04.27. 12:30
Mon.hu
Több lett a szúnyog és a kullancs Magyarországon
Az utóbbi évek időjárása segítette a vérszívók, elsősorban a szúnyogok és a kullancsok elszaporodását Magyarországon.
2015.04.16. 21:41
Webbeteg.hu
Nem lesz nyugtunk: sok a szúnyog és a kullancs
Az utóbbi évek időjárása segítette a vérszívók, elsősorban a szúnyogok és a kullancsok elszaporodását hazánkban is.Forrás: Nők Lapja Café: Nem lesz nyugtunk: sok a szúnyog és a kullancs
2015.04.15. 20:20
Nlcafe.hu
Több lett a szúnyog és a kullancs Magyarországon
Az utóbbi évek időjárása segítette a vérszívók, elsősorban a szúnyogok és a kullancsok elszaporodását Magyarországon – állapította meg a Magyar Kullancsszövetség Közhasznú Egyesület nemrégiben végzett kutatásában.
2015.04.15. 17:16
Mon.hu
Lyme-kór: már népbetegségről is beszélhetünk
Azokat az embereket, akiket a kullancsok csípik meg, a szúnyogok békén hagyják, és fordítva.
2015.04.15. 17:04
Weborvos.hu
Egyre több a szúnyog és a kullancs
Az utóbbi évek időjárása segítette a vérszívók, elsősorban a szúnyogok és a kullancsok elszaporodását Magyarországon.
2015.04.15. 16:44
Origo.hu
Vigyázat! Több lett a szúnyog és a kullancs Magyarországon
A vérszívók számának növekedése következtében nőtt az általuk terjesztett fertőzések, köztük a Lyme-kórban megbetegedettek száma is.
2015.04.15. 16:36
Delmagyar.hu
Több lett a szúnyog és a kullancs
A vérszívók számának növekedése miatt többen is betegedtek meg.
2015.04.15. 16:15
Metropol.hu
Lyme-kórban szenved Avril Lavigne
Los Angeles - Súlyos Lyme-kórban szenvedett, de már jobban van Avril Lavigne (30). A kanadai énekesnő eddig nagy titokban tartotta betegségét, mint kiderült, öt hónapja szenved benne.
2015.04.08. 12:05
Blikk.hu
Jövőbeli terveiről mesélt Avril Lavigne
A 30 éves énekesnő nemrégiben hozta nyilvánosságra, miszerint Lyme-kórban szenvedett hosszú hónapokig, de már szerencsére jobban érzi magát, és hamarosan újra munkába áll.
2015.04.07. 12:38
Starity.hu
A kullancscsípés és annak veszélyei
Most, hogy megérkezett a tavasz, sokan mennek kirándulni a szabadba. Ám ilyenkor nemcsak a virágok bújnak elő, hanem a kullancsok is.
2015.04.06. 14:00
Kamaszpanasz.hu
Lyme-kóros kullancs bénított meg egy skóciai anyát
A Skóciába élő kétgyermekes Claire Deant kertészkedés közben Lyme-kórral fertőzött kullancsok csípték meg, és még hónapok múlva is alig bírta mozgatni az arcizmait.
2015.04.04. 10:00
Vital.hu
Kullancscsípés miatt bénultak le az arcizmai
A Skóciába élő kétgyermekes Claire Deant kertészkedés közben Lyme-kórral fertőzött kullancsok csípték meg, és még hónapok múlva is alig bírta mozgatni az arcizmait.
2015.04.03. 18:00
Noinetcafe.hu
Indul a kullancsszezon - Ezeket ne tedd, ha megcsípett
Az enyhe télnek köszönhetően nem pusztultak el a vérszívók, így idén várhatóan még több kullancs lesz, mint máskor. De mi történik, ha megcsípnek bennünket? Mi az, amit nem szabad ilyenkor tennünk? Erre kerestük a válaszokat a cikkünkben.
2015.04.02. 19:59
Femcafe.hu
Avril Lavigne súlyos betegségéről vallott
Súlyos betegséggel kellett megküzdenie Avril Lavigne-nak, akinél öt hónappal ezelőtt Lyme-kórt diagnosztizáltak. Az énekesnő emiatt hosszú időre el is tűnt a nyilvánosság elől.Forrás: Nők Lapja Café: Avril Lavigne súlyos betegségéről vallott
2015.04.02. 17:30
Nlcafe.hu
Avril Lavigne halálfélelme
A kanadai énekesnő komolyan attól tartott tavaly ősszel, hogy az utolsókat rúgja, amikor elhatalmasodott rajta a Lyme-kór.
2015.04.02. 13:40
Noinetcafe.hu
Valóban a Lyme-kórt kezeljük?
Itthon és szerte a világban sokan úgy gondolják, hogy a gyógyuláshoz elegendő az antibiotikum-kezelés, azonban ennek a mentalitásnak rendkívül súlyos következményei lehetnek.
2015.04.01. 09:41
Webbeteg.hu
Elkezdődött a kullancsszezon! 7 kérdés a vérszívókról, amire tudnod kell a választ
Milyen betegségeket okozhat a kullancscsípés?
2015.03.31. 14:35
Femina.hu
Hogyan diagnosztizálható a Lyme-kór?
A legtöbb esetben a klinikai tünetek szabályszerűek, így a Lyme-kórt többnyire telefonon szoktuk diagnosztizálni. Sok esetben azonban a laboratóriumi vizsgálat nélkülözhetetlen. A rutin laboratóriumi vizsgálatokban (vérkép) még az idült folyamatokban sincs eltérés.
2015.03.25. 09:41
Webbeteg.hu
Így távolítható el egyszerűen, gyorsan a kullancs!
Itt a tavasz, mindenki kiszabadul a természetbe. Viszont sajnos egyre több kullancs van, és sok közülük betegséget okozhat. Mutatjuk, hogyan távolítsd el!Forrás: Nők Lapja Café: Így távolítható el egyszerűen, gyorsan a kullancs!
2015.03.20. 08:45
Nlcafe.hu
Lyme-pozitív = Lyme-kór? Nem!
Az egyes klinikai kórformákhoz jellegzetes immunológiai kép társul. Ez egy szigorú szabály, mégsem tulajdonítanak neki jelentőséget. A legtöbb klinikus a Lyme szerológiai eredményeket fekete-fehér reakcióként értékeli. Ha pozitív a lelet, akkor antibiotikumot írnak, ha negatív, elvetik a Lyme-kór lehetőségét. Ez a gondolkodás számtalan buktatót rejt magában.
2015.03.18. 09:41
Webbeteg.hu
A Lyme-kór tünetei
A Lyme-kórt leggyakrabban a klinikai tünetek alapján lehet és kell felismerni. Fontos azonban, hogy a diagnózisnál a tüneteket együttesen értelmezzük, ugyanis nem mindig a Lyme-kór áll a kör alakú bőrpír hátterében, hanem egészen más betegség. Melyek a Lyme-kór klinikai tünetei?
2015.03.11. 13:11
Webbeteg.hu
Új veszélyes kórokozót azonosítottak kullancsokban
Egy új, rendkívül veszélyes, kullancscsípés által terjesztett vírust fedeztek fel az Egyesült Államokban.
2015.02.23. 11:34
Origo.hu
Babesiosis: életveszélyes megbetegedés
Már a kullancs megtelepedését meg kell akadályozni.
2014.12.30. 10:00
Videokedvenc.hu
Babesiosis: életveszélyes megbetegedés
Már a kullancs megtelepedését meg kell akadályozni.
2014.12.30. 10:00
Videokedvenc.hu
Élősködők a cicán_ Így védekezhetsz ellenük
külső élősködő,Dr. Szaniszló Ferenc,babéziózis,lyme-kór,foresto
2014.11.10. 08:10
Videokedvenc.hu
Lyme-kór: Több hónapig lappanghat
Fájdalmas mozgást okozhat a Lyme-kór, amivel ma már a kullancsok többsége..
2014.10.24. 07:30
Videokedvenc.hu
Lyme-kór: Több hónapig lappanghat
Fájdalmas mozgást okozhat a Lyme-kór, amivel ma már a kullancsok többsége..
2014.10.24. 07:30
Videokedvenc.hu
Oszter Sándor Lyme-kóros lett
Súlyos és veszélyes kór támadta meg a 65 éves színészt. A Lyme-kór többnyire gyógyítható, de nehezen elviselhető kínokkal jár, ráadásul tartani lehet olyan szövődményektől is, amelyek élete végéig elkísérik a beteget.
2014.10.22. 10:04
Storyonline.hu
Hogyan kezdjünk a túrázáshoz? - Tippek, szabályok, őszi és téli célpontok
Megérkezett az ősz, és vele együtt a túraszezon is. Aki kacérkodik a gondolattal, hogy el kellene kezdeni a rendszeres gyalogos kirándulásokat, annak szól a cikkünk. Orbán Róbert, ismert szombathelyi túravezető segítségét kértük.            Nem hiszem, hogy beszélhetünk abszolút kezdő túrázóról, hiszen az emberek általában már óvodás és kisiskolás korukban kirándulnak, túráznak szüleikkel vagy osztálytársaikkal. A túrázás olyan tevékenység, amelyet gyakorlatilag bárki űzhet. Mindenkinek ajánlom, aki érdeklődik a környezet, a természet iránt és szeret mozogni – mondja Orbán Róbert.  Nincs megszabva, hogy egy kezdő hány kilométeres távnak vágjon neki, de a szakember szerint  8-10 kilométer megtétele esetén beszélhetünk túráról, az alatt inkább sétálásról. Felső határ azonban van: 30-40 kilométer az, amit még valóban élvezhetünk, ám ez a távolság már inkább a haladóknak ajánlott. Az alapfelszerelés fontos: feltétlenül legyen nálunk kényelmes, vízálló cipő, esőkabát, térkép, és természetesen víz. A ruházat esetén az ár nem számít igazán, a hangsúly nem a márkán, hanem a praktikumon és a kényelmen van.  Ha túrázni indulunk, sajnos számolnunk kell a rossz időjárással is. Ez sokak kedvét elveszi, de egy-egy rövidebb kirándulást ilyenkor is meg lehet ejteni – bátorít Orbán Róbert.   Nincs olyan túrázó, aki ne tévedt volna el legalább egyszer. Ha valaki ennek ellenkezőjét mondja, az vagy nem túrázott még, vagy nem mondott igazat. Eltévedni emberi dolog. Ha ilyen történik velünk akkor menjünk vissza addig a pontig, amikor még tudtuk, hogy merre vagyunk, vagy próbáljunk eljutni az első faluba vagy országútra, ahol már könnyebben tájékozódhatunk – javasolja a túravezető.  Előfordulhat, hogy baleset történik velünk vagy társunkkal. A kisebb sérüléseket mi magunk is elláthatjuk, főleg ha viszünk magunkkal elsősegélydobozt, ha pedig nagyobb a baj, telefonon hívjunk segítséget.  Fontos, hogy egy esetleges nyári túrázás alkalmával a kullancsokra is odafigyeljünk. Orbán Róbert úgy véli, bár nem árt beoltatnunk magunkat, de a boltokban kapható kullancs elleni spray-k is elég megbízhatóak.   Bennem is sokszor volt már kullancs, de egyik sem okozott különösebb problémát, így megfelelőnek tartom a különböző krémeket és spray-ket – mondja.   Sok minden múlik azon, hogy milyen területen túrázunk. A fás, bokros területeken ugyanis sokkal több a kullancs. Ilyenkor a hosszúszárú nadrággal és a zokniba tűrt nadrágszárral is védekezhetünk ellenük. De a lényeg, hogy amint észrevettük az élőlényt, távolítsuk el amilyen gyorsan csak lehet.  Túrázni egyénileg és társasággal is érdemes elindulni, mindegyiknek megvan a maga varázsa. Ha valaki egyedül indul útnak, akkor jobban tud figyelni a természetre, kikapcsolhat és foglalkozhat a saját gondolataival. Társaságban viszont sok közös élményre tehet szert az ember, jó hangulatban és baráti beszélgetésekkel telhet így a nap.  Néhány kiváló őszi, téli turistacélpont:  Írottkő-kilátó (Kőszegi-hegység)  Csömötei szőlőhegy - Kőszegdoroszló- Pogányok  Ság hegy  A Kemenes-vidék  túraVas megyetermészet
2014.10.13. 17:49
Alon.hu
Őszi kutyabajok: Ezekre kell figyelni!
A legveszélyesebb ilyenkor is a kullancs.
2014.10.13. 12:30
Videokedvenc.hu
Őszi kutyabajok: Ezekre kell figyelni!
A legveszélyesebb ilyenkor is a kullancs.
2014.10.13. 12:30
Videokedvenc.hu
Őszi kutyabajok: Ezekre kell figyelni!
A legveszélyesebb ilyenkor is a kullancs.
2014.10.13. 12:30
Videokedvenc.hu
Őszi kutyabajok: Ezekre kell figyelni!
A legveszélyesebb ilyenkor is a kullancs.
2014.10.13. 10:30
Videokedvenc.hu
Lyme-kór: több hónapos lappangási idő
Fájdalmas mozgást okozhat a Lyme-kór, amivel ma már a kullancsok többsége..
2014.10.07. 11:50
Videokedvenc.hu
Lyme-kór: több hónapos lappangási idő
Fájdalmas mozgást okozhat a Lyme-kór, amivel ma már a kullancsok többsége..
2014.10.07. 11:50
Videokedvenc.hu
Súlyos allergiát okozhat a kullancscsípés!
Az Egyesült Államokban egyre nő egy amerikai kullancsfaj csípése után megjelenő, vörös húsra allergiás esetek száma.
2014.09.30. 19:30
Noinetcafe.hu
Ha ez a kullancs megcsíp, vegetáriánus leszel
Az Amblyomma americanum, vagyis a magányos csillag nevű kullancsfaj csípése egészen furcsa hatást vált ki, húsallergiát okozhat. Aki nem jár Észak-Amerika keleti részén, annak nem kell tőle tartania.
2014.09.28. 21:11
Nlcafe.hu
A kullancscsípés húsallergiát okozhat?
Az Egyesült Államokban egyre terjed a Lone Star névre keresztelt kullancsfaj, melynek csípése után jobb kerülni a vörös húsok fogyasztását. Az élősködő által okozott allergiás esetek, már több európai országban is megjelentek.
2014.09.07. 20:10
Stylemagazin.hu
A kullancscsípés húsallergiát okozhat?
Az Egyesült Államokban egyre terjed a Lone Star névre keresztelt kullancsfaj, melynek csípése után jobb kerülni a vörös húsok fogyasztását. Az élősködő által okozott allergiás esetek, már több európai országban is megjelentek.
2014.09.04. 09:00
Vital.hu
A kullancscsípés húsallergiát okozhat?
Kiütések, testszerte jelentkező ödéma, viszketés vagy akár anafilaxiás sokk is lehet a következménye, ha valaki a Lone Star kullancs csípését követő időszakban vörös húst fogyaszt. Az Egyesült Államokban egyre elterjedtebb élősködő által okozott allergiás esetek már több európai országban is megjelentek.
2014.09.03. 09:00
Eletforma.hu
A kullancscsípés húsallergiát okozhat?
Az Egyesült Államokban egyre terjed a Lone Star névre keresztelt kullancsfaj, melynek csípése után jobb kerülni a vörös húsok fogyasztását. Az élősködő által okozott allergiás esetek, már több európai országban is megjelentek.
2014.09.02. 11:14
Kamaszpanasz.hu
A kullancscsípés húsallergiát okozhat?
Az Egyesült Államokban egyre terjed a Lone Star névre keresztelt kullancsfaj, melynek csípése után jobb kerülni a vörös húsok fogyasztását. Az élősködő által okozott allergiás esetek, már több európai országban is megjelentek.
2014.08.29. 20:11
Webbeteg.hu
A kullancscsípés húsallergiát okozhat?
Az Egyesült Államokban egyre terjed a Lone Star névre keresztelt kullancsfaj, melynek csípése után jobb kerülni a vörös húsok...
2014.08.28. 15:00
Egeszsegkalauz.hu
A kullancscsípés húsallergiát okozhat?
Az Egyesült Államokban egyre terjed a Lone Star névre keresztelt kullancsfaj, melynek csípése után jobb kerülni a vörös húsok fogyasztását. Az élősködő által okozott allergiás esetek, már több európai országban is megjelentek.
2014.08.27. 12:43
Patikamagazin.hu
Kullancscsípés és vöröshús allergiát okozhat?
Az élősködő által okozott allergiás esetek már több európai országban is megjelentek.
2014.08.27. 09:06
Weborvos.hu
A kullancscsípés húsallergiát okozhat?
Az Egyesült Államokban egyre terjed a Lone Star névre keresztelt kullancsfaj, melynek csípése után jobb kerülni a vörös húsok fogyasztását. Az élõsködõ által okozott allergiás esetek, már több európai országban is megjelentek.
2014.08.27. 08:15
Napiaszonline.hu
Kullancs-csípés után húsallergia
Kényszer-vegetáriánusok lesznek az érintettek.
2014.08.27. 07:15
Nepszava.hu
"Perverziók" az állatvilágban
Mindenki másképp csinálja – de mindenki csinálja! A madarak is, a méhek is... hiszen a szaporodás, az utódnemzés, a faj reprodukciójának ösztönét „gyárilag” beléjük építette a természet. És akárhogy csinálják, az természetes. Legfeljebb számunkra meglepő. Összeszedtünk néhány bizarr példát az állatvilágból – csak erős idegzetűeknek! Csak semmi bizalmaskodás A mélytengeri polip nem híve a közvetlen érintkezésnek. Egyedül ejakulál, és a spermacsomagot úgy kézbesíti a nősténynek, hogy a spermát tartó karja leválik róla, elúszik a partner felé és annak bőrredői közt megtapadva további felhasználásig várakozik. Ezt a megoldást sokáig nem tudták értelmezni, pontosabban azt hitték a zoológusok, hogy valamiféle parazita féreg fertőzi meg ezúton a nőstény polipot. De nem csak a polip ilyen tartózkodó, a közvetlen behatolást egyes pókfajok hímjei is szívesen mellőzik. Inkább beleteszik amit kell a saját maguk szőtte kis zacskóba, majd a spermát visszaszippantják a fejük mellett elhelyezkedő, karnak használt tapogatóba, azt illesztik bele a nőstény ivarnyílásába. A nőstény a spermát egy testüregében elraktározza, és csak ovuláció idején használja fel megtermékenyülésre. Amikor a hím ezzel a művelettel végzett, igyekszik gyorsan eliszkolni, nehogy a nőstény befalatozza. Biztos, ami biztos A cseles sündisznó nem riad vissza attól, hogy lezárja az általa megtermékenyített nőstény hüvelyét egy olyan spermaanyaggal, amely megkeményedik, és ezzel lehetetlenné teszi a riválisok dolgát. Erényöv? Segédeszköz A kullancs nem bízik saját kilövellő erejében: szódáspalack-szerű képződménybe csomagolja a spermáját és jó sok szénsavval tölti fel. Ha a megfelelő nőstény közeledik, leharapja a kupakot, és a palackot a nyakával előre beletuszkolja a nőstény vaginájába, ahol a széndioxid buborékjainak köszönhetően a sperma szétárad a belső régiókban. Így is, úgy is... Az afrocimex poloskák az alvás és az étkezés kivételével minden idejüket a szeretkezésnek szentelik. A hím poloska nem sokat lacafacázik, nem keresgéli a vaginát: tőrszerű péniszét egyszerűen beledöfi a nőstény (vagy éppen egy másik hím) hasába, a spermium pedig addig-addig navigál a női szervezetben, míg rá nem talál az ovuláló petékre, amiket megtermékenyíthet. Szöveg: Simándi Juli; fotó: Europress Még több érdekesség az állatok furcs szokásairól az Éva magazin szeptemberi számában!
2014.08.22. 08:19
Evamagazin.hu
Ízületi fájdalom kullancscsípés miatt?
Édesanyámat két éve megcsípte egy kullancs, amit eltávolított. Néhány nap múlva vöröses, kerek folt jelentkezett a csípés helyén, ami magától elmúlt. Sajnos, akkor nem keresett fel orvost a problémával. Most már elviselhetetlen ízületi fájdalmai vannak, és ez nem igazán tudható be a gerincsérvének. Okozhatja ezt a kullancscsípés? - A WEBBeteg Orvos válaszol rovatának kérdéseiből.
2014.08.17. 16:07
Webbeteg.hu
Megcsípett egy kullancs? Ne egyél vörös húst!
Lehet, hogy nem ennyire azért még nem durva a helyzet, mégis aggasztó. Amerikai orvosok szerint ugyanis egyre gyakoribb a húsallergia a kullancscsípések után.
2014.08.10. 16:00
Kiskegyed.hu
Hogyan lehet megelőzni és kordában tartani a Lyme-kórt?
Az Egyesült Államokban a Lyme-kór a leggyakoribb kullancsok által terjesztett betegség, ami különösen az ország északkeleti régióiban fordul elő.
2014.08.08. 19:00
Noinetcafe.hu
Műszempillával tartják fel a sürgősségit
Szembe került műszempillával, kullancs- és szúnyogcsípéssel, egy héttel korábbi napszúrással is felkeresték már a szegedi sürgősségi betegellátó önálló osztályt (SBO) a nyitás óta eltelt másfél hónapban. A betegek 30-40 százaléka feleslegesen terheli a sürgősségi ellátót
2014.08.08. 14:00
Borsonline.hu
Négy év vesszőfutás: „Hányódtam a magyar egészségügy rendszerében”
„A legrosszabb az volt, amikor a kislányom sírt a kiságyban, de nem tudtam felvenni, mert nem bírtam felkelni az ágyból. Hason csúsztam az előszobáig, de onnan nem ment tovább. Negyedik éve küzdök egy olyan betegséggel, amelyet az orvosok nagy része el sem ismer: krónikus Lyme-kór.” Az egyik leggyakrabban félrekezelt betegséggel két évig járt orvosról orvosra Anna, akit így is csak a javulás győzött meg arról végleg, hogy ezúttal tényleg megtalálták, mitől van rosszul.
2014.08.02. 07:16
Nlcafe.hu
Négy év vesszőfutás: „Hányódtam a magyar egészségügy rendszerében”
„A legrosszabb az volt, amikor a kislányom sírt a kiságyban, de nem tudtam felvenni, mert nem bírtam felkelni az ágyból. Hason csúsztam az előszobáig, de onnan nem ment tovább. Negyedik éve küzdök egy olyan betegséggel, amelyet az orvosok nagy része el sem ismer: krónikus Lyme-kór.” Az egyik leggyakrabban félrekezelt betegséggel két évig járt orvosról orvosra Anna, akit így is csak a javulás győzött meg arról végleg, hogy ezúttal tényleg megtalálták, mitől van rosszul.
2014.07.28. 14:16
Nlcafe.hu
Kivédhető a Lyme-kór?
A Lyme-kór az egyik leggyakoribb, kullancsok által terjesztett betegség a világon. A kórokozó egy baktérium, a Borrelia burgdorferi.
2014.07.15. 18:00
Haziallat.hu
Kullancs-kisokos: vigyázat, akár végzetes is lehet!
Súlyos esetben akár végzetes kimenetele is lehet a kullancscsípésnek, ráadásul ahhoz, hogy a vérszívó megtaláljon minket, nem kell erdőbe mennünk, akár a lakótelepen is összeszedhetjük a kis élősködőt. Szakértővel beszélgettünk arról, hogy mire kell figyelni.
2014.07.11. 08:37
Mno.hu
Dugásból épít falat - de hogy jön ide a Fidesz?
Ő volt Jim Jarmusch legmenőbb korszakának legmenőbb arca, a Florida, a paradicsom és a Törvénytől sújtva underground sztárja, miközben zeneszerzőként és a Lounge Lizards szaxofonosaként is a coolság csúcsait ostromolta. Amióta a Lyme-kór megtámadta, csak a festésnek él: nem szívesen beszél a filmjeiről, de a zenéről és a képeiről annál inkább.
2014.07.10. 08:00
Magyarnarancs.hu
Így előzd meg az 5 leggyakoribb nyári balesetet
Vagy ha bekövetkezett valamelyik, így gyógyítsd: 1. Leégés Így előzd meg: fotó: Freeimages.com # Ne menj napra 11 és 3 óra között, # Egyél sok répát. A répa béta-karotin-tartalma védi a bőrt, így sokat tehetsz azért, hogy barnulj, ne pedig égj. # Használj olyan napozószereket, amelyek nem ártanak többet az egészségünknek, mint amennyit használnak.Ha már megtörtént a baj: # Igyál sokat! (Ezt persze a megelőzés bekezdéshez is írhattuk volna...) Főleg tiszta, hideg, buborékmentes vizet vagy hideg mentateát. A cukros üdítőket felejtsd el, mivel tovább súlyosbítják a vízvesztést. # Kend a bőröd 100%-os aloévera-kivonattal, ami csökkenti a gyulladást, nyugtatja és hidratálja a bőrt. Vigyázzunk együtt a Balaton vízminőségére – kattints tippjeinkért! 2. Napszúrás Így előzd meg: # Hőségben ne öltözz túl, mert az hőgutát okozhat. # Húzódj árnyékba. # Igyál sokat. # Viselj kalapot, főként ha már volt napszúrásod. Gyerekeken mindig legyen fejfedő, ha napra mentek! # Ne dolgozz, sportolj túl sokat a napon. # Néhány allergiaellenes szernek is van napszúrást okozó mellékhatása, érdemes ismerned a kockázati tényezőket. Tünetek: Fejfájás, a szédülés, a hányinger, a hányás, a gyengeség, esetleg ájulás. Ha már megtörtént a baj: # Helyezd el sötét szobában. # Itass vele sok vizet, friss gyümölcslevet, levest, ezek pótolják az ásványi anyagokat, vitaminokat és a folyadékveszteséget. # A homlokra és tarkóra tegyél hideg vizes borogatást. # Ha súlyos a beteg állapota, vagy nem javul megfelelően (például nem kommunikál), azonnal vidd kórházba. --pagebreak-- 3. Kullancscsípés Így előzd meg: # Kirándulás előtt fújj magadra (és hozzátartozóidra) kullancsriasztót. fotó: Freeimages.com Tünetek: A fertőzött kullancsokban élősködő Boreli Bulgdorferi baktérium terjeszti a Lyme-kórt, amely a csípést követő 2–30 nap múlva kezd tüneteket produkálni, és általános levertséggel, hőemelkedéssel jelentkezik. Ha szerencsénk van, a jellemző tünet, a vándorló piros folt is megjelenik, amiből már lehet tudni, hogy Lyme-kórral állunk szemben. Ha már megtörtént a baj: # A jó hír: penicillinnel a lyme boreliosis akár 100%-ban is gyógyítható. # A kullancs eltávolítása: A legfontosabb, hogy a potrohot soha ne nyomogassuk, ne kenjünk rá semmit, ne „varázsoljunk”, mert ilyenkor a kullancs a sebbe öklendezi a béltartalmát, és ez lesz a fertőzés forrása. Alkalmazzuk a következő három módszer egyikét: a) Kullancskiszedő kanállal nyúljunk a kullancs nyaka alá a bőr tövében, és rántsuk ki. b) Csipesszel fogjuk meg a bőrhöz legközelebb, és egy határozott mozdulattal szedjük ki a kullancsot. c) Erősebb cérnával tekerjük körbe a kullancs fejét a bőrnél, és rászorítva rántsuk ki. 4. Egyéb csípések (darázs, pók) Ha már megtörtént a baj: # Ha csípés után azonnal bedörzsölöd a csípés helyét petrezselyemmel, fokhagymával vagy teafaolajjal, elkerülhető a bőrtünet. # A gyulladásos, érzékeny reakciót ezen felül kalciummal lehet enyhíteni: a készítményekből érdemes a legnagyobb hatóanyag-tartalmút választani. #Tömény, kihűlt kamillateás borogatással szintén lerövidíthetjük a lábadozási időt. fotó: Photl.com 5. Szalmonella Így előzd meg: # A Salmonella baktérium mindig állati eredetű táplálékból, főleg tojásból és baromfihúsból tenyészik ki. A nyáron főzött ételt gyorsan hűtőbe kell tenni vagy hideg vízben kihűteni, nem állni hagyni szobahőmérsékleten. # Az alapvető higiéniai szabályokra is jobban figyeljünk, mert a legyek, bogarak is gyorsan széthordanak mindent. # A tojásokat felhasználás előtt 10 percig ecetes vagy grépfrútmagcseppes vízben fertőtleníthetjük. Ha már megtörtént a baj: # A legfontosabb a folyadék és az elektrolit (sók) pótlása. Itt is a víz, leves, gyümölcslé a legjobb kombináció. # Ha kisgyerekeknél jelentkeznek a panaszok, és csillapíthatatlan a hányás, érdemes kórházba menni, mert az ő egyensúlyuk hamar megborul a folyadékhiány miatt. # Soha nem szabad viszont hasfogókat adni-szedni. Természetesen nem jó nézni, ahogy gyermekünk előadja az Ördögűző című film egyik jelenetét, de aminek ki kell jönnie, annak tényleg ki kell jönnie. # Lázcsillapítót csak 39 fok felett kell adni, a láz alapvetően segít a fertőzés leküzdésében. Amíg a gyereknek hideg a keze, addig még megy fel a láz: ilyenkor be kell takarni a kis beteget. Szöveg: Dr. Rosta Eszter / Éva magazin
2014.07.09. 10:08
Evamagazin.hu
Egyszerű tipp kullancsok ellen
Ökoanyu segítségével levendulából kiváló kullancs elleni cseppet készíthetsz.
2014.07.08. 17:16
Nlcafe.hu
Fantasztikus video! Ez történik veled szúnyogcsípéskor!
Legtöbbször már csak azt érezzük, hogy csíp, ég viszket – a kullancs csípésekor, bőrünkbe fúródásakor még ezt sem. A szúnyogcsípés viszont pontosan beleillik a sorba. Ezen a fantasztikus videón pontosan látszik, hogy mi is történik a szúnyogcsípés közben.
2014.07.03. 11:00
Eletforma.hu
Jöhet a Lyme-kór elleni vakcina! Mikor dobják piacra az oltóanyagot?
Biztatóak a Lyme-kór elleni vakcinával kapcsolatban eddig végzett állatkísérletek.
2014.07.01. 07:35
Femina.hu
Lesz vakcina az egyik rettegett betegségre
A Lyme-kór ellen fejlesztettek egyedülálló vakcinát cseh tudósok. ...
2014.06.27. 10:00
Hazipatika.com
Állandó fájdalom gyötör
 42 éves nő vagyok. 1o éve vannak gerincpanaszaim, ez 2 éve visszatért, állandósult a fájdalom. Az orvosok nem mernek műteni, mert a hátgerincen van egy porckorongsérv és rossz helyen van. Van fájdalom a derék gerincnél is. Nagyon nem bírok aludni éjszaka, üvölteni tudnék, olyan mélyről érzem a fájdalmat a csontjaimban. Az orvos azt mondja, lehet, hogy a csigolyákkal van gond. 2 éve zsibbad mindkét lábam, és annyira fáj a combom, mint akibe belerúgtak, főleg éjszaka fel kell kelnem járkálni, nem tudok aludni. A nemi szervem is zsibbad, és nem tudom tartani a vizeletem március óta. 1 hete bevitt a mentő a stroke-osztályra, mert lezsibbadt a bal kezem, bal lábam, nem tudtam beszélni, és kettőt láttam a bal szememmel, és hányingerem volt. Azt mondta az orvos, hogy nem kaptam agyvérzést, és csinált ENG vizsgálatot, az egész testemen rendben talált mindent. Nézték a cukrot, Lyme-kórt, rendben volt minden. Lejött egy ortopéd orvos, megvizsgált és azt mondta. hogy sajnálja, de ő nem mer megműteni, mert a hátamnál a sérv van rossz helyen. Ennyivel be is fejezte. De sajnos úgy jöttem ki a kórházból, hogy a bal kezemet csak kicsit tudom emelni, a bal lábam térdtől a lábujjamig nem érzem és nem tudom mozgatni, csak járókerettel tudok közlekedni, kiírtak rehabilitációt. Azt szeretném kérdezni, Ön szerint a gerincemtől lehet ez? Mert rettenetesen fáj az egész gerincem azóta is. Vagy Önnek, doktornő, nem jut még valami eszébe, valami vizsgálat vagy valami rejtett betegség, pl. SM Sklerozis Multiplex vagy Guillain - Barre Syndrome vagy valami más?? És hogy az ENG vizsgálat annyira pontos, nekem miért nem mutatta ki, hogy zsibbad a jobb lábam és hogy a bal lábam nem tudom mozgatni térdtől a lábam ujjáig?? És akkor az a gyanú is felmerült hogy van cauda equina - syndrome és azt is megnézték, nem volt. A Lasegue teszt is pozitív volt 3o fokban. Sajnos akkor nem értem, mi történik, de azt tudom, hogy a gerincem nagyon fáj. Azt még le kell írnom, hogy 1o éve van pánikszindrómám, xanor o,5 mg-os gyógyszert szedek 3x1-et naponta, és Citalopram 1x1-et naponta. Azt mondta a kórházban az orvos, hogy ír beutalót a pszichiátriára, mert ő úgy látja, hogy én kaptam traumatikus stresszt. De sajnos azóta, mióta kijöttem a kórházból, olyanokat álmodok, hogy a bal lábam, amit húzok magam után, egy orvos le akarja vágni, de nem látom az arcát teljesen, elfáradok meg mindig valaki kerget és nem tudok szaladni, érzem, hogy mintha átélném azokat a dolgokat, amikor bent feküdtem a kórházban és mindig velem vannak, talán valami altató is kellene? Mindig zaklatott és nyugtalan vagyok, a lábam se csinálja, amit én szeretnék. Bármilyen válasznak nagyon örülni fogok. Tisztelettel: AnnaKedves Anna! Nagyon sok olyan kérdése van, ami egyáltalán nem az én kompetenciám. Nem vagyok orvos, egy bölcsészdiplomával rendelkező pszichológus vagyok. Abból, amit leír, az látszik, hogy a tünetei egy részének van organikus oka, de mintha lennének olyan tünetek is, amelyeket nem lehet ezzel magyarázni, tehát valamilyen pszichés háttere lehet. De magáról nem ír semmit a tünetein kívül – olyan mintha el is bújna a tünetek mögé. Pedig bizonyára van oka annak a múltjában, hogy pánikrohamai lettek. Mindez, amit leír, olyan komplex, hogy az jutott eszembe, érdemes lenne először elmennie egy családállításra, hogy valamit átfogóan megértsen a tüneteiből, aztán pedig belekezdenie egy egyéni terápiába. Sajnos azt kell mondjam, hogy ingyenes terápiás felnőtt ellátást nem nagyon találni, de érdemes áldozni rá. Gondolom orvosokra, gyógyszerekre is rengeteget költ – mégsem hozott megoldást. Néhány hetes tartózkodás a pszichiátrián nem fogja megoldani az állapotát. Van, hogy 1-2 éves szenvedéssel teli terápiás munka hoz enyhülést. Remélem, hogy lesz kitartása komolyan belevágni és dolgozni magán!   Üdvözlettel: Majoros AndreaMajoros Andreagyermek- és serdülő klinikai szakpszichológus
2014.06.24. 12:47
Mipszi.hu
Vakcinát fejlesztettek Lyme-kór ellen
A kullancsok terjesztette betegség ellen eddig nem volt védelem, az új oltóanyag azonban egerekben és kutyákban a kór elleni antitestek képződését indította el.
2014.06.18. 19:00
Hir24.hu
A lyme kór betegség tünetei
Mielőtt elindulunk a szabadba, hogy élvezzük a jó időt, gondoljunk a kullancsok által terjesztett Lyme-kórra – javasolják a szakemberek.
2014.06.10. 20:00
Kertvarazsmagazin.hu
A fertőzött kullancscsípés tünetei
Itt a kora nyár, itt a kullancsszezon! Készülj fel időben a csípések kezelésére, és ismerd fel, ha fertőzött kullanccsal találkoztál!
2014.06.06. 15:00
Otvenentul.hu
Hogy néz ki a kullancs? 4 dolog, amiről biztosan felismerheted
Ha egy hirtelen felbukkant sötét, anyajegyszerű foltot találsz a bőrödön, vizsgáld kritikus szemmel!
2014.06.06. 12:15
Femina.hu
Lyme-kór: így néz ki a betegség jellegzetes tünete - Fotó a vándorló bőrpírról
A kokárdaszerű piros folt a Lyme-kór legtipikusabb tünete.
2014.05.31. 14:05
Femina.hu
A gyerekből veszed ki a kullancsot? A 3 legfontosabb dolog, amire figyelj
A felnőttekre és a gyerekekre is veszélyt jelent a Lyme-kór.
2014.05.18. 16:35
Femina.hu
Fontos a védekezés a Lyme- kór ellen!
Az Egyesült Államokban a Lyme-kór a leggyakoribb kullancsok által terjesztett betegség, ami különösen az ország északkeleti régióiban fordul elő.
2014.05.14. 17:00
Noinetcafe.hu
Kullancspara – mit tegyünk, ha már megtörtént a baj?
Szakemberek szerint idén kullancsinvázió várható. Az enyhe tél miatt idén ötször–tízszer annyi kullancs lesz, mint tavaly. Védekezzünk ahogy tudunk, de ha mégis megtörténik a baj, és kullancsot találunk, elmondjuk, mi a teendő!
2014.05.11. 09:00
Eletforma.hu
Még több kullancs lepte el hazánkat
A hazai kullancsok fele fertőzött. Az enyhe téli időjárás miatt idén még fokozottabb a veszély. Biztosan ti is találkoztatok már a kerti munkák, a mezőn, erdőben tett kirándulások kellemetlen és egyben hívatlan vendégeivel, a kullancsokkal. Sajnos az idén a sokat szajkózott védelem, megelőzés még időszerűbb, hiszen az enyhe téli időjárás egyáltalán nem szorította vissza a számukat. Sajnos a hazánk területén élő kullancsok fele fertőzött, de ez a szám az ország egyes területein még magasabbra kúszhat. Fotó: Pinterest A fertőzött kullancsok több, mint 90%-a Lyme-kórt terjeszt. A csípés helye körül kialakuló piros kör gyulladást jelez, amellyel azonnal forduljunk orvoshoz, hiszen a kialakult bakteriális fertőzést gyorsan kezelni kell. A Lyme-kór jól kezelhető, de ez nagyban függ a vérszívás hosszától, a egyén immunrendszerének erősségétől, a kullancs fertőzőképességétől. A Lyme-kórra nincs védőoltás. A másik, kullancsok által terjesztett betegség az agyvelőgyulladás, ami viszont védőoltással megelőzhető. Sajnos nálunk nagyon kevés a betegség ellen védőoltást igénylők száma, pedig a védettség kialakulását előidéző injekció már a házi orvosoktól beszerezhető. Ne feledkezzünk meg háziállataink védelméről sem. Kutyák, macskák kullancsok elleni védelmét többféle nyakörv, csepp szolgálja. Általános tapasztalat, hogy az árán nem érdemes spórolni, az olcsó sajnos általában gyenge minőséget is takar. Bármerre járunk tavasszal-nyáron, rengeteg bogár akad utunkba. Ahhoz, hogy a gyerekek ne féljenek, ne undorodjanak tőlük, meg kell őket ismertetni a világukkal. Kattints. Mit tehetünk, hogy a minimálisra csökkentsük a kullancsok esélyeit? Néhány jó tanács: - Ne sajnáljuk a ráfordítást a védőoltások beadatására. - Zárt ruházatban, könnyű sapkában, kendőben időzzünk a rizikós helyeken. - Használjunk kullancsriasztó hatású, pikaridin tartalmú készítményeket. Már homeopátiás készítményeket is lehet kapni, ezeknek nincs mellékhatásuk. - Természetjárás után azonnal nézzük át magunkat, hiszen a kullancsból a kórokozók csak 4-6 óra múlva kerülnek a szervezetünkbe, így sok mindennek elejét vehetjük. - Ha kullancsot találunk magunkban, minél előbb távolítsuk el, lehetőleg 48 órán belül, de mindig jegyezzük meg a csípés helyét és idejét. - A legjobb eszköz az eltávolításra a kullancskiszedő csipesz. Ti hogyan védekeztek a kullancsveszély ellen?
2014.05.08. 07:49
Evamagazin.hu
Fokozódó kullancsveszély - Lyme-kór és kullancsencephalitis
Az utóbbi évtizedekben igencsak megváltozott éghajlati tényezők, azaz az enyhe telek és általános melegedés következtében a kullancsok igencsak megszaporodtak, így már nem csak kifejezetten a természetjárók, vadászok, túrázók vannak kitéve a kullancscsípés veszélyeinek, hanem a városi parkokban sétálók is! Mit tegyünk, hogy elkerüljük a bajt?
2014.05.04. 15:05
Bestofcafe.hu
Nem kerülhetjük el, de felkészülhetünk rá
Sokan riogatnak ilyesmivel, ám valószínűleg nem kell idén kullancsinvázióra számítanunk. Az viszont biztos, hogy meg kell tanulni a kullancs elleni védekezést, mert a parazitával való találkozás törvényszerű.
2014.05.03. 21:33
Hajraegeszseg.hu
Kullancsok - veszélyesebbek, mint gondolná!
Nincs természetes ellenségük, nincs rendszeres vegyszeres irtás és akár évekig is képesek életben maradni anélkül, hogy vért szívnának. A kullancsok elszaporodásának megakadályozása rendkívül nehéz, ezért fontos, hogy gondoskodjunk a megfelelő megelőzésről, hiszen akár egyetlen kullancscsípés is halálos következményekkel járhat.
2014.04.30. 14:37
Webbeteg.hu
Havi egy csepp és kutyáink megmenekülhetnek a kullancsoktól
A kullancs elleni nem megfelelő védekezés és megelőzés, kedvenceink életébe is kerülhet.
2014.04.29. 20:01
Napidoktor.hu
„Az új Éva frissebb, modernebb és provokatívabb"
Pócsik Anita levele a májusi Évában. Az új, még inkább letisztult Éva teljes káosz közben született. Nem a szerkesztőségben volt persze káosz, hanem csak nálam. Amióta megszületett Móka, azaz a kisebbik kisfiam, erősen fölpörögtek az események. Hogy csak a legutolsó hetet mondjam, a lapzárta hetét, a munkahelyi és a három gyerek melletti teendőkön kívül a következő dolgok adódtak: a suliban hajtetűt szedett össze a középső kölyök, a legkisebb beteg lett, a legnagyobb egyszer az uszodában felejtette az iskolatáskáját, a középső meg kétszer (ez egyébként azt jelenti, hogy a férjem háromszor ment érte), kisméretű kutyánkat orvoshoz kellett vinni, mert fölcsinálta egy német juhász, aztán a macskát is, mert kullancs ment a szemébe, a bébiszitter a legrosszabb pillanatban lemondta, beállított két napra egy külföldi barátnőm, a lányomat meg fel kellett készíteni egy ötnapos német útra, lelkileg is, mert először ment nélkülünk, de nem is sorolom, jól vagyunk, jól vagyok. Így készült tehát az Új Lap. Új Évát és anyák napi számot egyébként mindig különösen jó tervezni. Ahogy látod, más a borító, más a méret, más a papír, és ha belelapozol, láthatod, hogy új rovatok is születtek. Szándékaink szerint frissebb, üdébb, modernebb és kissé provokatívabb lett az új Éva. Joy Napok 2014! A májusi Évához csomagolva kuponfüzetet találsz, amelyMájus 9–11 között 20–65% kedvezménnyel vásárolhatsz olyan üzletekben, mint a Butlers, a Branch Shoes, a Játékvár vagy a Drogerie Markt. Ennek a lapszámnak a fő tematikája az anyák és gyerekeik. Olyanok, akik különlegesek, akik mások, mint az átlag. Mert bár mindannyian (és teljes joggal) úgy érezzük, hogy nem vagyunk átlagosak, azért vannak egészen kivételes esetek, helyzetek, családok is.
2014.04.23. 09:48
Evamagazin.hu
Ne kenjünk semmit a kullancsra!
A tavasz beköszöntével megkezdődött az igazi allergia- és kullancs-szezon. Ha nem készültünk fel a téli hónapokban, most már csak tüneti kezeléssel tudunk javítani a közérzetünkön - mondta az InfoRádiónak Dr. Czakler Éva mentőorvos, az Országos Mentőszolgálat Alapítvány alelnöke.
2014.04.19. 12:27
Inforadio.hu
Készüljünk: kullancsözön várható!
Az enyhe tél miatt idén rengeteg kullancsra és szúnyogra számítanak a szakemberek. A legtöbb kullancs várhatóan az Alpokalján, a Bakonyban és az Északi-középhegységben lesz, ráadásul a rovarok mintegy 50 százaléka Lyme-kórral fertőzött.
2014.04.19. 09:19
Inforadio.hu
Kullancsveszély jó tanácsokkal
Az enyhe tél miatt megtízszereződött a kullancsok száma hazánkban. Sok a tévhit is körülöttük: az interneten terjedő tanácsokkal szemben tilos gyufával vagy csipesszel "közelíteni" a kullancs felé. Az sem igaz, hogy a Polybé-tabletta elriasztaná őket.
2014.04.18. 20:39
Nol.hu
Kullancscsípés, Lyme-kór – így védekezzünk!
Az enyhe tél miatt a kullancsok nemcsak túlélték a telet, de még fokozottan is szaporodtak. Így idén még jobban figyelnünk kell arra, hogy védekezzünk ellenük. Ha a megelőzés ellenére mégis megtörténik a baj, további teendőink lesznek, hogy az esetleges következmények hatásait kivédjük. Megmondjuk, mi a teendő!
2014.04.18. 09:00
Eletforma.hu
Így előzhető meg a kullancscsípés
Mivel a Lyme-kórra és még számos kullancs által terjesztett betegségre nem létezik védőoltás, érdemes megfogadni a szakértő tanácsait a fertőzés megelőzésére vonatkozóan.
2014.04.18. 08:30
Vital.hu
Előzd meg a kullancscsípést
Mivel a kullancs által terjesztett betegségekre nem létezik védőoltás, a legfontosabb tanácsok a megelőzésre vonatkoznak.
2014.04.17. 11:45
Otvenentul.hu
A fertőzött kullancsok 95%-a Lyme-kórt terjeszt
Az enyhe tél után még több lesz a kullancs és a szúnyog.
2014.04.17. 07:10
Metropol.hu
Enyhe volt a tél, több a kullancs
A kullancsok fokozott számban támadnak idén – nem volt ugyanis fagyos, hideg tél, amely kiirthatta volna őket az elmúlt hónapok során.
2014.04.17. 05:36
Haziallat.hu
Kullancs-térkép: Melyek a veszélyeztetett területek?
Kíváncsi, hogy az elmúlt években földrajzilag hol fordult elő a legtöbb kullancs okozta megbetegedés? Melyek hazánkban a nagy fertőzéskockázatú területek? Nézze meg az elmúlt évek adatait!
2014.04.16. 13:21
Webbeteg.hu
Így előzze meg a kullancscsípést!
Mivel a Lyme-kórra és még számos kullancs által terjesztett betegségre nem létezik védőoltás, érdemes megfogadni a szakértő tanácsait a fertőzés megelőzésére vonatkozóan. ...
2014.04.16. 10:00
Hazipatika.com
Enyhe volt a tél, több a kullancs
A kullancsok fokozott számban támadnak idén &- nem volt ugyanis fagyos, hideg tél, amely kiírthatta volna őket. Kiemelten figyelni kell tehát arra, hogy megelőzzük a kullancscsípést, és ezzel együtt minimalizáljuk a Lyme kór veszélyét.
2014.04.16. 08:02
Anna.hu
Vigyázat! Kullancs-veszély!
A kullancsok fokozott számban támadnak idén – nem volt ugyanis fagyos, hideg tél, amely kiírthatta volna őket az elmúlt hónapok során. Kiemelten figyelni kell tehát arra, hogy megelőzzük a kullancscsípést, és ezzel együtt minimalizáljuk a Lyme kór veszélyét. Akkor sem kell azonban megijedni, ha a betegséget diagnosztizálták– magas nyomású oxigénnel segíteni lehet a betegeken. A kullancscsípés [...]
2014.04.16. 07:42
Bellacafe.hu
Enyhe volt a tél, több a kullancs
A kullancsok fokozott számban támadnak idén - nem volt ugyanis fagyos, hideg tél, amely kiírthatta volna őket az elmúlt hónapok során. Kiemelten figyelni kell tehát arra, hogy megelőzzük a kullancscsípést, és ezzel együtt minimalizáljuk a Lyme kór veszélyét. Akkor sem kell azonban megijedni, ha a betegséget diagnosztizálták- magas nyomású oxigénnel segíteni lehet a betegeken.
2014.04.14. 20:02
Napidoktor.hu
Tízszer több a kullancs, mint tavaly
Az enyhe tél miatt idén legalább tízszer annyi a kullancs, mint tavaly. Az állomány fele ráadásul Lyme-kórral fertőzött. Hogy kerüljük el a kullancscsípést?
2014.04.14. 13:21
Webbeteg.hu
Az enyhe tél után rengeteg a kullancs
A kullancsok fokozott számban támadnak idén, nem volt ugyanis fagyos, hideg tél, amely kiírthatta volna őket. Szűkebb hazánk egyébként is súlyosan fertőzött ettől a rovartól.
2014.04.14. 08:45
Kemma.hu
Még többen szívják a vérünket
A kullancsok fokozott számban támadnak idén - nem volt ugyanis fagyos, hideg tél, amely kiirthatta volna őket az elmúlt hónapok során. Kiemelten figyelni kell tehát arra, hogy megelőzzük a kullancscsípést, és ezzel együtt minimalizáljuk a Lyme kór veszélyét.
2014.04.13. 09:53
Stop.hu
Kullancs-helyzet: Így védd meg tőlük kedvenced!
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2014.04.12. 14:00
Videokedvenc.hu
Enyhe volt a tél, több a kullancs
A kullancsok fokozott számban támadnak idén – nem volt ugyanis fagyos, hideg tél, amely kiírthatta volna őket az elmúlt hónapok során.
2014.04.12. 10:58
Gondola.hu
Enyhe volt a tél, több a kullancs
A kullancsok fokozott számban támadnak idén – nem volt ugyanis fagyos, hideg tél, amely kiírthatta volna őket az elmúlt hónapok során. Kiemelten figyelni kell tehát arra, hogy megelőzzük a kullancscsípést, és ezzel együtt minimalizáljuk a Lyme kór veszélyét.
2014.04.12. 10:00
Patikamagazin.hu
Enyhe volt a tél, több a kullancs
A kullancsok fokozott számban támadnak idén – nem volt ugyanis fagyos, hideg tél, amely kiírthatta volna őket az elmúlt hónapok során. Kiemelten figyelni kell tehát arra, hogy megelőzzük a kullancscsípést, és ezzel együtt minimalizáljuk a Lyme kór veszélyét. Akkor sem kell azonban megijedni, ha a betegséget diagnosztizálták– magas nyomású oxigénnel segíteni lehet a betegeken.
2014.04.11. 19:52
Hajraegeszseg.hu
Enyhe tél után több kullancs
A kirándulószezonnal sajnos a kullancsszezon is indul.
2014.04.11. 15:47
Nepszava.hu
Enyhe volt a tél, több a kullancs
A kullancsok fokozott számban támadnak idén - nem volt ugyanis fagyos, hideg tél, amely kiírthatta volna őket az elmúlt hónapok során. Kiemelten figyelni kell tehát arra, hogy megelőzzük a kullancscsípést, és ezzel együtt minimalizáljuk a Lyme kór veszélyét. Akkor sem kell azonban megijedni, ha a betegséget diagnosztizálták- magas nyomású oxigénnel segíteni lehet a betegeken.
2014.04.11. 14:10
Csaladinet.hu
Kullancscsípés megelőzése, kullancs eltávolítása
Az elmaradt fagyos, hideg tél miatt több a kullancs az idén. Hogyan kerülheted el a kullancscsípést? Mi a teendő kullancscsípés esetén? Miért tilos zsírral bekenni a kullancscsípést? Meg kell-e őrizni a kullancsot, ha kivetted a bőröd alól? Tudd meg mi a legújabb terápia a kullancs okozta Lyme-kór kezelésre!
2014.04.11. 10:48
Szuloklapja.hu
„Kis csípés-nagy veszély” - Ma van az Egészség Világnapja
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) minden évben április 7-én ünnepli az Egészség Világnapját. Idén a vérszívó ízeltlábúak (pl. szúnyog, kullancs), azaz vektorok útján terjedő betegségekre szeretnék felhívni a figyelmet, mert világszerte évente több mint egy milliárd ember fertőződik meg,és ebből 1 millió ember meghal a vérszívó ízeltlábúak útján terjesztett betegségek következtében. Ezért az idei Világnap jelmondata a „Kis csípés-nagy veszély”.
2014.04.07. 14:40
Patikamagazin.hu
Szezonális vérszívás: kullancs, bolha, szúnyog
A négylábú kedvencekre számtalan, különféle élősködő által terjesztett kór leselkedik. Ezek közül a leggyakoribb a kullancsok által terjesztett betegségek. Sokan nem tudják, hogy szinte egész évben támadnak a kullancsok...
2014.03.29. 07:45
Haziallat.hu
Rovarinvázió jön az enyhe tél után
Magyarország — Régen látott vérszívó-invázióra készülhetünk néhány héten belül: az enyhe időjárás miatt kullancs- és szúnyoglárvatömegek élték túl a telet. Így egy hónappal korábban támadnak  a vérszívók.
2014.03.28. 18:15
Blikk.hu
Lyme-kór: Akár hónapokig is lappanghat
Fájdalmas mozgást okozhat a Lyme-kór, amivel ma már a kullancsok többsége..
2014.03.24. 07:00
Videokedvenc.hu
Lyme-kór: Akár hónapokig is lappanghat
Fájdalmas mozgást okozhat a Lyme-kór, amivel ma már a kullancsok többsége..
2014.03.24. 07:00
Videokedvenc.hu
Kullancs- és szúnyoginvázió jöhet – benyújtja a számlát a meleg tél
Szúnyogok és kullancsok megerősített hadával, kártevők támadásával és fagykárok lehetőségével kompenzálja a természet az enyhe telet és hirtelen kikeletet. Könnyen lehet, hogy visszasírjuk még a mínuszokat.
2014.03.23. 14:50
Babesiosis: Betegség, ami a kutya életébe is kerülhet
Magas láztól és levertségtől szenved a kutya, ha a kullancs babesiosis..
2014.03.23. 07:00
Videokedvenc.hu
Babesiosis: Betegség, ami a kutya életébe is kerülhet
Magas láztól és levertségtől szenved a kutya, ha a kullancs babesiosis..
2014.03.23. 07:00
Videokedvenc.hu
A kullancscsípés okozta ártalmak megelőzhetők!
A közönséges kullancs számos kórokozót hordozhat és terjeszthet, amelyekkel vérszívása során az embert is megfertőzheti. E betegségek közül Magyarországon elsősorban a Lyme-kór és a kullancs terjesztette vírusos agyvelőgyulladás fordul elő. Fontos tudni, hogy kis odafigyeléssel a betegségek megelőzhetők, illetve az agyvelőgyulladás esetében védőoltás is rendelkezésre áll.
2014.03.21. 15:35
Egeszsegtukor.hu
Kullancs-para: Hatékony védekezés a vérszívók ellen
Kutyánként változik, hogy melyik kullancs elleni szer a leghatékonyabb.
2014.03.19. 08:00
Videokedvenc.hu
Kullancs-para: Hatékony védekezés a vérszívók ellen
Kutyánként változik, hogy melyik kullancs elleni szer a leghatékonyabb.
2014.03.19. 07:00
Videokedvenc.hu
Így védekezzünk tavasszal a Lyme kór ellen!
Mielőtt elindulunk a szabadba, hogy élvezzük a jó időt, gondoljunk a kullancsok által terjesztett Lyme-kórra – javasolják a szakemberek.
2014.03.10. 15:30
Noinetcafe.hu
A lyme kór betegség tünetei
Mielőtt elindulunk a szabadba, hogy élvezzük a jó időt, gondoljunk a kullancsok által terjesztett Lyme-kórra – javasolják a szakemberek.
2014.02.09. 20:00
Kertvarazsmagazin.hu
Ezek a gyors lefolyású babéziózis első tünetei
A betegséget egy egysejtű parazita okozza, ami kullancscsípés útján..
2014.01.11. 13:00
Videokedvenc.hu
A lyme kór tünetek veszélyesek!
Mielőtt elindulunk a szabadba, hogy élvezzük a jó időt, gondoljunk a kullancsok által terjesztett Lyme-kórra – javasolják a szakemberek.
2013.12.22. 10:30
Noinetcafe.hu
Segített az öngyilkosságban, aztán magát is megölte a férj
Egy kullancscsípés miatt kellett elveszítenie a feleségét, és képtelen volt nélküle élni, ezért fél évvel azután, hogy segített meghalni az imádott nőnek, magával is végzett a férj.
2013.12.04. 13:39
Ma.hu
A lyme kór betegség tünetei
Mielőtt elindulunk a szabadba, hogy élvezzük a jó időt, gondoljunk a kullancsok által terjesztett Lyme-kórra – javasolják a szakemberek.
2013.11.27. 14:20
Kertvarazsmagazin.hu
Védekezz a paraziták ellen – tippek az állatorvostól
külső élősködő,Dr. Szaniszló Ferenc,babéziózis,lyme-kór,foresto
2013.11.27. 08:00
Videokedvenc.hu
Védekezz a paraziták ellen – tippek az állatorvostól
külső élősködő,Dr. Szaniszló Ferenc,babéziózis,lyme-kór,foresto
2013.11.27. 08:00
Videokedvenc.hu
Fülzúgást is okozhat a kullancs
Amikor a 63 éves svájci férfi fülzúgása miatt felkereste a helyi kórházat, az orvosok még nem is sejtették, mit találnak majd a hallójáratában. Egy apró kullancs tapadt a dobhártyájához, ami valószínűleg egy doromboló házi kedvencről került a férfi fülébe.
2013.11.20. 19:00
Noinetcafe.hu
A hipertóniának sajnos nincs egyértelmű tünete?
Szinte nincs is olyan ember, aki ne halott volna még a magas vérnyomásról, ám sokan nem veszik komolyan, hiszen a neve nem olyan rémisztő, mint például egy Lyme-kór. De azért azt nem árt tudni, hogy a hipertóniának súlyos következményei vannak, ráadásul nem is egyszerű észrevenni, hiszen jellemző tünetekkel nem rendelkezik, ahogyan azt dr. Kapocsi Judit tanárnőtől magas vérnyomás specialistától megtudhatjuk.
2013.11.01. 09:55
Patikamagazin.hu
Észrevétlenül támad a magas vérnyomás, sokáig nincs jele
Szinte nincs is olyan ember, aki ne halott volna még a magas vérnyomásról, ám sokan nem veszik komolyan, hiszen a neve nem olyan rémisztő, mint például egy Lyme-kór.
2013.10.22. 13:53
Ma.hu
Egyre veszélyesebbek a kullancsok Zalában
Tavalyhoz képest több mint kétszeresére nőtt Zalában a kullancs-encephalitis megbetegedések száma, kisebb mértékben növekedett a Lyme-kóros esetek száma is – derül ki a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve és az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) adataiból.
2013.10.22. 07:30
Otvenentul.hu
Kullancsveszély Zalában
Tavalyhoz képest több mint kétszeresére nőtt Zalában a kullancs-encephalitis megbetegedések száma, kisebb mértékben növekedett a Lyme-kóros esetek száma is - derül ki a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve és az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) adataiból.
2013.10.21. 14:00
Napidoktor.hu
Veszély Zalában: ezt jobb ha elolvassa
Tavalyhoz képest több mint kétszeresére nőtt Zalában a kullancs-encephalitis megbetegedések száma, kisebb mértékben növekedett a Lyme-kóros esetek száma is - derül ki a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve és az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) adataiból.
2013.10.19. 20:57
Vjm.hu
Rengeteg a kullancs Zalában
Tavalyhoz képest több mint kétszeresére nőtt Zalában a kullancs-encephalitis megbetegedések száma, kisebb mértékben növekedett a Lyme-kóros esetek száma is - derül ki a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve és az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) adataiból.
2013.10.19. 08:28
Stop.hu
Vigyázz! Ősszel aktívak a kullancsok!
Nem kíméli a kullancs a kutyát.
2013.10.19. 08:00
Videokedvenc.hu
Vigyázz! Ősszel aktívak a kullancsok!
Nem kíméli a kullancs a kutyát.
2013.10.19. 08:00
Videokedvenc.hu
Drasztikusan nőtt a kullancs okozta fertőzések száma
Tavalyhoz képest több mint kétszeresére nőtt Zalában a kullancs-encephalitis megbetegedések száma, kisebb mértékben növekedett a Lyme-kóros esetek száma is – derül ki a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve és az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) adataiból.
2013.10.18. 21:40
168ora.hu
Több mint kétszeresére nőtt Zalában a kullancs okozta fertőzések száma
Tavalyhoz képest több mint kétszeresére nőtt Zalában a kullancs-encephalitis megbetegedések száma, kisebb mértékben növekedett a Lyme-kóros esetek száma is.
2013.10.18. 18:18
Ma.hu
Jelentősen nőtt Zalában a kullancs okozta fertőzések száma
Tavalyhoz képest több mint kétszeresére nőtt Zalában a kullancs-encephalitis megbetegedések száma, kisebb mértékben növekedett a Lyme-kóros esetek száma is - derül ki a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve és az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) adataiból. tovább
2013.10.18. 16:19
Alon.hu
Lyme-kóros kullancsok lepték el a margitszigeti sünöket
Az embereknek nincs mitől félniük, de a kutyákat érdemes riasztószerekkel védeni – adta hírül az InfoRádió.
2013.10.03. 19:10
Hir24.hu
Kullancsosak lettek a margitszigeti sünök
És terjeszthetik a Lyme-kórt. Az emberre nem veszélyesek, de a kutyákra oda kell figyelni.
2013.10.03. 15:20
Index.hu
Lyme-kóros sünkullancsokra bukkantak a Margitszegeten
A Margitszigeten élő sünöket vizsgálta egy kutatócsoport, amelynek tagjai szerint rengeteg kullancs van az állatokon - nagy részük pedig Lyme-kórral fertőzött. Földvári Gábor, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának parazitológusa viszont az InfoRádiónak azt mondta, az embereknek nem kell félniük a fertőzés miatt, viszont a kutyáknál érdemes riasztószereket használni.
2013.10.03. 11:20
Hvg.hu
Nem fenyeget embert a margitszigeti "sünkullancs"
A Margitszigeten élő sünöket vizsgálta egy kutatócsoport. Ennek során derült ki, hogy rengeteg kullancs van az állatokon, amelynek nagy része Lyme-kórral fertőzött. Földvári Gábor, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának parazitológusa az InfoRádiónak elmondta: az embereknek nem kell félniük a fertőzés miatt, viszont a kutyáknál érdemes riasztószereket használni.
2013.10.03. 07:06
Inforadio.hu
Kullancs csípte meg, belehalt a fertőzésbe
Alig két hónapot élt egy osztrák férfi azt követően, hogy egy kirándulás közben megcsípte őt egy kullancs: agyvelőgyulladás vitte el az életerős családapát. Szinte azonnal kómába esett.
2013.10.02. 10:13
Ma.hu
Kullancs nyomait fedezték fel egy egyiptomi kutyamúmián francia régészek
Kullancs nyomait fedezték fel egy kutyamúmián francia kutatók egyiptomi ásatásaikon, ez az első régészeti bizonyíték az állatok bőrébe-szőrébe kapaszkodó élősködők, az úgynevezett ektoparaziták korábbi létezésére.
2013.10.02. 06:53
Haziallat.hu
Őszi kutyabajok: Mire ügyeljen a gazdi?
A legveszélyesebb ilyenkor is a kullancs.
2013.09.27. 08:00
Videokedvenc.hu
Őszi kutyabajok: Mire ügyeljen a gazdi?
A legveszélyesebb ilyenkor is a kullancs.
2013.09.27. 08:00
Videokedvenc.hu
A kullancs, ami mumifikálás után sem tágít
Kullancs nyomait fedezték fel egy kutyamúmián francia kutatók egyiptomi ásatásaikon. Ez az első régészeti bizonyíték az állatok bőrébe-szőrébe kapaszkodó élősködők, az úgynevezett ektoparaziták korábbi létezésére. A lelet segíthet kideríteni, honnan eredtek és hogy terjedtek el az élősködők által terjesztett betegségek.
2013.09.25. 11:01
Vjm.hu
Kullancs nyomai egy egyiptomi kutyamúmián
Kullancs nyomait fedezték fel egy kutyamúmián francia kutatók egyiptomi ásatásaikon, ez az első régészeti bizonyíték az állatok bőrébe-szőrébe kapaszkodó élősködők, az úgynevezett ektoparaziták korábbi létezésére. A lelet segíthet kideríteni, honnan eredtek és hogy terjedtek el az élősködők által terjesztett betegségek, a paraziták hogy fejlődtek együtt evolúciójuk során az emberrel és az állatokkal.
2013.09.25. 07:27
Drinfo.hu
Érdekes leletre bukkantak: így pusztított az ősi kullancs
Egészen eddig régészeti leletek nem bizonyították az állatok bőrén élősködő paraziták létét. Francia régészek mumifikált állatok százait vizsgálták meg, érdekes dologra akadtak.
2013.09.25. 06:01
Mno.hu
Kullancsos kutyamúmiát találtak a régészek
Kullancs nyomait fedezték fel egy kutyamúmián francia kutatók egyiptomi ásatásaikon, ez az első régészeti bizonyíték az állatok bőrébe-szőrébe kapaszkodó élősködők, az úgynevezett ektoparaziták korábbi létezésére.
2013.09.24. 23:30
Ma.hu
Pilis Vertikál szakadó esőben
Visszatérés Lyme-kór és darázscsípés után 
2013.09.24. 16:02
Mozgasvilag.hu
Kullancs nyomait fedezték fel egy egyiptomi kutyamúmián
Az az első régészeti bizonyíték az állatok bőrébe-szőrébe kapaszkodó élősködők, az úgynevezett ektoparaziták korábbi létezésére.
2013.09.24. 12:09
Delmagyar.hu
Mennyi idő alatt fertőz a kullancs?
Áprilistól júniusig tart az év első, nagyon intenzív kullancs inváziója, de az őszi időszakban is oda kell nagyon figyelni a megelőzésre illetve az eltávolításra. Ezért is fontos tudni, hogy a csípés után mennyi idő múlva fertőz. A különféle kullancsfajok vérszívási ideje különböző, emiatt változik kullancsfajonként a fertőződés ideje.
2013.09.22. 17:45
Egeszsegtukor.hu
Láz és bágyadtság: A gyors lefolyású babéziózis első tünetei
A betegséget egy egysejtű parazita okozza, ami kullancscsípés útján..
2013.09.01. 09:00
Videokedvenc.hu
Láz és bágyadtság: A gyors lefolyású babéziózis első tünetei
A betegséget egy egysejtű parazita okozza, ami kullancscsípés útján..
2013.09.01. 09:00
Videokedvenc.hu
Veszélyes-e a darázscsípés?
A rovarcsípés-allergia az egyes rovarok csípése következtében, az egyén immunrendszerének válaszkészségétől függően kialakuló túlérzékenységi reakció. Csípést okozhat szúnyog, darázs, méh, bögöly, pók, hangya, kullancs vagy vízparti nyaraláskor a medúza és a tengeri sün is. Magyarországon a lakosság mintegy 2 százalékát veszélyezteti túlzott érzékenység a rovarcsípések miatt. A leggyakoribb allergiás reakciót okozó rovarok Európában a méhek és darazsak.
2013.08.28. 20:40
Egeszsegtukor.hu
A lyme kór betegség tünetei
Mielőtt elindulunk a szabadba, hogy élvezzük a jó időt, gondoljunk a kullancsok által terjesztett Lyme-kórra – javasolják a szakemberek.
2013.08.26. 20:00
Kertvarazsmagazin.hu
Kullancs okozta betegség: Ezek a babesiosis tipikus tünetei
A kullancsok által terjesztett kutyabetegségek közül a Babesiosis a..
2013.08.22. 14:00
Videokedvenc.hu
Kullancs okozta betegség: Ezek a babesiosis tipikus tünetei
A kullancsok által terjesztett kutyabetegségek közül a Babesiosis a..
2013.08.22. 14:00
Videokedvenc.hu
Vigyázz! A bolha és a kullancs veszélyesebb mint gondolnád!
A bolha és a kullancscsípés számtalan betegség forrása lehet.
2013.08.22. 09:00
Videokedvenc.hu
Fontos a védekezés a Lyme- kór ellen!
Az Egyesült Államokban a Lyme-kór a leggyakoribb kullancsok által terjesztett betegség, ami különösen az ország északkeleti régióiban fordul elő.
2013.08.18. 17:00
Noinetcafe.hu
Oltás - kötelező és választható védőoltások
Milyen oltásokat kell kapnia a babáknak és a kisgyerekeknek? Melyek a kötelező védőoltások és melyek a nem kötelező oltások? Mikor és hogyan kell beadatni az influenza elleni oltást, a HPV oltást, a kullancs védőoltásokat? Milyen mellékhatásai lehetnek az oltásoknak? Mikor nem szabad beadatni az oltást?
2013.08.16. 09:26
Szuloklapja.hu
Méh- és darázsméreg allergia
A rovarcsípés-allergia az egyes rovarok csípése következtében, az egyén immunrendszerének válaszkészségétől függően kialakuló túlérzékenységi reakció. Csípést okozhat szúnyog, darázs, méh, bögöly, pók, hangya, kullancs vagy vízparti nyaraláskor a medúza és a tengeri sün is. Magyarországon a lakosság mintegy 2 százalékát veszélyezteti túlzott érzékenység a rovarcsípések miatt. A leggyakoribb allergiás reakciót okozó rovarok Európában a méhek és darazsak.
2013.08.02. 19:05
Egeszsegtukor.hu
Lyme-kór: egyetlen tünet, ami alapján felismered a betegséget
A kokárdaszerű, vándorló bőrpír egyértelműen a Lyme-kórra hívja fel a figyelmet.
2013.08.02. 12:50
Femina.hu
Íme a Lyme kór gyógyítása!
A Stony Brook Egyetem, a Brookhaven National Laboratory és a Baxter International Inc. közös fejlesztésében készült kísérleti vakcina az eddigi klinikai kísérletekben ígéretes eredményt hozott, és a betegek jól tolerálják – derül ki a Lancet Infectious Diseases internetes kiadásában megjelent tanulmányból.
2013.07.26. 11:00
Noinetcafe.hu
Új módszer a Lyme-kór korai felismerésére
Új, nanotechnológián alapuló módszert fejlesztettek ki a Pennsylvania Egyetemen, segítségével növelhető a Lyme-kór diagnosztikus procedúrájának ideje és érzékenysége. A kullancsok terjesztette bakteriális eredetű Lyme-kór Magyarországon évente minteg ...
2013.07.26. 02:25
50plusz.hu
Kullancs eltávolítása lépésről lépésre
A kullancsok mindennapi veszélyt jelentenek házikedvenceink számára, ezért fontos a védelem, a megelőzés. Ha azonban megtörtént a baj, és a vérszívó beleásta magát kedvencünk bőrébe, akkor a videóban elhangzott módszerek alkalmazásával árthatunk legkevesebbet négylábú társunknak.
2013.07.23. 09:30
A Lyme-kórról - képekkel
Vannak betegségek, melyeknél sok múlik azon, mennyire gyorsan reagálunk: a Lyme-kór is ilyen. Akár a kullancs eltávolításáról, akár az első észlelt tünetek és az orvoshoz fordulás között eltelt időről van szó, cselekedjünk hamar. ...
2013.07.19. 13:00
Hazipatika.com
Orvosi segítséget kért, leribancozták
Kidobtak egy miskolci rendelőintézetből egy családot, amikor a gyerekbe került kullancs miatt tőlük kértek segítséget, írta a hvg.hu. A biztonsági őr állítólag még mindennek el is hordta az anyát és egy másik nőt.
2013.07.18. 05:28
Nepszava.hu
Erdei vérszívó: a kullancs
A közhiedelemmel ellentétben a kullancs nem csak az erdők hűvös rejtekén várja áldozatait: füves területeken éppúgy előfordulnak, mint a hegyi barlangokban. Csípésük által halálos betegségekkel fertőzhetik meg a gyanútlan embert.
2013.07.14. 07:27
Vital.hu
Hatásosak-e a kullancsriasztó spray-k? Hogyan távolítsuk el a kullancsot?
Hatásosak-e a kullancsriasztó spray-k? Mit tegyünk, ha kullancsot találunk magunkban? Hogyan kell kiszedni a kullancsot? Szabad-e olajat, krémet tenni a kullancsra? Hatásos-e a polybé-vitamin a kullancscsípés ellen?
2013.07.12. 09:05
Szuloklapja.hu
Vigyázat, kullancsveszély!
Nyár van, a kirándulások ideje, s ilyenkor több időt töltünk a szabadban, a kullancsok által fertőzött helyeken. A kullancs csípése nem fájdalmas, így gyakran észre sem vesszük, különösen, ha a fejbőrön csíp meg bennünket. Jó esetben nem lesz következménye, de ha az állat fertőzött, akkor nagy az esélye annak, hogy minket is megfertőz.
2013.07.12. 05:00
Lyme-kór: hogy ismerheted fel?
Ebben az időszakban különösen fontos, hogy védekezz a szúnyogcsípés ellen.
2013.07.11. 14:52
Glamouronline.hu
Ezt tudnod kell: A kullancs eltávolításának szabályai
A hagyományos módszerekkel csak még nagyobb kárt lehet okozni.
2013.07.10. 09:00
Videokedvenc.hu
Ezt tudnod kell: A kullancs eltávolításának szabályai
A hagyományos módszerekkel csak még nagyobb kárt lehet okozni.
2013.07.10. 09:00
Videokedvenc.hu
Kullancsok által terjesztett betegségek
Milyen betegségeket terjesztenek a kullancsok? Mik a Lyme-kór tünetei? Mik a vírusos agyhártyagyulladás tünetei? Hogyan kezelhetőek a kullancs által okozott betegségek?
2013.07.09. 11:52
Szuloklapja.hu
Tatár Csilla attól fél, hogy Lyme-kóros
A Mokka műsorvezetője félve várja az újabb vizsgálatok eredményét, amelyek kiderítik, megkapta-e a betegséget.
2013.07.05. 12:10
Hir24.hu
Súlyos betegségtől retteg a TV2 műsorvezetője
Kullancs csípte meg a Mokka műsorvezetőjét. Tatár Csilla attól tart, hogy Lyme-kórral fertőződött meg, de még hat hétbe telik, hogy pontos eredményt mutasson a teszt.
2013.07.05. 12:10
Kiskegyed.hu
Tatár Csilla azt hitte, Lyme kóros
A Mokka műsorvezetője nagyon megrémült, amikor nemrég két kullancsot is talált a lábában.
2013.07.05. 11:00
Storyonline.hu
Tatár Csilla fél, hogy Lyme-kóros
Retteg a kullancsoktól és az általuk terjesztett betegségektől.
2013.07.05. 08:51
168ora.hu
Tatár Csilla fél, hogy Lyme-kóros
Budapest – Retteg a kullancsoktól és az általuk terjesztett betegségektől Tatár Csilla (30).
2013.07.04. 17:59
Blikk.hu
Hogyan kell kiszedni a kullancsot?
A kullancs legjobban a patikákban kapható kullancskiszedő csipesz vagy cérna segítségével távolítható el.
2013.07.02. 12:05
Webbeteg.hu
Új kullancs-kór a láthatáron?
Félrediagnosztizálható az újonnan felismert, kullancs-okozta betegség! Az orvosok szerint új típusú kullancsbetegség került felismerésre a...
2013.07.02. 09:43
Egeszsegkalauz.hu
Rengeteg a kullancs - óvakodjunk a fertőzéstől
Baranya nem számít különösen kullancsfertőzött vidéknek, de jó, ha óvatosak vagyunk, mert súlyos betegségeket terjesztenek. Az sem mindegy, hogy miként védekezünk a veszélyes vérszívók ellen.
2013.06.30. 10:46
Stop.hu
Lyme-kór
Aladárunkat megcsípte egy kullancs. Erre hétfőn reggel jött rá erősen, amikor a karján egy kis valamit kapart le tusolás után. Aztán kiderült, hogy nem varr volt az és nem is a kisebbik gyermek cicakakija, hanem bizony egy lufivá szívott kullancs. Juhász-Léhi István jegyzete.
2013.06.25. 11:22
Mon.hu
Kullancsveszély!
A kullancs csípés következtében két veszélyes betegséget vihet át az emberre. Az egyik a Meningoencephalitis a másik a Lyme-kór.
2013.06.25. 11:20
Napidoktor.hu
Kullancsveszély
A leggyakoribb hazai kullancsfaj főként erdőszéleken, erdei tisztásokon, patakok mentén fordul elő. De előszeretettel választja élőhelyéül a kerteket is. A talajon, a magas fűben, a bokrokon vagy a bozótosban les áldozatára. A kullancs egy világszerte elterjedt vérszívó parazita, mely a gazdaállat vagy az ember vérével táplálkozik. Ha a kullancs valamely kórokozóval fertőzött, az egyébként ártalmatlan kullancscsípés veszélyes is lehet az emberre és állatokra. Szúrás közben ezek a kórokozók a gazda testébe juthatnak. A kullancsok áldozataik meghatározott testtájaira igyekeznek eljutni, így embernél a hónalj vagy a genitális testtájak környékére, hogy biztosan megkapaszkodhasson és a vakarást és dörzsölést is sértetlenül kiállja.  Kullancs okozta kórok - Figyelje a tüneteket!>>  Kullancs elleni védőoltás>>  Kullancs terjesztette betegségek és tüneteik>>  Mennyire ismeri a kullancsokat?- teszt>>  Mikor forduljunk orvosohoz kullancscsípés után?>>  A kullancs kiszedése>>
2013.06.24. 13:24
Webbeteg.hu
Állattartók figyelem! Így fertőződik meg a kutya Lyme kórral!
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2013.06.24. 09:00
Videokedvenc.hu
Állattartók figyelem! Így fertőződik meg a kutya Lyme kórral!
Legokosabb az állatot Lyme-kór elleni vakcinával rendszeresen immunizálni.
2013.06.24. 09:00
Videokedvenc.hu
A lepkeszúnyog átmegy a hálón
Árvíz után menetrendszerűen érkezik a rovarinvázió, az idei mégis a Lyme-kór éve lehet a kullancsok miatt.
2013.06.22. 23:25
Nol.hu
A lepkeszúnyog átmegy a hálón
Árvíz után menetrendszerűen érkezik a rovarinvázió, az idei mégis a Lyme-kór éve lehet a kullancsok miatt.
2013.06.22. 21:20
Nol.hu
A lepkeszúnyog átmegy a hálón
Árvíz után menetrendszerűen érkezik a rovarinvázió, az idei mégis a Lyme-kór éve lehet a kullancsok miatt.
2013.06.22. 17:30
Nol.hu
Kullancskalauz - Hogyan fertőz a kullancs?
Írásunkban a kullancsokkal kapcsolatos leggyakoribb tévhiteket oszlatjuk el. Megtudhatják, hogy a közhiedelemmel ellentétben a kullancs nem csak a szúrásával (nyálával) fertőz, hanem székletével, tetemével is, és akár a természetben legelő kecske teje által is megfertőződhetünk kullancs terjesztette betegséggel.
2013.06.21. 14:45
Egeszsegtukor.hu
Kullancskanál a tűzoltóknak
A szúnyogok után a kullancsok is egyre gyakoribbak az árvízi területeken. A kullancsszövetség kanalakat és Lyme-kór-teszteket ad a tűzoltóknak.Related StoriesVágó: 'Magyarországot rabul ejtette egy gazdasági érdekcsoport'Hans-Dietrich Genscher: egész Európának nagy veszteség Horn Gyula halálaBajnai pert indíthat Zsigó Róbert ellenHároméves a NENYI – ízléses művirágokkal emlékezik az Eötvös Károly IntézetHa a gyógyszerészeknek nem kell, az állam vehetné meg a patikákat
2013.06.20. 22:10
Nol.hu
Kullancskanál a tűzoltóknak
A szúnyogok után a kullancsok is egyre gyakoribbak az árvízi területeken. A kullancsszövetség kanalakat és Lyme-kór-teszteket ad a tűzoltóknak.
2013.06.20. 13:03
Nol.hu
Kell-e aggódni a kullancsok által terjesztett Lyme-kór miatt?
A Lyme-kór a kullancsok által leggyakrabban terjesztett betegség. A meleg idő beköszöntével egyre többen hívják fel a figyelmet a kullancsok veszélyeire és az általuk terjesztett fertőzések tüneteire. Mire kell odafigyelned, ha gyermekedet megcsípte egy kullancs?
2013.06.18. 15:20
Csaladivilag.hu
Ilyen egy jó kullancs-, illetve bolhairtó nyakörv
A legjobb nyakörvek több mint fél évig is hatnak.
2013.06.14. 09:00
Videokedvenc.hu
Ilyen egy jó kullancs-, illetve bolhairtó nyakörv
A legjobb nyakörvek több mint fél évig is hatnak.
2013.06.14. 09:00
Videokedvenc.hu
Ne rohanjunk orvoshoz, ha bőrünkben a kullancs
Az idei csapadékos tavasz kedvezett a Lyme-kórt is terjesztő élősködők szaporodásának.
2013.06.13. 23:00
Heol.hu
Újabb betegség, amit kullancsok terjeszthetnek
Egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy a kullancscsípés elvétve akár húsallergia kialakulását is eredményezheti.
2013.06.12. 18:15
Egeszsegtukor.hu
Vegetáriánussá tehet a kullancs
Egyre veszélyesebb lesz a szabadban sétálgatni, a legújabb kutatások szerint már húsallergiát is kaphatunk egy kirándulás után.
2013.06.12. 16:25
Vidget.hu
Új, kullancs okozta betegség jelent meg
Furcsának tűnik, mégis egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy a kullancscsípés elvétve akár húsallergia kialakulását is eredményezheti. Az eddig regisztrált esetek zöme ugyan egy, az amerikai kontinensen élő kullancsfajhoz köthető, de már Európában és Ausztráliában is találkoztak a jelenséggel.
2013.06.11. 18:54
Origo.hu
Csípések kezelése: Kullancs, darázscsípés, méhcsípés és szúnyogcsípés kezelése
Mit tegyünk, ha gyermekünket megcsípi egy darázs, vagy méh? Okozhat-e gondot a szúnyogcsípés? Mit tegyünk, ha kullancsot találunk a gyermekünkben? Gyermeksebész szakértőnk válaszol.
2013.06.11. 09:35
Szuloklapja.hu
Tudta? A kullancs nem a fáról ugrik ránk
Rengeteg tévhit kering az interneten a kullancsok viselkedésével és eltávolításával kapcsolatban. Nem árt tisztázni, hogy melyeknek van valóságalapja.
2013.06.11. 09:19
Stop.hu
Hogyan kerüljük el a kullancscsípést, hogyan távolítsuk el a kullancsot?
Annak ellenére, hogy a kullancsok több veszélyes betegséget is terjesztenek, még mindig számos tévhit él a kullancsokkal kapcsolatban. Felkerestük a legmegbízhatóbb forrásokat, hogy többet tudjunk meg a kullancs helyes eltávolításáról, megelõzésrõl.
2013.06.10. 00:00
Fitway.hu
Íme, a teendők - A kullancs eltávolításának menete pontról pontra
Milyen állat a kullancs és hol fordul elő? Milyen betegségeket terjesztenek ezek az élőlények? Hogyan távolítsuk el a kullancsot? Aki szeret kirándulni, annak nem árt odafigyelnie ezekre a veszélyes pókszabásúakra!
2013.06.06. 11:11
Femcafe.hu
Csíp is és fertőz is a vérszívó
A csapadékos tavaszi időjárás miatt megyénkben is nagyon sok a kullancs és a szúnyog. Ráadásul a vérszívók egy része betegségeket terjeszt. Kutyások figyelem!
2013.06.06. 08:50
Heol.hu
Kullancscsípés - Mikor forduljunk orvoshoz?
Amennyiben a kullancscsípés utáni órákban gyorsan terjedő, fájdalmas vagy erősen viszkető folt keletkezik, 3 napon belül elmúlik, rendszerint allergiás reakció következménye, nincs mögötte fertőzés. Ha ezzel az elváltozással orvoshoz megyünk, nem ússzuk meg az antibiotikum-felírást.
2013.06.03. 13:21
Webbeteg.hu
Hogyan lehet védekezni a gennyes agyhártyagyulladás ellen?
Az agyvelőgyulladás (encephalitis) az idegrendszer betegsége, ami az agyvelő sejtes beszűrődésével és idegi alkotóelemek károsodásával jár. Magyarországon az esetek felében kullancs terjeszti a fertőző vírust.Agyvelőgyulladás egyes belgyógyászati betegségek kapcsán is létrejöhet, azonban a fertőző eredet dominál. Ilyenkor a betegség kórokozói többnyire vírusok.
2013.05.29. 11:17
Webbeteg.hu
Különös tünetek kullancscsípés miatt
Ötvenes, jó karban lévő férfit veseelégtelenséggel szállítottak kórházba, és az állapota rövid időn belül sokat romlott, a betegség gyorsan súlyosbodott.
2013.05.28. 14:40
Napidoktor.hu
Különös tünetek kullancscsípés miatt
Ötvenes, jó karban lévő férfit veseelégtelenséggel szállítottak kórházba, és az állapota rövid időn belül sokat romlott, a betegség gyorsan súlyosbodott. Vajon megtalálják a tünetek valódi okát?
2013.05.28. 11:05
Harmonet.hu
Különös tünetek kullancscsípés miatt
Ötvenes, jó karban lévő férfit veseelégtelenséggel szállítottak kórházba, és az állapota rövid időn belül sokat romlott, a betegség gyorsan súlyosbodott.
2013.05.27. 12:39
Gondola.hu
Különös tünetek kullancscsípés miatt
A Borrelia fertőzés nagyon ritkán, de okozhat romló vesefunkciót is, godnolni kell rá.
2013.05.27. 12:15
Weborvos.hu
Különös tünetek kullancscsípés miatt
Ötvenes, jó karban lévő férfit veseelégtelenséggel szállítottak kórházba, és az állapota rövid időn belül sokat romlott, a betegség gyorsan súlyosbodott. Dr. Marton Anna, az Oxygen Medical belgyógyásza, kardiológusa, diabetológusa a kiváltó ok után kutatott.
2013.05.27. 11:16
Csaladinet.hu
Hosszú védelem kullancsok és bolhák ellen
A kullancs és bolhairtó nyakörv akár 8 hónapon keresztül is hatékony..
2013.05.24. 08:00
Videokedvenc.hu
Hosszú védelem kullancsok és bolhák ellen
A kullancs és bolhairtó nyakörv akár 8 hónapon keresztül is hatékony..
2013.05.24. 08:00
Videokedvenc.hu
Védőoltást fejlesztenek Lyme-kór ellen
Egy kutatócsoport a Lyme-kór elleni vakcinán dolgozik. Eddigi eredményeik rendkívül ígéretesek, a betegek jól tolerálják. ...
2013.05.21. 11:00
Hazipatika.com
A bolha és a kullancs veszélyesebb mint gondolnád!
A bolha és a kullancscsípés számtalan betegség forrása lehet.
2013.05.20. 08:00
Videokedvenc.hu
A bolha és a kullancs veszélyesebb mint gondolnád!
A bolha és a kullancscsípés számtalan betegség forrása lehet.
2013.05.20. 08:00
Videokedvenc.hu
Készül a Lyme-kór elleni védőoltás
A kísérleti vakcina az eddigi klinikai kísérletekben ígéretes eredményt hozott, és a betegek jól tolerálják – derül ki a Lancet Infectious Diseases internetes kiadásában megjelent tanulmányból.
2013.05.18. 08:52
Vital.hu
A lyme kór betegség tünetei
Mielőtt elindulunk a szabadba, hogy élvezzük a jó időt, gondoljunk a kullancsok által terjesztett Lyme-kórra – javasolják a szakemberek.
2013.05.17. 17:30
Kertvarazsmagazin.hu
A Lyme-kór jelei
A Lyme-kór csak olyan kullancsok csípésével terjed, amelyek maguk is fertőzöttek, az ún. Borrelia burgdorferi nevű baktériummal.
2013.05.16. 06:30
Otvenentul.hu
Nem hiányozhat otthonról a kullancskanál
Talán még soha nem volt annyi kullancs hazánkban, mint az idei évben. A súlyos betegségeket terjesztő vérszívók már nemcsak az erdőkben, lakott területeken kívül támadnak, de akár a közvetlen környezetünkben is előfordulhatnak.
2013.05.15. 11:18
Stop.hu
A lyme kór tünetek veszélyesek!
Mielőtt elindulunk a szabadba, hogy élvezzük a jó időt, gondoljunk a kullancsok által terjesztett Lyme-kórra – javasolják a szakemberek.
2013.05.14. 23:00
Noinetcafe.hu
Nem okoz autizmust a Lyme-kór?
A Columbia Egyetem munkatársai nem találtak bizonyítékot arra, hogy összefüggés lenne a Lyme-kór nevű idegrendszeri fertőzés és az autizmus között. ...
2013.05.14. 10:00
Hazipatika.com
Kullancs elleni védőoltás: mennyibe kerül, mikor kell beadni?
Lehet, hogy már elkéstél a kullancs elleni védőoltással? Tudj meg többet a vakcináról!
2013.05.13. 12:35
Femina.hu
Ránk szabadítja a rovarokat az őrült idő
Magyarország — Soha nem volt annyi kullancs Magyarországon, mint most. Már nemcsak az erdőkben, hanem a városi parkokban is megtalálhatók, ráadásul komoly veszélyt jelentenek, mert vagy fél tucat betegséget terjesztenek, köztük a gyógyíthatatlan Lyme-kórt.
2013.05.09. 17:11
Blikk.hu
Tíz éve nem volt ennyi kullancs és szúnyog
Irtást az előre tervezetteken kívül lakossági panaszok és csípésszámlálás alapján is végeznek.
2013.05.09. 07:45
Metropol.hu
Megcsípett? Megcsíphet. A kullancs-ultimátum
Hogyan vegyük ki, mire figyeljünk a csípés után? Vajon kivel-mivel van dolgunk amikor eltávolítjuk a kis fekete élősdit?
2013.05.08. 21:35
Vidget.hu
Tavasz: indul a vérszívó paraziták támadása
Amikor tavasszal egyre jobb az idő, a hőmérséklet emelkedésével az emberre is veszélyt jelentő vérszívó kullancsok egyre nagyobb számban vannak jelen a környezetünkben. A hiedelmekkel ellentétben nem csak erdőben, de kiskertben vagy a panelházak zöldövezeteiben, tóparton, játszótéren is elszenvedhetjük a paraziták csípéseit. Egyre gyakoribb, hogy egy egyszerű kullancscsípés által komoly betegségeket lehet elkapni, éppen ezért érdemes megelőzni a bajt.
2013.05.06. 22:55
Femcafe.hu
Előzzük meg a Lyme-kórt
Ha szeret kirándulni, kempingezni vagy csak szereti kint tölteni az idejét fás környéken, akkor jobb ha odafigyel a Lyme-kórra.
2013.05.06. 19:50
Diagnozis.hu
Időjárás: zivataros hét jön
Elő az esernyőkkel, kis kabátokkal – hideg nem lesz, de sok eső igen! Rengeteg a szúnyog és a kullancs.
2013.05.06. 11:05
Nlcafe.hu
Szúnyoginvázióra kell készülni
A csapadékos tavaszi időjárás miatt már most nagyon sok a kullancs és a szúnyog, ráadásul a vérszívók egy része betegségeket terjeszt - hangzott el az InfoRádió műsorában.
2013.05.06. 08:40
Kullancs- és szúnyoginvázióra kell készülni
A csapadékos tavaszi időjárás miatt már most nagyon sok a kullancs és a szúnyog. Ráadásul a vérszívók egy része betegségeket terjeszt.
2013.05.05. 15:58
Inforadio.hu
Lyme-kór: kullancscsípés nélkül is fertőződhetsz!
Bár a Lyme-kórt kullancsok terjesztik, azzal érdemes tisztában lenni, hogy nem csak a kullancsok csípése okozhat fertőzést. Dr. Lukács Zoltán állatorvos videójából kiderül, hogy pontosan mire érdemes odafigyelni.
2013.05.01. 13:50
Ezekre figyelj nagyon, ha megcsípett egy kullancs
A kullancs szó hallatán sokan pánikszerűen reagálnak, és azonnal sorolni kezdik a beváltnak tartott praktikákat és orvosi tanácsokat. Cikkünkből kiderül, hogy melyek a kullancscsípéssel kapcsolatos legfontosabb tévhitek és a valós megoldások rá, de áttekintjük a megelőzéssel kapcsolatos tudnivalókat is. Ezek az aprócska kis teremtmények szinte észrevétlenül kerülnek a testünkre, és ha nem rendelkezünk megfelelő védettséggel ellenük, kellemetlen és veszélyes tünetekkel nézhetünk szembe.
2013.04.27. 21:10
Femcafe.hu
Lyme-kór: az alattomos támadó
A Lyme-kór az állatról emberre leggyakrabban terjedő fertőzés. A tünetei megtévesztők, szövődményei súlyos következményekkel járhatnak. Tévhitek és tudnivalók a kullancs terjesztette kórról.
2013.04.27. 06:17
Mno.hu
Vigyázat, támadnak a kullancsok!
Legyünk résen, a jó idő beköszöntével ugyanis ezrével lendülnek támadásba a kullancsok! Jó tudni, hogy hazánkban évente mintegy 10 ezer embert fertőznek meg az egész életünkre kiható Lyme-kórral. De vajon mi lehet egy kullancscsípés következménye, és hogyan előzhetjük meg a betegséget? Dr. Szolnoki Nikolett, a Hiperbár Centrum orvosigazgatója segítségével minden fontos kérdésünkre választ kaphatunk.
2013.04.26. 19:30
Blikk.hu
Mit tehetsz, ha gyermekedet kullancs csípte meg?
Mit tehetsz, ha kullancsot találsz gyermeked vagy kisbabád bőrén? Először is ne ess pánikba, hiszen ha a kis vérszívót gyorsan és szakszerűen távolítod el, akkor megelőzheted az esetleges fertőzést. Az alkalmazott módszerekkel kapcsolatban számos tévhit látott napvilágot, azonban a legtöbb ezek közül csak tovább növelik a kockázatot. Melyik a legmegfelelőbb technika a kullancs kiszedésére?
2013.04.26. 09:00
Csaladivilag.hu
Kullancs: amit tudni kell róla
Vajon kivel-mivel van dolgunk, amikor eltávolítjuk a kis fekete élősködőt? Mennyi idő áll rendelkezésünkre a kullancs veszélytelen eltávolítására? Kis kullancskalauz a kezdődő túraszezonra. ...
2013.04.26. 08:00
Hazipatika.com
Kullancs- és szúnyoginvázió várható
Az idei csapadékos időjárásnak köszönhetően rendkívüli ár –és belvíz helyzet alakult ki Magyarországon. Ennek köszönhetően a vérszívó élősködők közül a szúnyogok és a kullancsok számára kedvező körülmények miatt az elmúlt évekhez képest vélhetően sokkal nagyobb populációt hoznak majd létre! Ezért ezúton szeretnénk felhívni mindenki figyelmét a szúnyogok és a kullancsok elleni védekezés idei, különös fontosságára!
2013.04.24. 12:25
Patikamagazin.hu
Kullancsencephalitis: előzzük meg!
A kullancsoknak több tucat fertőző betegség kórokozóinak terjesztésében lehet szerepük. Hazánkban leginkább két betegségért tehetők felelőssé: a Lyme-kórért, illetve a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladásért (kullancsencephalitis). Ez utóbbi betegség nem ritka, és súlyos következményekkel járhat. Védekezzünk ellene! A legfontosabb tudnivalókat dr. Schneider Ferenc infektológus főorvos, a szombathelyi Markusovszky Kórház Infektológiai Osztályának vezetője segítségével foglaltuk össze.
2013.04.23. 14:40
Egeszsegtukor.hu
Kezdődik a kullancsinvázió!
Magyarországon évente körülbelül tízezer ember fertőződik meg Lyme-kórral &- a titokzatos betegséggel, amelynek tünetei nehezen észlelhetők, ugyanakkor egy életre megkeserítheti életünk. Szerencsére az alternatív terápiák és a hagyományos gyógymódok ötvözésével megszabadulhatunk a kórtól.
2013.04.23. 08:02
Anna.hu
Vegyük fel a kesztyűt a Lyme-kórral!
A tavasz kezdetével nemcsak mi kívánkozunk ki minél többször a levegőre, sajnos megkezdődik a kullancsinvázió is.
2013.04.20. 21:03
Hajraegeszseg.hu
Oxigénterápiával a Lyme-kór ellen?
A tavasz kezdetével nemcsak mi kívánkozunk ki minél többször a levegőre, sajnos megkezdődik a kullancsinvázió is. Magyarországon évente...
2013.04.19. 12:30
Egeszsegkalauz.hu
Vegyük fel a kesztyűt a Lyme-kórral!
A tavasz kezdetével nemcsak mi kívánkozunk ki minél többször a levegőre, sajnos megkezdődik a kullancsinvázió is. Magyarországon évente körülbelül 10 000 ember fertőződik meg Lyme-kórral – a titokzatos betegséggel, melynek tünetei nehezen észlelhetők, ugyanakkor egy életre megkeserítheti mindennapjainkat. Szerencsére az alternatív terápiák és a hagyományos gyógymódok ötvözésével megszabadulhatunk a kórtól.
2013.04.19. 09:55
Patikamagazin.hu
Hogyan ismerhetjük fel a Lyme-kórt?
Itt a tavasz, eljött a jó idő, egyre gyakrabban járunk kirándulni, mind többet tartózkodunk a szabadban. Érezzük jól magunkat, de figyeljünk oda a veszélyekre is. Az egyik ilyen a Lyme-kór.
2013.04.19. 02:39
Informed.hu
Vegyük fel a kesztyűt a Lyme-kórral!
A tavasz kezdetével nemcsak mi kívánkozunk ki minél többször a levegőre, sajnos megkezdődik a kullancsinvázió is.
2013.04.18. 13:20
Napidoktor.hu
Tábor, de melyik? 29 tipp
Fénysebességgel robogunk a nyár felé, ideje tábort választani. A szülők a legjobbat akarják gyereküknek, mégis sok a buktató... Egy mindenkiért, mindenki egyért „Mindig meglepődöm, hogy a mi táborunk az első hely egy 8–10 éves gyermek életében, ahol el kell mosogatnia. Itt találkozik szembe először azzal, hogy a tetteinek – pozitív vagy negatív – következménye van, s hogy neki kell vállalnia értük a felelősséget vagy éppen bezsebelnie az elismerő pillantásokat. Ezért nem lehet elégszer mondani, mennyire fontos, hogy a szülő a saját gyerekére szabott tábort válasszon” – hangsúlyozza Baranyainé Kékesi Noémi, a szentendrei Templomdombi Általános Iskola testnevelő tanára, aki maga is több tábort szervezett már. fotó: Europress A legjobb, ha a gyerek azokkal megy táborozni, akiket ismer, akik között ő sem idegen: a saját tanító nénijével, edzőjével, tanárával és az osztálytársaival. A tábor a biztonságérzettől jó – gyereknek és szülőnek egyaránt. „A szülők sokszor bele sem gondolnak, milyen elhagyatottnak érezheti magát egy 5-6 éves, kicsi gyermek este a sok idegen, szuszogó gyerek között, amint a maciját szorítva próbál elaludni. Igyekszik feldolgozni a korkülönbség generálta konfliktusokat és végigizgulja az egész tábort, hogy végre tudja-e hajtani a feladatokat, meg tud-e felelni az ottani elvárásoknak” – fejti ki Hódi Ágnes gyermekpszichológus. Hogyan válassz tábort? 1. Először is kérdezd meg magadtól: Elég érett-e a gyereked egy „ott alvós” táborhoz? Ez egyáltalán nem korfüggő! Ne a tábor legyen az első alkalom, amikor elszakad otthonról több napra. Táborérett az a gyerek, aki tudja, mit kell csinálni a vizes törölközővel, tud önállóan hajat szárítani, mosdani, öltözni, aki képes önállóan beosztani az idejét, pénzét, energiáját, aki képes segítséget kérni, tisztában van az idő fogalmával satöbbi. 2. Beszélgessetek – akár többször is – arról, milyen tábor érdekelné a gyereket, hol érezné magát a legjobban. Melyik illeszkedik az ő egyéniségéhez, életritmusához – és nem a szülőéhez! Az a fontos, hogy neki mihez van kedve: ne a szülő kívánságának kelljen megfelelnie. 3. Szerencsés, ha a korosztályok szempontjából homogén a tábor, hiszen teljesen mások a szükségletek, elvárások a kisiskolás és a kamasz gyerekeknél. 4. Mérlegeld, hogy megfelelő-e a tábor a gyerek készségeinek (6–8 évesnek ne az éjszakai kalandtúrákat szervező, kirándulós tábort válaszd). 5. Ne azt keresd mindenáron, hogy a tábor hasznos legyen, s hogy a gyereknek feszített programban kelljen teljesítenie. A táborozás legyen pihenés (főleg lelki és szellemi értelemben), elvégre nyár van. 6. Ha van rá mód, olyan tábort válassz, ahol ismerik a gyerekedet, ahol ő is ismeri a társait és a vezetőket. Így megvalósulhat az egyéni bánásmód, és megóvhatod a gyereket a felesleges szorongásoktól. Hogy ellenőrizd a választásodat? 1. Mindenképpen találkozz és beszélgess el személyesen – a gyerek jelenlétében! – a tábor vezetőjével. Ne csak a szervezővel! 2. Ellenőrizd vagy kérdezd meg, hogy a vezetőnek megvannak-e a képesítései az adott tábor tevékenységéhez. (Például a lovas tábor vezetőjének van-e hivatalos lovasoktatói végzettsége?) 3. Tudd meg, hány éve és milyen rendszerességgel szerveznek táborokat, mekkora tapasztalatuk van a gyerekekkel való közvetlen, intenzív bánásban. 4. Kérdezz rá, hogy valamilyen szakmai szervezet támogatja-e a tábort, és ha igen, hogyan. 5. Ha van rá mód, látogass el személyesen a tábor helyszínére, járd körül, s kukkants be, milyen a mellékhelyiség. --pagebreak-- Mit kérdezz meg személyesen? 1. Milyen módon történik a kapcsolattartás a szülővel? (Jó válasz: a szülő a táborvezetőt bármikor felhívhatja, a gyereket lehetőleg csak a kijelölt időpontban. A felnőttek figyelnek, és azonnal telefonálnak a szülőnek, ha baj van.) 2. Hány gyerek jut egy felnőttre? (Jó válasz: maximum öt.) 3. Milyen a napi és a heti program a táborban? (Jó válasz: a programok között van pihenés, levezetés is, a kicsik esetében délutáni szunyókálásra is nyílik lehetőség.) 4. Hogyan zajlik az esti lefektetési ceremónia a kicsiknél? Világosban, sötétben? Van esti mese? (Jó válasz: olyan légkörben, ahol nem ciki elővenni az alvómacit vagy a szülők fényképét.) 5. Hogyan oldják meg/fel a korosztálybeli különbségeket a táboron belül? (Jó válasz: külön foglalkoznak a kicsikkel [6–9 év] és a nagyobbakkal [10–14 év].) fotó: wikipedia Mit csomagolj feltétlenül? 1. Kényelmes, strapabíró ruhákat, alsóneműből, zokniból kettővel többet, mint ahány napig tart a tábor, legalább egy-egy hosszú nadrágot és pulóvert, esőkabátot, sapkát, papucsot, fürdőruhát, törölközőből kettőt, egy szandált, egy zárt sportcipőt, pizsamát. 2. Tisztálkodószereket: fogkrémet, fogkefét (ne az elektromost), sampont, tusfürdőt (ha nem akarod, hogy ez kifolyjon, akkor inkább szappant szappantartóban), fésűt, plusz hajgumit, dezodort (tiniknek), napkrémet, papír zsebkendőt, kis csomag nedves törlőkendőt, papír vécéülőkét (drogériákban pár száz forint, megéri, hogy a gyerek tényleg kimenjen az illemhelyre), vécépapírt. 3. Kedvenc alvós állatot/tárgyat, fotót a szülőkről. 4. Egy-két ezer forint költőpénzt. 5. Tb-kártyát (elég fénymásolat is), diákigazolványt, benne cetlit a szülők elérhetőségeivel, a gyerek vércsoportjával, esetleges gyógyszer- vagy étel- és egyéb allergiáival. 6. Az útra fél liter szénsavmentes innivalót, szendvicset, almát/banánt, szalvétát, műanyag zacskót a szemétnek. 7. Kullancs- és szúnyogriasztó szereket (krémet, spray-t, citronellás karkötőt). 8. Szülői nyilatkozatot a gyermek egészségügyi állapotáról (korábban orvosi igazolásra volt szükség, de idén a jogszabály megváltozott: 19/2012. (III. 28.) NEFMI-rendelet) Extra tipp Mindig a gyerekkel együtt pakoljatok! A legjobb, ha ő maga rakja be a holmikat a hátizsákba, bőröndbe. Így megtaníthatod ésszerűen csomagolni, és ami még fontosabb, képben lesz, hogy melyik ruhája hol van, és hogy miből mennyi áll a rendelkezésére. Mit csinálj/ne csinálj a tábor ideje alatt? 1. Ne utazz el nyaralni, amíg a gyerek táborban van. Ez rendkívül fontos és nem lehet elégszer hangsúlyozni. Akár életre szóló lelkiismeret-furdalást, illetve elhagyatottságérzést szerezhetsz be magatoknak, ha pont akkor nem tudsz érte menni, amikor rád csörögnek – mert egy másik városban, országban tartózkodsz. 2. Ne telefonálj naponta a gyereknek, hogy mi van vele. Ezzel megakasztod a beilleszkedését, s lelkileg terheled azzal, hogy nem engeded el. A táborvezetőt hívd fel inkább. A gyereket csak az előre megbeszélt időpontban (ha van ilyen). 3. Ne írj szívhez szóló sms-eket arról, hogy mennyire hiányzik neked. Ha mégis muszáj írnod, éreztesd inkább, mennyire örülsz, hogy jól érzi magát – mert ez a legfontosabb számodra –, és hogy várod majd haza. 4. Bízz a táborvezetőkben! Ha jól választottál, ők tudják a dolgukat, és ha baj van, azonnal értesítenek. 5. Csak hosszabb, többhetes tábor esetén látogass el személyesen a helyszínre. Ha van kijelölt időpont, akkor mindenképpen menj, mert nagyon rossz érzés lehet, ha a többiekhez eljöttek a szüleik, a te gyerekedhez meg nem. Rövidebb, egyhetes táboroknál ne jelenj meg. Szöveg: Schütz Gabriella
2013.04.15. 07:54
Evamagazin.hu
Lyme-kór: Jelek, melyek elárulják, hogy fertőzött kedvenced
Nem produkál egyértelmű tüneteket.
2013.04.14. 09:00
Videokedvenc.hu
Lyme-kór: Jelek, melyek elárulják, hogy fertőzött kedvenced
Nem produkál egyértelmű tüneteket.
2013.04.14. 09:00
Videokedvenc.hu
Lyme-kór: Vigyázz, kullancscsípés nélkül is fertőződhetsz!
Bár a Lyme-kórt kullancsok terjesztik, azzal érdemes tisztában lenni, hogy..
2013.04.13. 08:00
Videokedvenc.hu
Lyme-kór: Vigyázz, kullancscsípés nélkül is fertőződhetsz!
Bár a Lyme-kórt kullancsok terjesztik, azzal érdemes tisztában lenni, hogy..
2013.04.13. 08:00
Videokedvenc.hu
Veszélyes kullancsok? Így szállj szembe a vérszívókkal!
Lyme-kór és babéziós. Két súlyos betegség, melyet a fertőzött..
2013.04.12. 09:00
Videokedvenc.hu
Veszélyes kullancsok? Így szállj szembe a vérszívókkal!
Lyme-kór és babéziós. Két súlyos betegség, melyet a fertőzött..
2013.04.12. 09:00
Videokedvenc.hu
Készülődjünk a kullancs-szezonra
A közönséges kullancs számos kórokozót hordozhat és terjeszthet, az embert is megfertőzheti.
2013.04.01. 08:02
Weborvos.hu
Rájöttek a Lyme-kór baktériumának trükkjére
A Lyme-kórt okozó baktériumcsoport anyagcsere-folyamataihoz a vasionokat mangánionokkal helyettesíti, így kicselezi az ellene vasmegvonással védekező immunrendszert.
2013.03.26. 11:25
Origo.hu
Védekezz a kullancscsípés ellen
A kullancscsípés elleni védekezésre szólít fel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) az MTI-hez eljuttatott közleményében, hangsúlyozva, hogy a kullancs által okozott vírusos agyvelőgyulladás esetében van védőoltás.
2013.03.19. 18:42
Drinfo.hu
Kora tavasszal megjelennek a kullancsok is
A kullancscsípés elleni védekezésre szólít fel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) közleményében, hangsúlyozva, hogy a kullancs által okozott vírusos agyvelőgyulladás esetében van védőoltás.
2013.03.19. 16:29
Stop.hu
Ha melegszik az idő, a kullancsok is aktívabbá válnak...
A közönséges kullancs számos kórokozót hordozhat és terjeszthet, amelyekkel vérszívása során az embert is megfertőzheti. E betegségek közül Magyarországon elsősorban a Lyme-kór és a kullancs terjesztette vírusos agyvelőgyulladás fordul elő. Fontos tudni, hogy kis odafigyeléssel a betegségek megelőzhetők, illetve az agyvelőgyulladás esetében védőoltás is rendelkezésre áll.
2013.03.18. 14:10
Patikamagazin.hu
Közeleg a kullancsszezon
A kullancs által terjesztett betegségek közül Magyarországon elsősorban a Lyme-kór és a vírusos agyvelőgyulladás fordul elő.
2013.03.14. 20:10
Hir24.hu
A kullancscsípés elleni védekezésre szólít fel az ÁNTSZ
A kullancscsípés elleni védekezésre szólít fel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) az MTI-hez eljuttatott közleményében, hangsúlyozva, hogy a kullancs által okozott vírusos agyvelőgyulladás esetében van védőoltás.
2013.03.14. 17:12
Webbeteg.hu
A kullancscsípés okozta ártalmak megelőzhetők!
A közönséges kullancs számos kórokozót hordozhat és terjeszthet, amelyekkel vérszívása során az embert is megfertőzheti. E betegségek közül Magyarországon elsősorban a Lyme-kór és a kullancs terjesztette vírusos agyvelőgyulladás fordul elő. Fontos tudni, hogy kis odafigyeléssel a betegségek megelőzhetők, illetve az agyvelőgyulladás esetében védőoltás is rendelkezésre áll.
2013.03.14. 12:25
Egeszsegtukor.hu
A kullancsok kórokozókat terjesztenek?
A Magyarországon honos kullancsfajokból kutyák esetében két kullancsfaj, a közönséges kullancs (Ixodes ricinus) és a kutyakullancs (Dermacentor reticulatus) jelentősége a legnagyobb.
2013.03.07. 06:58
Haziallat.hu
Kullancs elleni védekezés, tények és tévhitek
A kullancsok most a legaktívabbak: a városokban is jelen vannak, és akár házi kedvenceink egészségét, életét is veszélyeztethetik. Dr. Földvári Gábor, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Parazitológiai és Állattani Tanszékének adjunktusa segítségével összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, tévhiteket. A cikk olvasása
2013.03.02. 09:08
Hoxa.hu
Kullancs elleni védekezés, tények és tévhitek
A kullancsok most a legaktívabbak: a városokban is jelen vannak, és akár házi kedvenceink egészségét, életét is veszélyeztethetik.
2013.03.01. 06:33
Haziallat.hu
Mennyire ismeri a kullancsokat?
A HáziPatika.com kullancs-tudástesztje segítségével megtudhatja, hogyan ismeri fel áldozatát a kullancs és hány fajta is él belőlük Magyarországon! ...
2013.01.14. 07:00
Hazipatika.com
Oxigénterápia – többtucatnyi betegségen segíthet
Migrén, fülzúgás, Lyme-kór vagy stroke: látszólag semmi közös nincs ezekben a betegségekben. Ha csak az nem, hogy mindegyik eredményesen gyógyítható, illetve tüneteik kontrollálhatók a hiperbár oxigénterápiával (HBOT). Bár az eljárás évek óta elérhető hazánkban, keveset tudunk róla.
2013.01.04. 09:12
Nlcafe.hu
Lyme-kór: A tejtől is megfertőződhetsz?
Bár a Lyme-kórt kullancsok terjesztik, azzal érdemes tisztában lenni, hogy nem csak a kullancsok csípése okozhat fertőzést. Dr. Lukács Zoltán állatorvos videójából kiderül, pontosan mire érdemes odafigyelni.
2012.12.23. 21:05
Újabb Lyme-kóros bőrkiütés újabb fertőzést jelent
Ha ismét feltűnik a céltáblaalakú, Lyme-kórra utaló kiütés egy páciens bőrén, az mindig újabb fertőzést és nem pedig visszaesést jelent - állapította meg egy amerikai tanulmány.
2012.11.15. 11:15
Delmagyar.hu
Lyme kór - Mérhető az aktivitása
Egy vérvizsgálattal meg lehet állapítani, hogy a lyme kór aktív.
2012.10.24. 10:10
Videoklinika.hu
Lyme kór - Mérhető az aktivitása
Egy vérvizsgálattal meg lehet állapítani, hogy a lyme kór aktív.
2012.10.24. 10:10
Videoklinika.hu
Ilyet még nem láttál: így néz ki egy kullancs vérszívás után
A bogarak mikroszkóp alá helyezve úgy néznek ki, akár a szörnyek. Szerinted viccesek vagy ijesztők?
2012.10.22. 08:50
Femina.hu
Kullancscsípés – Egy részük fertőző is lehet
Hogyan állapítható meg, hogy a kullancs fertőzött?
2012.10.19. 13:55
Videoklinika.hu
Kullancscsípés – Egy részük fertőző is lehet
Hogyan állapítható meg, hogy a kullancs fertőzött?
2012.10.19. 13:55
Videoklinika.hu
A lyme-kór tünetei és kezelése
A közhiedelemmel ellentétben a kullancsok nem a fákról "támadják" meg áldozataikat és nem is kizárólag az erdőben jelenthetnek veszélyt, hanem a fűben, bokrok alacsony ágain tartózkodnak, és az arra sétáló állatok szőrébe, vagy az ember ruháira akaszkodnak fel. Vigyázzunk egészségünkre, és óvjuk magunkat a kullancsok támadásától az őszi kirándulások alatt!
2012.10.06. 07:14
Kamaszpanasz.hu
A kullancs belemászhat a fülünkbe is
Amikor a 63 éves svájci férfi fülzúgása miatt felkereste a helyi kórházat, az orvosok még nem is sejtették, mit találnak majd a hallójáratában. Egy apró kullancs tapadt a dobhártyájához... ...
2012.10.02. 06:00
Hazipatika.com
Kullancs a fülben
Amikor a 63 éves svájci férfi fülzúgása miatt felkereste a helyi kórházat, az orvosok még nem is sejtették, mit találnak majd a hallójáratában. Egy apró kullancs tapadt a dobhártyájához, ami valószínűleg egy doromboló házi kedvencről került a férfi fülébe.
2012.10.01. 09:12
Vital.hu
Gennyes agyhártyagyulladás és agyvelőgyulladás
A kora nyári időszak ritka, ámde igen súlyos betegségei az idegrendszert megtámadó fertőzések, a gennyes agyhártyagyulladás és a kullancs közvetítette agyvelőgyulladás.
2012.09.17. 20:11
Webbeteg.hu
A Lyme-kór és tünetei
A kullancs a Lyme-kórt előidéző baktériumot a belében hordozza és időbe telik, míg az a szájrészéhez kerül, majd onnan az ember szervezetébe juttatja. Minél hosszabb ideig van a kullancs a bőrben, a fertőzés kockázata annál nagyobb. Normális esetben - ha 24 órán belül leesik vagy eltávolítják - a veszély minimális.
2012.09.02. 11:17
Kamaszpanasz.hu
A kullancs és a babéziózis
A babéziózist egy, a vízpartok közelében élő kullancsfaj terjeszti, Magyarországon a Balaton környéke, a Duna teljes folyása és a Tisza egyes szakaszai a legfertőzöttebbek
2012.08.26. 07:00
Haziallat.hu
Kullancsűző: Lyme-kór és a babesia
A kullancs rendkívül veszélyes lehet kedvencünkre, főleg, ha egy fertőzött egyed csípi meg. Leggyakrabban a Lyme-kór és a babesia-fertő-zés okozhat gondot.
2012.08.20. 09:00
Haziallat.hu
Kullancsok, a természet vámpírjai
Az apró vérszívók észrevétlenül csapnak le gyanútlan áldozatukra. Jó, ha tisztában vagy vele, milyen kórokat hordozhat a kis bestia, és milyen tünetek esetén kell orvoshoz fordulnod. Milyen is a kullancs? 1-4 mm nagyságú rovar, táplálkozás után, vérrel teleszívva azonban akár testmérete 200-szorosára is nőhet. A hűvös, árnyékos, nedves helyeket szereti, innen leselkedik áldozatára. Pontosabban nem is tud lesni, mivel nincs szeme, így különböző külső ingerek alapján találja meg zsákmányát. A közelében lévő melegvérűek szén-monoxid kibocsátását, a hőt és a szagokat érzékeli. Rámászik áldozatára, érzésteleníti a bőrt, majd egy kis bemetszésen át vérszívásba kezd. Mindez a „donor” számára fájdalommentes. Nemétől és életkorától függően pár óráig vagy akár hetekig is élősködhet egy helyben, jól beágyazódva. Gyakran a hajas fejbőrön, fül mögött, vagy a hajlatokban állapodik meg, majd ha már jóllakott, odébb áll. Magyarország jelentős mértékben kullancsfertőzött régió, kiemelten az országhatárok mentén, Északnyugat-Magyarországon, és Budapest külső területein. Maradj a négy fal között? Nyáron, ha a természetben vagy, elkerülhetetlen, hogy találkozz kullanccsal. Sajnos ma már egyre nagyobb számban vannak jelen a városi parkokban, füves területeken is. Fontos az elővigyázatosság! Ha kirándulni indulunk, vagy akár egy délutáni piknikre a parkba, érdemes zárt ruházatot és hosszú nadrágot viselni. Vannak olyan spray-k, amik a ruhára permetezve megfelelő védelmet biztosítanak, és elriasztják a bogarakat. A békés kerti tartózkodás záloga a kullancsmentes övezet kialakítása. Mit tehetünk, hogy ezek a hívatlan vendégek kiköltözzenek az udvarunkból? A kullancsok az avar alatt meghúzódva vészelik át a telet, ezért ősszel feltétlenül gereblyézzük össze a lehullott leveleket. Nyáron rendszeresen nyírjuk a füvet, ugyanis a magas fűszálak árnyéka szintén kedvelt búvóhelyük lehet. Mi a teendő, ha kullancsot találsz magadon? Csípés esetén fontos minél előbb eltávolítani az állatot, legcélszerűbb a gyógyszertárban kapható kullancs-csipesszel, de a sima csipesz is megteszi. Mit nem szabad tenni? Csavarni, tűvel szúrkálni vagy kaparni, krémet rákenni. Nem minden állat hordoz kórokozót, de érdemes a csípést követően figyelni az esetleges tünetekre. A sebet le kell fertőtleníteni! Melyek a vszélyes tünetek? A fertőzött kullancsok kétféle kórt terjesztenek, a Lyme-kórt és az agyvelőgyulladást (kullancsencephalitis). A Lyme-kór gyulladást okoz a szervezetben, például ízületi és izomgyulladást, de súlyosabb stádiumban akár a szívre is átterjedhet. Legjellemzőbb tünete a bőr körkörös kipirosodása a csípés körül. Magyarországon évente körülbelül tízezer Lyme fertőzés fordul elő. Az agyvelőgyulladás kezdetben influenzaszerű tüneteket produkál, majd láz, fejfájás, mozgáskoordinációs problémák is jelentkeznek. Ez utóbbira ma már létezik védőoltás is. Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezik, azonnal orvoshoz kell fordulni! Szöveg: Alberti Petra Bianka, fotó: Éva magazin
2012.08.16. 17:02
Evamagazin.hu
Mit tehetünk kullancscsípés után?
A jó idővel sajnos nemcsak a nyár és a strand jár együtt, fokozottan ki vagyunk téve a különböző rovarok és a kullancsok támadásának, ezzel együtt pedig a Lyme-kór kockázatának. De mi is ez pontosan? Hogyan előzhető meg, és mit tehetünk, ha már megtörtént a baj?
2012.08.13. 08:01
Haziallat.hu
Kullancscsípés, Lyme-kór: lehet megoldás!
A jó idővel sajnos nemcsak a nyár és a strand jár együtt, fokozottan ki vagyunk téve a különböző rovarok és a kullancsok támadásának is, ezzel együtt pedig a Lyme-kór kockázatának. De mi is ez pontosan? Hogyan előzhető meg, és mit tehetünk, ha már megtörtént a baj?
2012.08.13. 07:00
Harmonet.hu
Méh- és darázsméreg allergia
A rovarcsípés-allergia az egyes rovarok csípése következtében, az egyén immunrendszerének válaszkészségétől függően kialakuló túlérzékenységi reakció. Csípést okozhat szúnyog, darázs, méh, bögöly, pók, hangya, kullancs vagy vízparti nyaraláskor a medúza és a tengeri sün is.
2012.08.11. 12:57
Patikamagazin.hu
Méh- és darázsméreg allergia
A rovarcsípés-allergia az egyes rovarok csípése következtében, az egyén immunrendszerének válaszkészségétől függően kialakuló túlérzékenységi reakció. Csípést okozhat szúnyog, darázs, méh, bögöly, pók, hangya, kullancs vagy vízparti nyaraláskor a medúza és a tengeri sün is.
2012.08.11. 12:57
Patikamagazin.hu
A rettegett csípés!
Az aljnövényzetben, a fák és bokrok levelein egy nehezen észrevehető állat várja táplálékát: a kullancs.
2012.08.08. 08:13
Anna.hu
Völgy-összefoglaló - Márta István jelenti
Márta István rövid összefoglalóját közöljük az idei Művészetek Völgyéről. Falvak száma: 2 / Helyszínek száma: 29 Látogatók száma: 120.000 / Műkedvelő és profi fellépő száma: 1.500 Programok száma: 800 / Elmaradt: 1 előadás Költségvetés: 81 millió Ft (ebből NKA - 10 millió Ft + 20 millió Ft miniszteri keret) Árusok, ideiglenes vendéglátók: 160 árus + 60 ideiglenes vendéglátó Völgymunkások száma: 110 / Önkéntesek: 400 A véradás eredménye: 2,5 hektoliter Mentők riasztása: 139 eset (súlyos nem - allergiás csípések, fejfájás, kullancs, allergia) Rendőrség: semmi (kisebb közlekedési és parkolási kihágások) Tűzoltóság: eset nem volt, csak utcalocsolás és rosszul parkoló autók kihúzása Hulladék: 450 m3 Mobil wécék száma: 80 Helyi aktivitások: Éltető Balaton-felvidék: 60 település bemutatkozása, Kapolcsi Közös Piac, Kapolcsi KékAbrosz (vendégasztalok) Karitatív szervezetek részvétele: Vöröskereszt (országos és megyei), Országos Gyermekmentő Szolgálat, Édenkert (Biatorbágy), Karitasz (Veszprém m.), Kutyamentők (Veszprém m.), Digitális Híd, Hello Holnap! Kommunikáció egy hónap alatt: 134 tévés-rádió interjú, 340 újságcikk Internet látogatások: muveszetekvolgye.hu - 110.000 egyéni látogató - 320.000 oldal megtekintés - 14 perc átlagos töltés facebook.com/muveszetekvolgye - 7.700-an kedvelik - 1.600.000-es „baráti kör” – 12 nap alatt 200.000 egyéni látogató – átlag napi 18.000 Kár: 1 körtefa kettétört Ferenci György fellépéseinek száma: 13 Fellépők száma a Kaláka udvarban: 150 Új versek száma a Kaláka udvarban: 180 Krizsán Edit sakkpartijainak száma: 119 (2 döntetlen, 1 vereség) Komposztáló elkészítése Dörögdön Zöldtúrákon résztvevők száma: 700 fő (összesen 110 km) Völgyrádió: Közös Hullámhossz (120 interjú) Fontosabb művészeti helyszínek és programok: Kaláka udvar, Palya-udvar, Hobo klub, Historikus zenei minifesztivál, Muharay Hagyományőrző Szövetség, Zöldprogramok, 50 kiállítás, Írószövetség Király udvar, BluesSpot Óvodakert, Kobuci kert, Református udvar, Ősök Háza, Kaposvári Egyetem Művészeti Kar, Színek a cigány kultúrából - Orsós János bácsi udvara, Társasjáték udvar, Pajtamozgó - olimpiai közvetítések Fontosabb fellépők: Lovasi András, Dés László, Dresch Mihály, Snétberger Ferenc, Mácsai Pál, Berecz András, Lackfi János, Szalóki Ágnes, Sebő Ferenc, Grecsó Krisztián, Varró Dániel, Novák Péter, Harcsa Veronika, Szirtes Edina Mókus, Gerendás Péter, Póka Egon, Müller Péter Sziámi, Szőke András, Galkó Balázs, Szokolay Dongó Balázs, Csuja Imre, Erőss Zsolt, Ferenczi György, Mandel Róbert, Roy és Ádám, Scherrer Péter, Pély Barna, Benkő László A fesztivált meglátogatta: Balog Zoltán (Emberi Erőforrás Minisztérium minisztere) Kovács Zoltán (KIM társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár) Habsburg György (Magyar Vöröskereszt elnök) Dr. Töreki Sándor (Veszprém megyei rendőrfőkapitány) Veszprém Megyei Kormányhivatal (Dr. Vadlek Krisztina igazgató Kálóczi Beáta sajtófőnök Dr. Andrásofszky Enikő tisztifőorvos) Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság Szentendre (Csonka Takács Eszter igazgató) Eperjesi Tamás (NAKVI - Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet vidékfejlesztési igazgató)
2012.08.06. 09:37
Szinhaz.hu
Így védekezz a kullancsok ellen! Tippek, ha megcsípett
A jó idővel sajnos nemcsak a nyár és a strand jár együtt, fokozottan ki vagyunk téve a különböző rovarok és a kullancsok támadásának, ezzel együtt pedig a Lyme-kór kockázatának. De mi is ez pontosan? Hogyan előzhető meg, és mit tehetünk, ha már megtörtént a baj?
2012.08.05. 18:39
Femcafe.hu
Méh- és darázsméreg allergia
A rovarcsípés-allergia az egyes rovarok csípése következtében, az egyén immunrendszerének válaszkészségétől függően kialakuló túlérzékenységi reakció. Csípést okozhat szúnyog, darázs, méh, bögöly, pók, hangya, kullancs vagy vízparti nyaraláskor a medúza és a tengeri sün is. Magyarországon a lakosság mintegy 2 százalékát veszélyezteti túlzott érzékenység a rovarcsípések miatt. A leggyakoribb allergiás reakciót okozó rovarok Európában a méhek és darazsak.
2012.08.01. 08:00
Csaladinet.hu
Méh- és darázsméreg allergia - tünetek és teendők
A rovarcsípés-allergia az egyes rovarok csípése következtében, az egyén immunrendszerének válaszkészségétől függően kialakuló túlérzékenységi reakció. Csípést okozhat szúnyog, darázs, méh, bögöly, pók, hangya, kullancs vagy vízparti nyaraláskor a medúza és a tengeri sün is.
2012.07.31. 20:11
Webbeteg.hu
Méh- és darázsméreg allergia
A rovarcsípés-allergia az egyes rovarok csípése következtében, az egyén immunrendszerének válaszkészségétől függően kialakuló túlérzékenységi reakció. Csípést okozhat szúnyog, darázs, méh, bögöly, pók, hangya, kullancs vagy vízparti nyaraláskor a medúza és a tengeri sün is. Magyarországon a lakosság mintegy 2 százalékát veszélyezteti túlzott érzékenység a rovarcsípések miatt. A leggyakoribb allergiás reakciót okozó rovarok Európában a méhek és darazsak.
2012.07.30. 12:39
Egeszsegtukor.hu
Méh- és darázsméreg allergia
A rovarcsípés-allergia az egyes rovarok csípése következtében, az egyén immunrendszerének válaszkészségétõl függõen kialakuló túlérzékenységi reakció. Csípést okozhat szúnyog, darázs, méh, bögöly, pók, hangya, kullancs vagy vízparti nyaraláskor a medúza és a tengeri sün is. Magyarországon a lakosság mintegy 2 százalékát veszélyezteti túlzott érzékenység a rovarcsípések miatt. A leggyakoribb allergiás reakciót okozó rovarok Európában a méhek és darazsak.
2012.07.30. 09:16
Napiaszonline.hu
Az agyvelőgyulladás
Az agyvelőgyulladás (encephalitis) az idegrendszer betegsége, ami az agyvelő sejtes beszűrődésével és idegi alkotóelemek károsodásával jár. Magyarországon az esetek felében kullancs terjeszti a fertőző vírust.
2012.07.27. 09:21
Webbeteg.hu
Kullancs okozta kórok - Figyelje a tüneteket!
A hétköznapok sodrásában a környezetváltozás, a jó levegő, a napfény nélkülözhetetlenek. A természetbe járók és kirándulók, de a szabadba kimozdulók számára is egyre nagyobb terhet jelent a kullancsveszély. A parkokban, erdőkben és kertekben ezek a nemkívánatos élőlények is várnak ránk, ezért érdemes a megelőzés és a kezelés lehetőségeit időben átgondolnunk.
2012.07.19. 18:37
Webbeteg.hu
Erdély testén Fidesz-kullancs
„Erdély egy másfél milliós közösség, erős politikai kultúrával, szervezetrendszerrel. Naivitás azt hinni, bárki mondja, hogy Budapestről lehet irányítani az ottani politikát” – így nyilatkozott Németh Zsolt két héttel a romániai önkormányzati választások után. Kristálytiszta be- és elismerés. A váratlan mondatok kulcsszava itt nem a „naivitás azt hinni” vagy a „Budapestről [nem] lehet irányítani”, hanem a ravaszul elejtett „bárki mondja” formula.
2012.07.17. 14:58
168ora.hu
Kullancscsípés - minden esetben veszélyes?
Nyáron a túrázók és a szabadban pihenő emberek egyik legnagyobb ellensége a kullancs. A legtöbb kis vérszívóban megtalálhatóak különböző fertőzések, de ez nem jelenti azt, hogy minden esetben el is kapjuk tőlük.
2012.07.14. 13:48
Femcafe.hu
Júliusban sem késő beadatni a kullancs elleni védőoltást? - A szakértő elárulja
Van még értelme, vagy már veszett fejsze nyele?
2012.07.06. 12:50
Femina.hu
A Lyme-kór szemészeti tünetei
A Lyme kór tünetei általában nem jellegzetesek, így gyakran nem gondolunk időben a kórképre, rég feledésbe merül a hónapokkal korábbi kullancscsípés. A késlekedés miatt viszont későn kezdjük el az antibiotikum kezelést, amikor már esetleg maradandó károsodások is kialakulhatnak.
2012.07.04. 17:12
Webbeteg.hu
Terhesnapló 10: A klíma életmentő
32. hét Home, Sweet Home! Hazaértünk. Ez a két hét is eltelt. Egy gyors leltár, hogy hogyan. Egy kullancs a kicsiben – amit én hülye első este vérhólyagnak néztem, annyira apró volt, aztán másnapra „megnőtt”. Gyorsan kikaptam, folt nincs. Plusz öt kiló – legalább ennyit szedett magára a család közös erővel. Kellett nekünk rendszeresen együtt reggelizni, ebédelni, vacsorázni… Igen, tulajdonképpen kellett. A férjem majd lefutja, ha nem lesz negyven fok, a nagylányon elfért némi plusz, mondjuk én nem lettem boldog, mert elértem a bűvös nyolcvanas határt, amit nem szeretnék túllépni, és még előttem a legdurvább hat hét.
2012.07.04. 14:00
Bezzeganya.postr.hu
Védd magad! Így szállj szembe a vérszívókkal
Mire is jó a kullancs elleni védőoltás?
2012.06.23. 09:05
Videoklinika.hu
Védd magad! Így szállj szembe a vérszívókkal
Mire is jó a kullancs elleni védőoltás?
2012.06.23. 09:05
Videoklinika.hu
Kullancstérkép: hol él a legtöbb fertőzött vérszívó hazánkban?
A kullancs komoly betegségeket terjeszthet. Tudd meg, mely megyékben kell fokozottan vigyázni!
2012.06.21. 08:05
Femina.hu
Védőoltás, kullancs, hasmenés, itt a nyár!
ÁNTSZ: sok utazási célul választott országban lehet szükség védőoltásokra.
2012.06.18. 14:40
Weborvos.hu
Lehet-e kullancs a hajban?
Tévhit, hogy a kirándulást követő kullancsvizsgálatkor a hajat nem szükséges átnézni, mert oda úgysem mászik be a kullancs. A vérszívó leginkább a fül mögötti területet, valamint a hajas és hajnélküli fejbőr határát kedveli, de nem ritkaság, hogy a dús hajzatban is megbújik.
2012.06.15. 08:06
Origo.hu
Szezonális vérszívás: kullancs, bolha, szúnyog
A négylábú kedvencekre számtalan, különféle élősködő által terjesztett kór leselkedik. Ezek közül a leggyakoribb a kullancsok által terjesztett betegségek. Sokan nem tudják, hogy szinte egész évben támadnak a kullancsok...
2012.06.15. 05:45
Haziallat.hu
A kullancscsípés veszélye mindenütt fennáll - előzze meg, és nyerjen értékes ajándékokat!
A kullancsok bármikor felbukkanhatnak! A kullancsok Magyarország teljes területén, elsősorban a nedvesebb-párásabb és enyhébb időszakban, egész évben tetten érhetők. Legaktívabb időszakuk márciustól októberig tart. Előzze meg a kullancsokat és a kullancsok megtapadását!
2012.06.14. 13:00
Haziallat.hu
A Lyme-kór megelőzéséről
Kirándulást tervez?!
2012.06.13. 09:13
Diagnozis.hu
Kullancskalauz - Hogyan fertőz a kullancs?
Írásunkban a kullancsokkal kapcsolatos leggyakoribb tévhiteket oszlatjuk el. Megtudhatják, hogy a közhiedelemmel ellentétben a kullancs nem csak a szúrásával (nyálával) fertőz, hanem székletével, tetemével is, és akár a természetben legelő kecske teje által is megfertőződhetünk kullancs terjesztette betegséggel.
2012.06.08. 14:33
Egeszsegtukor.hu
Egyre több fertőző kullancs
Szinte már nincs is olyan kullancs, ami nem fertőz. Évről-évre egyre több a Lyme-kóros beteg, ez ellen nincs védőoltás. A halálos agyvelőgyulladás ellen igen. Különösen azok vannak veszélyben, akik gyakran kirándulnak erdőkben, sűrű, bozótos részeken.
2012.06.07. 18:44
Kullancscsípés: Nem megijedni kell, hanem megelőzni!
Itt a jó idő, végre kitárulkozik a természet, ám van ennek egy kevésbé kellemesebb oldala is: kezdetét veszi a kullancsokkal való hadakozás. A klímaváltozás sajnos a kullancsok terjedését és számuk növekedését is eredményezi.
2012.06.05. 15:45
Webbeteg.hu
Nyári veszélyek: gennyes agyhártyagyulladás
A kora nyári időszak ritka, ámde igen súlyos betegségei az idegrendszert megtámadó fertőzések, például a gennyes agyhártyagyulladás. A kullancs okozta agyvelőgyulladás elleni védőoltást sokan ismerik, és sokan be is adatják gyermeküknek vagy maguknak. Tévedés azonban azt hinni, hogy ez az oltás védelmet nyújt a gennyes agyhártyagyulladás egyéb kórokozói ellen is.
2012.06.04. 21:41
Webbeteg.hu
Piros folt a lábamon, Lyme kóros lennék?
"A Lyme-kórral kapcsolatos problémám van. Egy kullancsot szedtek ki a lábamból, a lábamon egy hónap múlva jelentkezett a piros folt, valamint furcsa idegesség is úrrá lett rajtam." - Válogatás a WEBBeteg Orvos válaszol rovatának kérdéseiből.
2012.06.03. 10:41
Webbeteg.hu
Lyme-teszt, kullancseltávolító kanál és roll-on?
A természet nem veszélyforrás, hanem ingyenes rekreációs lehetőség: ezért nem félnünk kell tőle, csupán felkészülnünk az esetleges problémákra. ...
2012.06.03. 10:00
Hazipatika.com
Kisokos a Lyme-kórról
A Lyme-kór ma is rettegett betegség - ráadásul a szabadban bármikor lecsaphat ránk. Mi okozza, mik a tünetei és hogyan lehet kezelni?
2012.05.30. 19:00
Napidoktor.hu
Hogyan védekezz kullancs ellen?
A kullancs elleni védelem elengedhetetlen. Milyen szerek állnak a rendelkezésünkre?
2012.05.25. 18:00
Napidoktor.hu
12 kullancs csípett össze egy férfit: kórházba került
Kórházba került egy 47 éves éves férfi Iaşi megyében, akit 12 kullancs csípett össze.
2012.05.25. 11:14
Delmagyar.hu
4 dolog, amit azonnal meg kell tenned kullancscsípés esetén - Életet menthet
Sokan nem tudják, hogyan kell helyesen eltávolítani a vérszívót.
2012.05.19. 08:35
Femina.hu
A kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás (Kullancsencephalitis)
A kullancs encephalitis, a kullancsokban élősködő flavivirusok által terjesztett betegség, tünetei a kullancscsípést követően néhány napon belül jelentkező magas láz, idegrendszeri görcsök, tudatzavar lehetnek.
2012.05.15. 07:38
Webbeteg.hu
Veszélyes-e a darázscsípés?
A rovarcsípés-allergia az egyes rovarok csípése következtében, az egyén immunrendszerének válaszkészségétől függően kialakuló túlérzékenységi reakció. Csípést okozhat szúnyog, darázs, méh, bögöly, pók, hangya, kullancs vagy vízparti nyaraláskor a medúza és a tengeri sün is. Magyarországon a lakosság mintegy 2 százalékát veszélyezteti túlzott érzékenység a rovarcsípések miatt. A leggyakoribb allergiás reakciót okozó rovarok Európában a méhek és darazsak.
2012.05.14. 13:03
Egeszsegtukor.hu
Hogyan működnek a kullancs elleni szerek?
A kullancs a benne levő fertőzéseket mindig csak vérszívás közben tudja továbbadni. Ha még azelőtt elpusztul, akkor nem fertőz. Ráadásul a kutyába belejutott kullancs szeret ide-oda mászkálni a kutyában...
2012.05.12. 09:00
Haziallat.hu
Volt, nincs - senki nem akar kullancs elleni permetszert gyártani
A kullancsok ellen használt, de hatóanyaga miatt betiltott szer helyet nem készült új. Marad a kullancskanál és a védőoltás, bár utóbbit nem mindig érdemes beadatni.
2012.05.10. 16:56
Hirado.hu
Mikor forduljunk orvoshoz kullancscsípés után?
Csak, ha valamilyen tünetünk, panaszunk van. A légúti betegségek sokkal gyakoribbak, mint a kullancs által terjesztett fertőzések. Számtalan írás említi, hogy a Lyme-kór, vagy a kullancs által terjesztett vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás „influenzaszerű” tünetekkel jár. Ez tévedés. Az előbbi betegségek egyike sem jár légúti tünetekkel. Lázas betegség egyéb klinikai tünetek nélkül szinte sohasem a kullancs által terjesztett fertőzés következménye.
2012.05.09. 14:37
Webbeteg.hu
Kullancsveszély! Így távolítsd el a testedből - videó
Ne nyomjuk össze a kullancs testét, ne tekergessük! A patikában kapható, acélból készült kullancscsipesz jól használható.
2012.05.04. 11:11
Kiskegyed.hu
Ezreket csípett meg a kullancs
Bukaresttől Arad megyéig ezrek keresték fel a kórházakat Romániában a hosszúhétvége után.
2012.05.04. 09:39
Hir24.hu
Kullancscsípte
Nagy részben a 2007-ben bevezetett uniós intézkedésnek köszönhetően Magyarországon (is) nagy számban él kullancs, amelynek 10-20 százaléka emberre is veszélyes betegséget terjeszt. Ha irtani nem lehet, védekezni kell ellene. Óvni kell magunkat, és a legfőképpen a gyerekeket.
2012.05.04. 08:21
Anna.hu
Alattomos vérszívók: mit tegyünk, ha megcsípett egy kullancs?
Egy felmérés szerint a lakosság még mindig hisz a kullancseltávolítás népi módszereiben, amelyek gyakran több veszélyt jelentenek, mint gondolnánk. ...
2012.05.03. 15:00
Hazipatika.com
Nem várt vendég: péniszen harapta egy kullancs
Túlmerészkedett a kullancs egy román férfi intim zónáján.
2012.05.02. 16:54
Delmagyar.hu
Hemzsegnek a fertőző kullancsok a parkokban
Az erdőket kirándulók, a parkokat piknikező, sportoló emberek lepték el. Ők fokozottan ki vannak téve a kullancscsípés veszélyének, de nem érezhetjük magunkat biztonságban az utcán sem.
2012.04.30. 16:51
Borsonline.hu
A borreliosis okai és tünetei
A borrelisosist fertőzött kullancs csípése okozza. Az élősködők tápcsatornájában élő Borrelia nevű kórokozó a közvetlen felelős, amely a kullancscsípés helyén jut a bőrbe, ezt jellegzetes bőrpír jelzi. A kórokozók véráramba jutva további tüneteket okoznak.
2012.04.30. 14:17
Webbeteg.hu
Itt a kullancsszezon!
A kullancsok igen elterjedt, pici, pókszabású állatok, amelyeknek világszerte 800, Magyarországon 42 fajuk honos. Több száz fertőző betegség kórokozóinak terjesztésében lehet szerepük. Hazánkban leginkább két betegségért tehetők felelőssé: a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladásért (kullancsencephalitis), illetve a Lyme-kórért.
2012.04.29. 10:18
Egeszsegtukor.hu
Mit kell tenni kullancscsípés után?
A kullancsok szinte bárhol belénk mászhatnak, az erdei kirándulások során, parkban, játszótéren, kertben, sőt a városban...
2012.04.27. 16:00
Mit kell tenni kullancscsípés után?
A lakosság még mindig hisz a kullancseltávolítás népi módszereiben: a fiatalok inkább nem nyúlnak hozzá, a felsőfokú végzettségűek pedig gyufával kísérleteznek. Pedig mindenki jobban tenné, ha gyógyszertári eszközt alkalmazna.
2012.04.27. 13:57
Origo.hu
Kullancseltávolítás helyesen
A kullancseltávolítás népi módszerei (zsírral bekenés, csipesszel kicsavarás) a kullancs fuldoklását okozzák, így az agonizáló kullancs fertőző nyálat köp a szervezetbe
2012.04.24. 19:00
Napidoktor.hu
Megcsípett a kullancs! Mit tegyek?
Mit lehet, mit kell és mit tilos tenni, ha megcsípett a kullancs. Megszívlelendő praktikumok Dr. Lakos András infektológus szakorvostól, a Kullancsbetegségek Ambulanciája vezetőjétől.
2012.04.23. 08:15
Patikamagazin.hu
A Lyme-kór kezelésének új módjait vitatják
Több évtizedes kutatás után is nagy fejtörést okoznak a kutatóknak a Lyme-kórt és a kullancs encephalitist terjesztő apró, de annál veszélyesebb kullancsok. A betegség kezelésének új módjairól Németországban tanácskoznak szakemberek.
2012.04.21. 18:55
Ma.hu